Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Tydligare styrning och bättre förutsättningar för investeringar behövs för att accelerera klimatomställningen

Foto: KR

KLIMATPOLITISKA RÅDET

Tydlig styrning för

klimatomställning

Sverige har uppnått styrfart i klimatomställningen men nu behövs acceleration. För det krävs starkare koordinering mellan olika politikområden och tydligare styrning av regeringens myndigheter.

Ola Alterå: |2022-03-18| Det är huvudbudskapet i årets rapport från Klimatpolitiska rådet som har utvärderat hur regeringens samlade politik påverkar möjligheterna att uppnå klimatmålen. Klimatomställningen behöver accelerera både globalt och i Sverige. Förutsättningarna för det är goda, trots ökade geopolitiska spänningar. Rysslands invasion av Ukraina understryker behovet av att avveckla vårt beroende av fossil energi.

Klimatpolitiska rådet framhåller i sin rapport den breda politiska överenskommelsen bakom klimatlagen och klimatmålen, ett näringsliv som driver på och ett starkt folkligt stöd som några av Sveriges största tillgångar i utvecklingen till ett fossilfritt samhälle.

Regeringen efter valet behöver accelerera klimatomställningen

– Alla partierna bakom det klimatpolitiska ramverket har ett ansvar för att vårda överenskommelsen och bygga vidare på de möjligheter som nu finns. Oavsett vilken regering som tillträder efter valet behöver den ta fram en plan som accelererar omställningen, säger Klimatpolitiska rådets ordförande Johan Kuylenstierna.

Enligt klimatlagen ska regeringen efter valet presentera en klimatpolitisk handlingsplan för den nya mandatperioden. Klimatpolitiska rådets utvärdering av den nuvarande politiken visar bland annat att det saknas en tillräckligt tydlig och sammanhållen myndighetsstyrning från regeringen och att det brister i samverkan mellan olika politikområden.

Fem övergripande rekommendationer

Rådet presenterar idag fem övergripande rekommendationer till nästa handlingsplan:

» Förbättra styrningen av statliga myndigheter och samordningen mellan olika politikområden och beslutsnivåer.

» Stärk målbild och styrmedel på viktiga områden.

» Skapa bättre förutsättningar för investeringar som bidrar till att klimatmålen nås.

» Genomför ett brett kunskaps- och kompetenslyft för klimatomställningen.

» Agera proaktivt, koordinerat och kraftfullt i EU.

Klimatpolitiska rådet menar att det redan finns kända åtgärder som tillsammans kan ta Sverige hela vägen till noll nettoutsläpp av växthusgaser senast 2045. Dessa kan delas in i fyra sektorsövergripande nyckelområden: effektivare energi- och resursanvändning, fossilfri elektrifiering, biomassa från skogs- och jordbruk samt upptag och lagring av koldioxid, inklusive naturliga sänkor.

Effektivare energi- och resursanvändning

– Politiken behöver förstärkas för att rapportens identifierade nyckelområden ska kunna accelerera omställningen. Bland annat bör effektivare energi- och resursanvändning få ökad prioritet och det behövs fler insatser för att underlätta investeringar i den fossilfria framtiden, säger Klimatpolitiska rådets vice ordförande Cecilia Hermansson.

Länk till rapport och webbsänd presentation. Rapporten publiceras på rådets hemsida och överlämnas till klimat- och miljöminister Annika Strandhäll. Sveriges väg till nollutsläpp |

Klimatpolitiska Rådet