IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Svante Axelsson: En genomtänkt och genomförbar klimatpolitik är helt nödvändig för att barnen ska få en hållbar värld att leva i. 

Foto: NSF

KLIMAT, EMERGI OCH TRANSPORTER

Klimatsmart bilpark

Något att sats på

Sveriges stora klimatutmaning är att minska utsläppen av växthusgaser från transporterna.  Att Moderaterna vill investera i järnvägsunderhåll och förlängd supermiljöbilspremie är därför välkommet. Alliansregeringen satte ett mål om att skapa en fossiloberoende bilflotta till 2030, men hur målet ska nås är ännu en öppen fråga. 


  Svante Axelsson: |2015-10-16Tyvärr förminskas ofta denna stora utmaning till att handla om nivån på bensinskatten. För att nå en hållbar transportsektor krävs en mycket bredare syn än så.  Sveriges stora klimatutmaning är att minska utsläppen av växthusgaser från transporterna. Att Moderaterna vill investera i järnvägsunderhåll och förlängd supermiljöbilspremie är därför välkommet. Alliansregeringen satte ett mål om att skapa en fossiloberoende bilflotta till 2030, men hur målet ska nås är ännu en öppen fråga. Tyvärr förminskas ofta denna stora utmaning till att handla om nivån på bensinskatten. För att nå en hållbar transportsektor krävs en mycket bredare syn än så. 

För det första, se till att volymerna av drivmedel som kan ersätta bensin och diesel i den befintliga fordonsparken ökar kraftigt. Den enskilt viktigaste åtgärden för att det ska ske är att riksdagen beslutar om att införa en tuff kvotplikt för ökad andel biodrivmedel. Ett sådant system skulle leda till att andelen biobränslen i drivmedlen ökar år efter år, för att uppgå till 100 procent år 2030. Ansvaret för genomförandet läggs på de bolag som säljer drivmedel. Näringslivet, exempelvis Preem, är positiva till förslaget och står redo för ökade investeringar i biobränslen, men vågar på grund av dagens svaga styrmedel inte löpa linan ut. 

För det andra, satsa på elbilar och laddstolpar. Elbilar är en oumbärlig del av framtidens fossilfria fordonsflotta. Skandalen kring Volkswagen visar hur viktiga elbilarna är för att vi ska klara av både klimatet och luftkvaliteten. En elbil släpper nämligen ut vare sig koldioxid eller kvävedioxider. Oron över att det inte skulle finnas tillräckligt med förnybar el för att tillgodose Sveriges elbilar är tack och lov helt ogrundad. Halva den befintliga vindkraften skulle räcka för att generera el till en miljon elbilar.

För det tredje, använd systemet med förmånsbilar för att göra bilparken mer klimatsmart. Många nya bilar är förmånsbilar, och eftersom de snabbt säljs vidare består en stor del av den svenska bilparken av begagnade förmånsbilar. Om alla nya förmånsbilar skulle vara supermiljöbilar, dvs.  bilar med utsläpp under 50 gram koldioxid per km, skulle utsläppen av växthusgaser från bilparken minska betydligt snabbare än idag. Ett räkneexempel visar att ifall antalet sålda förmånsbilar fortsätter att ligga kvar på samma nivå som i dag, men alla förmånsbilar skulle vara supermiljöbilar istället för dagens genomsnittliga bilar, skulle utsläppen efter åtta år ha minskat med ungefär en halv miljon ton koldioxid per år. 

För det fjärde, förändra reseavdraget. Varför satsa stora summor skattemedel på att stödja bilister i storstadsregionerna med mycket god tillgång till kollektivtrafik? Huvuddelen av de drygt 4 miljarder kronor per år som denna subvention kostar går inte ens till landsbygdsborna som behöver stödet. Ta bort avdraget, eller omforma det enligt norsk modell så att det blir baserat per kilometer oberoende av färdsätt.  

Ett parti som önskar leda Sveriges regering måste ha tydliga svar på vilket sätt omställningen till ett klimatsmart samhälle ska genomföras. Moderaterna bör därför ta tillfället i akt och förnya sin klimatpolitik. En genomtänkt och genomförbar klimatpolitik är helt nödvändig för att barnen ska få en hållbar värld att leva i. 

Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

RLC