Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Sveriges regering måste ge fler möjligheter att leva i enlighet med sin könsidentitet

Foto: Riksdagen

AMNESTY

Fler möjligheter att leva

med sin könsidentitet

RFSL, RFSL Ungdom och Amnesty Sverige lämnade över 38 301 namnunderskrifter till Sveriges socialminister Lena Hallengren med krav på en ny könstillhörighetslag. Underskrifterna kommer från Sverige, Danmark och Färöarna och överlämnades i samband med WorldPride.

Ami Hedenborg: |2021-08-20| Den nuvarande könstillhörighetslagen är snart 50 år och förlegad. För snart tre år sedan lovade regeringen att stärka transpersoners egenmakt genom att ersätta nuvarande könstillhörighetslag med två nya lagar som tydligt separerar processen kring byte av kön i folkbokföringen från den medicinska processen inom vården. Med drygt ett år kvar av mandatperioden har det löftet ännu inte infriats.

– I dag villkoras individens rätt att själv definiera sin könstillhörighet och byta juridiskt kön med krav på långdragna utredningar inom vården. Därmed kränks transpersoners rätt till privatliv, rätt till självbestämmande och rätt till erkännande inför lagen. Med en ny modernare lagstiftning kan fler människor i vårt land möjlighet att leva sina liv i enlighet med sin könsidentitet, säger Anna Johansson, tf generalsekreterare Amnesty International Sverige.

Endast personer över 18 år kan ansöka

Enligt nuvarande könstillhörighetslag måste den som vill ändra juridiskt kön först ha varit i kontakt med ett specialiserat utredningsteam inom vården i minst två år innan en ansökan kan skickas in till Socialstyrelsen. Kötiden till utredningsteamen är i dagsläget flera år. Först efter utredning, diagnos och läkarintyg fattar Socialstyrelsen (Rättsliga rådet) beslut om ansökan att ändra juridiskt kön. Samtidigt ges tillstånd till underlivskirurgi. Endast personer över 18 år kan ansöka.

– Varje dag som går utan den här lagen är ett brott mot transpersoners mänskliga rättigheter. Det påverkar transpersoners vardag att ha fel kön i sitt pass eller sin id-handling och det är ovärdigt att man behöver bevisa sin transidentitet för staten för att få ändra sitt personnummer så att det blir rätt för en själv, säger Deidre Palacios, förbundsordförande RFSL.

Alla människor har rätt att själva definiera sitt kön. Alla transpersoner varken vill, kan eller behöver genomgå könsbekräftande vård, inklusive kirurgi, men kan ändå vilja ändra sitt kön i folkbokföringen. Och omvänt, alla som genomgår underlivskirurgi, eller annan könsbekräftande vård, vill inte ändra sitt juridiska kön. Därför ställer RFSL och Amnesty följande krav till regeringen:

Ändra nuvarande lag med två separata lagar

» Det ska vara en enkel, administrativ process för att ändra juridiskt kön i folkbokföringen, helt frikopplad från medicinsk vård.

» Självidentifikation som ska ligga till grund för ändring av juridiskt kön. – Varken vården eller Socialstyrelsen ska bestämma, det ska du själv göra.

» Även personer under 18 år ska ha rätt att ändra sitt juridiska kön.

» Den nuvarande könstillhörighetslagen behöver ersättas med två separata lagar - en om ändring av juridiskt kön och en om underlivskirurgi.