Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Storbritanniens genomsnittliga koldioxidavtryck har minskat sedan februari 2019.

Foto: PhotoDisc

WWF / SEI / UNIVERSITY OF YORK

Storbritannien

Koldioxidminskning 17%

Med påverkan av Covid 19 har koldioxidavtrycket minskat till en nivå som utgör behovet för miljön. Ganska märklig jämförelse, men ändå en bekräftelse för att klimathotet kan korrigeras, enligt brittisk forskning.

Paul Lindberg: |2021-05-04| Det som egentligen har skett är vad folk har gjort för att hindra covid pandemin. Det handlar till stor del om livsstilsförändringar. Det är människornas livsstilsbeteenden som möjliggör för Covid 19 att kunna spridas. Sambandet med Covid 19 och klimathotet är på sitt sätt uppenbart. Slutsatsen blir att människan måste anpassas för att upprätta sina egna livsvillkor, och det är precis vad som tvingats göra enligt denna forskning. Uppenbart kan det tyckas, men det kan vara en realitet för en möjlig och stabilare överlevnad och faktiskt på ett mycket avancerat sätt.

Forskningen kom fram till att det går att påverka klimatet på en ganska kort tid och ett effektivt sätt. Och det berodde alltså på – till viss del – att Covid 19 stoppade möjligheterna att fortsätta den globala uppvärmningen. I annat fall skulle pandemin kunna  förgöra hur många människor som helst. Många länder tvingades till att åtgärda pandemin som alltså resulterar till räddningen för miljoner människor. Hur och varför kom Corona på sitt avancerade sätt att påverka livet på vår planet? Och på gott och ont får man väl säga. Men vad är det som styr Coronas avancerade intelligens? Covid 19 har orsakat miljoner människors liv, och samtidigt till vis del reducerat den farliga globala uppvärmningen. Men vi vet också att människan orsakade den globala uppvärmningen, och Corona reducerade orsaken till uppvärmningen. Några andra möjligheter har troligtvis inte varit möjligt. 

Sammanhang och klimat

Forskningen med att förtydliga sammanhangen visar sig på ett systematiskt plan, och som ger klara signaler om faktiska livsprocesser. Sammanhanget handlar om att det minsta kan påverkar det största, och som visat oss att människan ska ta sitt fulla ansvar för vad som har inträffat. Det är faktiskt en logisk och moralisk realitet. Filosofiskt kan man formulera detta villkorande som en slutgiltighet. Om människan inte kan ta sitt ansvar så blir det heller ingen fortsättning. Men om människan vill fortsätta sitt liv så måste också hela ansvaret förverkligas! Det ansvarslösa måste ersättas av det ansvarsfulla! Och det gäller i det stora hela.

Åtgärder och sammanhang som visas i denna forskning utgör en del av mänsklig påverkan av livsstilen. Människans tillvaro på denna planet utgör en viss del av mänskligheten, och som visar sig i masskonsumtionens slöseri som grundar sig på det globala marknadseländet. Det handlar om den globala masslinjen, som mycket väl kan krascha den nuvarande eran. För närvarande ser det ut så, enligt mina synsätt.

Minskning av koldioxid leder till förbättring

När pandemin minskade begränsningarna av bland annat trafikflyget – det gällde även kollektivtrafiken – så skyddades människorna från Covid 19, och därefter minskade koldioxidavtrycket. Arbete förflyttades delvis till hemmen för dem som kunnat. Och den förändringen har också gjort stor påverkan mot klimatuppvärmningen. Människornas begränsningar för pandemin minskar istället uppvärmningen.

Enligt forskningen av klimatförändringarna i Storbritannien fastställs det mest ambitiösa mål för att minska utsläppen. Mer än 300 000 svar på WWF:s kalkylräknare visade en genomsnittlig minskning på 17% av det totala koldioxida avtrycket, liksom en ökning med 25% av människor som flyttade till växbaserade (vegetariska eller veganska) dieter mellan februari 2019 och oktober 2020.

Förändring och förnyelse

Antalet personer som bytte till 100% förnybar energi nästan fördubblades från 12% till 21%. Enbart detta drag kan minska varje individs fotavtryck med i genomsnitt 2,9 ton växthusgaser per år, vilket är en betydande besparing från ett årligt genomsnitt på 13,9 ton. Cirka en tredjedel (30%) av en genomsnittlig människas fotavtryck kommer från resor, där vanor visar sig svårare att ändra, föreslår uppgifterna.

Medan pandemin och begränsningarna för låsning, särskilt minskningen av antalet nationella och internationella flygningar, har hjälpt, finns det ett problem med att använda kollektivtrafik. Redan före COVID-19 åkte mer än 60% av respondenterna inte med kollektivtrafik (buss eller tåg), och trender visar att användningen av kollektivtrafik går ner.

På samma sätt, om du inte äter kött, kommer du troligen att ha ett mindre fotavtryck inom områden som inte är livsmedelsrelaterade – inklusive hushållsutsläpp, liksom från saker de köper som kläder och elektriska varor – jämfört med köttätare.

Koldioxidavtryck över hela Storbritannien

Dr Stephen Cornelius, Chief Climate Adviser på WWF, sa att resultaten visade "en uppmuntrande trend mot lägre koldioxidavtryck över hela Storbritannien". Men han varnade för att resor "är ett viktigt område för koldioxidbesparingar. "När vi kommer ur låsning är det små val som gör en stor skillnad att fatta medvetna beslut att gå, cykla och använda kollektivtrafiken på ett säkert sätt."

Dr Chris West vid Stockholms miljöinstitut, University of York, sa: "Analysen av koldioxidräknare visade människors önskan om en framtida befrielse av koldioxidutsläpp."

Vetenskapligt material har hämtats från:

WWF / SEI / University of York / och journalisten Russel Hope