IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Stadigt stigande koldioxidavgift med full utbetalning – en politisk vilja för en hållbar värld. Istället för en stadig ökning av havsnivån.

Foto: RLC

Klimatsvaret - CCL Sverige

Koldioxidutsläppen

Höj avgiften till full betalning

Om vi ska klara att minska utsläppen av koldioxid från fossila bränslen måste utsläppen bli dyrare. Det gör vi enklast med en avgift som läggs på alla fossila bränslen vid införseln till Sverige (eller ännu bättre, EU). Avgiften ska vara anpassad efter hur mycket koldioxid som respektive bränsle skapar vid förbränning.


 Lars Almström/CCL: |2015-03-20Så länge de fossila bränslena är billigast kommer de att förbrännas. Detta är en ekonomisk grundlag. Men vi vill inte bara minska utsläppen, vi vill stoppa dem helt. Därför måste de fossila bränslena göras dyrare och dyrare, år efter år. Detta åstadkommer vi med en stadigt stigande koldioxidavgift, år efter år, tills alla fossila bränslen försvunnit ur handeln.

En stadigt stigande koldioxidavgift kommer att höja priserna, inte bara på fossila bränslen utan på alla varor som tillverkats, eller transporterats, med hjälp av fossila bränslen. Och det är ju meningen med denna avgift. Så hur får vi allmänheten att acceptera dessa stadigt stigande priser på fossila bränslen? Svaret är: skatteväxling.

Vi föreslår att staten ska dela ut hela intäkten från koldioxidavgiften till allmänheten igen, i lika stora delar till varje vuxen medborgare (och halv andel till högst 2 barn per familj). Varje vuxen medborgare får då varje månad på sitt skattekonto sin del av den totala koldioxidavgiften. Staten behåller inte ett enda öre! Hela avgiften delas ut igen, i lika stora delar.

LIKNANDE KANADAS KOLDIOXIDSKATT

Priserna på de fossila bränslena (och på alla varor som producerats med fossila bränslen) kommer visserligen att stiga, men en majoritet av alla hushåll kommer att upptäcka att utdelningen varje månad är minst lika stor som kostnadsökningarna. Och därmed garanteras väljarnas stöd för denna skatt. (Erfarenheterna från British Columbia, den västra provinsen i Kanada, där man infört en koldioxidskatt som påminner om detta förslag visar att majoriteten av väljarna vill ha kvar koldioxidskatten där.)

Effekten av den stigande koldioxidavgiften kommer att bli att allt fler människor försöker undvika att köpa de allt dyrare fossila bränslena. Och det är just detta vi vill uppnå! Kreativiteten hos befolkningen kommer att skapa massor av koldioxidfria lösningar efterhand som priserna på fossila bränslen stiger.

Det är viktigt att starta med en liten skatt, som sedan får växa år efter år. Både medborgarna och företagen behöver tid att ställa om. Efterhand kommer fler och fler att minska sin konsumtion av fossila bränslen genom tilläggsisolering, annat val av uppvärmning, effektivare transporter, osv.

hållbara energialternativ billigast

Och ganska snart kommer de hållbara energialternativen att vara de billigaste! Inga subventioner av vindel och solel kommer att behövas. Staten kan koncentrera sig på att underlätta utbyggnaden av hållbar energiproduktion genom att ta bort hinder och bygga ut smarta elnät.

När efterfrågan på fossil energi minskar kommer vinsten för investerare i denna sektor att minska. Följden blir att investerarna söker sig till andra sektorer, och den förnybara energisektorn kommer att gynnas eftersom efterfrågan där kommer att öka.

Man måste tydligt tala om att koldioxidavgiften på fossila bränslen kommer att höjas år efter år tills all förbränning av fossila bränslen har upphört. Bara genom sådana besked kommer både allmänhet och företag att inse spelreglerna och kunna anpassa sig till dem. Och sedan behöver staten inte längre försöka avgöra vilka klimatåtgärder som är bäst (och subventionera dem). När politikerna väl lagt fast att avgiften kommer att höjas år efter år, tills alla fossila bränslen försvunnit ur handeln, kan marknaden själv avgöra vilka alternativ till de fossila bränslena som är mest lönsamma.

Är detta realistiskt? 

Ja, faktum är att det är det enda riktigt realistiska verktyget som hittills presenterats. Stadigt stigande koldioxidavgift med full utbetalning:

» löser själva problemet, vilket inte många andra verktyg gör

» är otroligt enkel att införa, ingen ny administration behövs, eftersom Skatteverk och skattekonton redan finns

» är rättvis: de som förstör klimatet måste betala för denna förstörelse och de andra slipper

» kan införas mycket snabbt – och det behövs! Klimat­förändringen väntar inte…!

Men stadigt stigande koldioxidavgift har ändå några viktiga nackdelar som måste hanteras. Alla medborgare har inte samma chans att undvika att använda fossila bränslen. Glesbygd med dålig kollektivtrafik är mer bilberoende än andra delar av landet. Men att vara bilberoende är inte samma sak som att vara beroende av fossila bränslen. Det finns andra drivmedel som biogas och el.

Det är ändå tydligt att staten måste aktivt underlätta övergången till fossilfria drivmedel i glesbygden. Och kommunerna måste sluta planera bebyggelse i områden där kollektivtrafik inte bär sig. Men detta är ju just vad som krävs om klimatförändringen ska stoppas.

vem ska avgöra vilka som behöver  utdelningen?

En invändning som förts fram mot denna typ av koldioxidavgift är att alla äldre inte behöver utdelning av skatten eftersom de inte använder lika mycket fossila bränslen. Men de röstar. Och vem ska avgöra vilka som behöver  utdelningen? Det är enklast att ha ett rättvist system där alla får lika stor andel. (Jämför med barnbidragen. Det finns många som inte behöver barnbidrag, men det har ändå ansetts rättvist att alla får samma bidrag.)

Stadigt stigande koldioxidavgift med full utbetalning har en enorm fördel i att den kan accepteras av hela den politiska skalan från vänster till höger. En sådan avgift ökar inte skattetrycket och orsakar inte ökad byråkrati. Den kan införas snabbt och överlåter åt marknaden att lösa klimatproblemet, genom att stimulera hela samhället till att minska användningen av fossila bränslen. Kom upp med något bättre den som kan!

ekonomer för koldioxidavgift med full utbetalning

Allt fler ekonomer uttalar sig för stigande koldioxidavgift med full utbetalning. Och i USA växer Citizens' Climate Lobby (CCL) snabbt.

Har du lust att hjälpa till? Kontakta oss! Som Lester Brown säger: ”Att rädda civilisationen är ingen soffliggarsport!”.

PS! Enligt WTO-reglerna får ett land som inför en koldioxidskatt göra undantag för exportindustrin och även lägga en motsvarande tull på varor som producerats i ett land utan koldioxidskatt, så att varor från sådana länder inte får oskäliga prisfördelar.

www.klimatsvaret.se

RLC