Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Klimathotet måste till största delen lösas med ekonomi, arbetskraft och teknologisk kunskap. Och de resurserna finns redan.

Foto: RLC

RIKARE LIV CIVILISATION

Klimatkunskap i politik 

är grundbulten

Klimathotet kan övervinnas med intensivare åtgärder och med tillgängliga lösningar – enligt klimatforskningen. Den kunskapen måste accelerera, för ersättningen av alla förhalningar!

Paul Lindberg: |2022-04-10| Åtgärder för bekämpning av klimatuppvärmning kan med nuvarande klimatvetenskap och kompetens klara behoven för en intensivare bekämpning mot den ökande klimatuppvärmningen – enligt FN-organet IPCC. Den politiska förhalningen, på grund av skyddet för industriernas samhällsekonomiska företräden, har givetvis hindrat de akuta behoven för ökade klimatinsatser. Den värderingen har försvårat bekämpningen av klimatuppvärmningen i Mammons tidevarv. Klimatet måste nödvändigtvis ha prioritering före ekonomin i det nuvarande sakläget – och är det mest etiska!

Kraftfulla grepp med krisavgörande nödstopp, på grund av extraordinära saklägen, krävs för aktivare ingripanden. Det får ersätta passiviserande "tioårsplaner" – som i dagsläget står i vägen för de mer nödvändiga behoven. Åtgärderna behandlas som nödvändigt för att frigöra industriella tillkortakommanden som ersättning av tidigare oförmåga – eller ansvarsfull medhjälp mot de klimatnegativa utsläppen och för nödvändiga ingripanden.

Större delen av den industriella ekonomin värnar klimatet

Det positiva med en förhöjd bekämpning av den växande akuta klimatuppvärmningen är att större delen av den industriella ekonomin värnar för att stoppa klimathotet – en övertygande majoritet. Medan negativa delar av industrier inte klarat av sitt klimatansvar och fördröjer verksamheten så långt som möjligt – tills det hela kraschar totalt. I det samhällsperspektivet har politiken varit alltför handlingsförlamat vilket skapat större problem helt i onödan.

Nu ställs nödvändigheten inför krav på ökade insatser och ansvarsfullare åtgärder, med de nya politiska insikterna och incitamenten i linje med vetenskapens realiteter.

Klimaträddning med ökade insatser och arbetskraft

Enligt nationalekonomiska beräkningar, som framkommits i och med den omfattande klimatforskningen, krävs stora aktiva ingripanden som påverkar behoven mer massivt – och med ökade arbetsinsatser inom en stor bredd av kunskapsområden. Dessa processer påverkar och ökar ekonomiomsättningen – i likhet med den industriella ekonomin framöver. Det leder till resultaten av den akuta och kraftfulla åtgärden med arbetskraftsinsatsen som korrigerar den omfattande klimatuppvärmningen.

Klimathotet måste till stor del lösas omgående med bland annat oumbärlig ekonomi, arbetskraft och teknologisk kunskap. Den förvandlingen ska resultera till att klimatuppvärmningen bekämpas med största möjliga intensitet. I likhet med att förvandla vatten till vin! Allt är inte lätt när man gjort fel!