Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

En presskonferens hålls med Sir Andy Haines, Dr Maria Neira och Johan CI Kuylenstierna.

Foto: RLC

SEI

Klimatförändringar och hälsa:

utveckla bevis för handling

Kungliga Vetenskapsakademien, SEI och Stockholms universitet är stolta över att kunna presentera Gordon Goodman Memorial Lecture som hölls av professor Sir Andy Haines den 15 september 2021

Ylva Rylander: |2021-09-06| Föreläsningen kommer att fokusera på ett avgörande ämne: de direkta och indirekta sätt på vilka klimatförändringar påverkar människors hälsa och lösningar som kan ge flera fördelar för människor och miljö.

Sir Andy Haines är professor i miljöförändring och folkhälsa vid London School of Hygiene and Tropical Medicine. Hans senaste bok "Planetary Health: Safeguarding Human Health and the Environment in the Anthropocene", publicerades i juli 2021 av Cambridge University Press. Om ämnet för årets föreläsning sade professor Haines: "Jag kommer att fokusera på klimatförändringens fråga, hur det kommer att påverka människors hälsa och vilken typ av åtgärder vi behöver vidta för att minska påverkan."

Video med Andy Haines producerad av Venni Arra, SEI. ”Klimatförändringarna kommer att få långtgående och potentiellt katastrofala effekter på hälsan, med den största bördan på de fattiga som har bidragit minst till utsläppen.”

Klimatförändringarnas effekter på hälsan

I sammandrag för årets föreläsning skrev professor Haines: ”Klimatförändringarnas effekter på hälsan kan vara direkta – till exempel från den extrema värmen. Effekter kan också förmedlas genom ekosystem, såsom förändringar i förekomst och fördelning av vektorburna sjukdomar, inklusive dengue och malaria, eller genom socioekonomiska vägar som utarmning och befolkningsförskjutning.”

Pressmöte hålls med Andy Haines, WHO och SEI den 15 september. Det är ett unikt tillfälle för journalister och förmedlingen av kunskapen om konsekvenserna med den globala uppvärmningen och hur människor måste kunna skydda sig. Maria Neira kommer att medvärka. Hon är chef för avdelningen för folkhälsa och miljö, för Världshälsoorganisationen

Sir Andy Haines , professor i miljöförändring och folkhälsa, Center on Climate Change and Planetary Health, vid London School of Hygiene and Tropical Medicine. Johan CI Kuylenstierna , forskningsledare, SEI.

Svenskt evenemang på hög nivå

Presentation av Åsa Persson, biträdande direktör, SEI. Dan Larhammar, VD, Kungliga Vetenskapsakademien och Astrid Söderbergh Widding, VD, Stockholms universitet. Anders Nordström, ambassadör för global hälsa på Utrikesdepartementet, kommer att moderera en paneldiskussion med internationella experter.

Gordon Goodman Memorial Lecture hålls för att hedra Gordon Goodman, grundande chef för Beijer Institute vid Kungliga Vetenskapsakademien (1977–1989) och Stockholm Environment Institute (1989–1991).