IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Om industritillväxten tvingas öka i accelererande takt, kommer behoven av flera jordklot att öka i samma takt. 

FOTO: PhotoDisc

TIDEN SOM MISSBRUKADES

Livet på jorden

Kommer vi att klara det i tid?

Johan Rockströms ord i första programmet i Sveriges Televisions nya serie Runda Bordet kändes lite som att förflytta sig till den amerikanska filmen Armageddon. I filmen kallar NASA in oljeborraren Harry S. Stamper, spelad av Bruce Willis, för att ta hand om en gigantisk asteroid som störtar mot jorden, med förödande resultat för allt levande om den når jorden. 


  Ulf Svensson: |2014-11-25| Självfallet lyckas operationen och bibelns förutsägelse från Uppenbarelseboken, där det engelska uttrycket Armageddon syftar på världsordningens undergång men också till platsen Harmagedon, där slutstriden kommer att stå på den yttersta dagen. Frågan är om vi kommer att klara hoten mot livet på jorden lika elegant som i Hollywoods studios.

Det fanns i detta intressanta samtal från SVT en ny optimism parallellt med konstaterandet att tiden vi har på oss att förändra livsföringen på jorden, för att kunna leva anständiga liv, är begränsad. Begränsningarna handlade om planetens gränser och möjligheterna att hitta samarbetsformer – klimattoppmötena är ju inga success stories direkt. Men det gäller också positiva tecken som teknikutveckling, och en ny generation som inte ser arbetet med klimatutmaningen som en börda, utan framhåller de nya möjligheterna, demokratins utveckling, helt fossilfri världsekonomi i en kombination av högteknologi och välfärd. 

Rapporter visar till exempel att med konventionell makroekonomisk teori lönar det sig att radikalt minska utsläppen av växthusgaser. Nu blir den konventionella utvecklingsmodellen allt oftare sedd som oattraktiv, smutsig, riskfylld, odemokratisk – kort sagt som en återvändningsgränd i framförallt de ungas perspektiv – enligt professor Johan Rockström. Men han tillägger – ”frågan är om vi kommer att klara det i tid”.

Den tid vi lever i

Samtalet i detta program gav flera bra reflektioner och programmet kan varmt rekommenderas (se nedan Runda Bordet)  och fundera gärna på vad vi som mer eller mindre upplysta konsumenter och medborgare kan göra enskilt, respektive vad vi kollektivt borde kunna åstadkomma via nödvändiga regleringar, lagar utifrån ett reellt existerande behov, något som den svenska riksdagen, borde kunna göra för att få till stånd den önskade ”transformationen”.

Om vi granskar folkviljan, och för ett ögonblick studerar Storstockholmsregionen, kan vi konstatera att det å ena sidan existerar en otrolig optimism över hur det med teknikens hjälp kan lösa växthusgasutsläppen – till skillnad på många som vill bevara Bromma flygplats (som dessutom har stora expansionsplaner som dock är hemliga), eller dem som vill starta bygget av Förbifart Stockholm, göra om Slussen till ny och expansiv trafikknutpunkt, för bland annat utökad bilism, samt investera 13 miljarder på Arlanda flygplats för en kraftig expansion. Det finns en känsla av lamslagenhet, det vill säga att vi befinner oss i en låst politisk situation, där vi inte riktigt får till en intressant teknikutveckling. Det gäller även demokratiutvecklingen. Eller att inte låta kulturen blir en livgivande inspirationskälla, till något radikalt annorlunda, för den behövliga förändringen av samhället!

Alla goda krafter

Jag tror på idén om alla goda krafter som sluter sig samman, men ändå behåller sina egna unika särdrag, och tar sig an problemen vitt, brett och djupt. Många tror att företagen är föredömliga, vilket inte alltid är sant. Men det är sant att global skatteplanering, hemliga skatteuppgörelser, yviga bolagsstrukturer där VD:ar inte ens känner till alla bolag i sin egen bolagssfär. Företagen på dessa listor är tyvärr några av de mest älskade, av de företag som tjänar på detta, och det finns fler i olika register. Hade dessa bolag betalt svensk skatt hade vi kanske haft en bättre infrastruktur, mer framgångsrika skolor och en sjukvård i världsklass.

Kanske är Naomi Klein än en gång den som pekar ut det verkliga problemet, som citeras ur boken ”This Changes Everything: Capitalism vs the Climate”. Hon påpekar att; ”Forget everything you think you know about global warming. The really inconvenient truth is that it’s not about carbon—it’s about capitalism. The convenient truth is that we can seize this existential crisis to transform our failed economic system and build something radically better.”

I Naomi Kleins tappning är det alltså vår ekonomiska modell och dess kamp mot livet på jorden. Och, kommer vi att klara det i tid, det är således den stora frågan.

Runda Bordet

RLC