IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Klimatfrågan står i fokus när Svenska kyrkan och två amerikanska kyrkor möts i Washington 

i början av maj. Samtal med Vita husets representanter står också på dagordningen. 

Foto: Photo Disc

VITA HUSET

Svenska kyrkan

Klimatsamtal med Vita huset

Den 1-2 maj deltar bland andra ärkebiskop Anders Wejryd i ett klimatmöte i Washington, USA, tillsammans med två amerikanska kyrkor. Fokus ligger på att möta klimatförändringarna med hopp och "en trotsig optimism grundad på rättvisa". Ärkebiskopen kommer också att samtala med representanter för Vita huset och senaten.


 Ewa Almqvist: |2013-04-24| Deltagarna i mötet kommer främst från Svenska kyrkan, den episkopala kyrkan och den evangelisk-lutherska kyrkan i USA. Från Svenska kyrkan deltar bland andra biskoparna Antje Jackelén och Hans-Erik Nordin.

– Vi vill tillsammans visa amerikanska politiker och beslutsfattare att vi tar klimatfrågan på allvar, säger ärkebiskop Anders Wejryd. Det behövs etiska drivkrafter och vilja till inlevelse för att hitta tekniska alternativ och nå politiska överenskommelser. För det är kyrkorna viktiga.

– Kyrkorna vill möta klimatutmaningen med en trotsig optimism grundad på rättvisa, solidaritet och medkänsla!

Namnkunniga klimatforskare, bl a professor Kevin Noone från Royal Swedish Academy of Science, medverkar i panelsamtal och föreläsningar. Dessutom kommer deltagarna, i tre grupper, att träffa amerikanska politiker och tjänstemän. Ärkebiskop Anders Wejryd och hans amerikanska motsvarigheter Kathryn Jefferts Schori och Mark Hanson möter representanter för Vita huset, National Security Administration och senatens Foreign relations committee.

En grupp med biskoparna Hans-Erik Nordin och Antje Jackelén träffar representanter för US Aid, US State Department och kongressens Foreign relations committee. Den tredje gruppen besöker en miljöcertifierad kyrka i Washington.

Under mötet kommer ärkebiskopen och hans amerikanska motsvarigheter att underteckna ett gemensamt uttalande, som ska överlämnas vid mötena med politikerna. Uttalandet ska handla om vikten av att agera snabbt, och om kyrkornas uppgift att motverka en kultur av rädsla med en hoppets kultur.

Deltagare i mötet: Ett fyrtiotal representanter för Svenska kyrkan, den episkopala kyrkan i USA, evangelisk-lutherska kyrkan i USA samt representanter för andra trosinriktningar. Föreläsningar och panelsamtal är öppna för allmänheten.

Svenska kyrkans delegation: ärkebiskop Anders Wejryd, biskop Hans-Erik Nordin (Strängnäs stift), biskop Antje Jackelén (Lunds stift), policychef Gunilla Hallonsten, klimathandläggare Henrik Grape, ekumenikchef Christopher Meakin, Margareta Grape, chef för kyrkornas FN-kontor i New York, ärkebiskopens tidigare kaplan Ann-Cathrin Jarl samt pressekreterare Ewa Almqvist.

Klimatmöte Washington /medverkande

Vid klimatmötet i Washington den 1-2 maj medverkar bl a namnkunniga klimatforskare och klimatengagerade (se beskrivning). Ärkebiskop Anders Wejryd medverkar i mötet, som arrangeras av Svenska kyrkan tillsammans med den episkopala kyrkan och den evangelisk-lutherska kyrkan i USA. Fokus ligger på att möta klimatförändringarna med hopp och ”en trotsig optimism grundad på rättvisa”.

Huvudtalare vid klimatmötet i Washington den 1-2 maj är Kevin Noone och Mary Evelyn Tucker (se beskrivning). Ärkebiskop Anders Wejryd medverkar i mötet, som arrangeras av Svenska kyrkan tillsammans med den episkopala kyrkan och den evangelisk-lutherska kyrkan i USA. Fokus ligger på att möta klimatförändringarna med hopp och ”en trotsig optimism grundad på rättvisa”.

Den 1-2 maj deltar bland andra ärkebiskop Anders Wejryd i ett klimatmöte i Washington, tillsammans med den episkopala kyrkan och den evangelisk-lutherska kyrkan i USA. Fokus ligger på att möta klimatförändringarna med hopp och ”en trotsig optimism grundad på rättvisa”. Ärkebiskopen kommer också att samtala med representanter för Vita huset och senaten.