Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Brandmän som bekämpar en skogsbrand i Kalifornien.

Foto: Greenpeace / IPCC

Greenpeace Sverige

Klimatkrisen är redan här, och

vi är inte förberedda

IPCC: Rapporten är ingen upplyftande läsning. Effekterna från klimatförändringarna är allvarligare och kommer snabbare än väntat. Vi är inte förberedda och det kommer att kosta liv.

Daniel Bengtsson: |2022-03-02I den mest omfattande bedömningen av klimatförändringarnas påverkan hittills, levererade FNs klimatpanel IPCC sin senaste vetenskapliga bedömning till världens regeringar. Med fokus på effekter, anpassning och sårbarhet, beskriver rapporten i detalj, hur allvarliga konsekvenserna av klimatförändringarna är för närvarande. Och hur de redan orsakar omfattande förluster och skadar människor och ekosystem runt om i världen, och hur de förväntas eskalera med ytterligare uppvärmning.

Fler och mer omfattade skogsbränder är bara en av de många effekter som följer av den globala uppvärmningen. På bilden syns brandmän som bekämpar en skogsbrand i Kalifornien 2020. Branden som kallades ”the Bobcat Fire” omfattade mer än 100 000 hektar och var den största skogsbranden omkring Los Angeles någonsin.

Klimatlösningarna kan bara genomföras med brutal ärlighet

– Rapporten är ingen upplyftande läsning. Effekterna från klimatförändringarna är allvarligare och kommer snabbare än väntat. Vi är inte förberedda och det kommer att kosta liv. Bara genom att verkligen ta till oss dessa fakta från forskningen med brutal ärlighet, kan vi hitta lösningar som matchar omfattningen av de utmaningar som klimatkrisen innebär, säger Kaisa Kosonen, klimatexpert Greenpeace Norden, som följt FNs klimatförhandlingar som officiell observatör i över 10 år.

Sedan den tidigare bedömningensrapporten från IPCC (som kom 2014) dyker riskerna för extremväder och kollapsade ekosystem nu upp tidigare, och kommer att förvärras snabbare än tidigare bedömningar.

Vi befinner oss i ett kritiskt årtionde

IPCC konstaterar att dödligheten i översvämningar, torka och stormar varit hela 15 gånger högre i mer utsatta länder jämfört med rika länder under det senaste decenniet. Rapporten tydliggör också den avgörande betydelsen av att bekämpa de sammankopplade kriserna för klimatet och den biologiska mångfalden tillsammans. Endast genom att skydda och restaurera natur kan vi bygga motståndskraft och värna alla de ekosystemtjänster som vi alla är beroende av.

– Vi befinner oss i ett kritiskt årtionde. Sveriges regering måste ta forskarnas varningar på allvar och stå upp för starka globala avtal och skydda minst 30 procent av all natur. Sluta kalhugga skogar och ställa om till ett naturnära skogsbruk. Nu krävs stora samhällsinvesteringar som minskar energi- och resursförbrukning. Alla utsläpp måste snabbt gå mot noll, säger Isadora Wronski Sverigechef Greenpeace

Rapporten väntas definiera klimatpolitiken globalt framöver

Vid FN:s klimattoppmöte i Glasgow förra året erkände regeringarna att de inte gör tillräckligt för att klara 1,5°C-målet, och lovade att revidera sina nationella mål till slutet av 2022. Vid nästa klimattoppmöte COP27 i Egypten senare i år måste länderna uppdatera sina klimatmål i linje med den senaste vetenskapen.

Greenpeace briefing med key takeaways från rapporten finns här:

planet4-international-stateless