Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

I människans konstitutionella utveckling har moralen inte utvecklats i samma takt som med de nödvändiga behoven.

Foto: NASA

RIKARE LIV CIVILISATION

Klimatets dilemma och

kunskapens missbruk

Kunskapens träd gav människan framgångar – på gott och ont. Den egenmäktiga tanklösheten sattes på prov med människans tillit och drifter men som bevisades brista med ansvaret. Etikens lagar på gott och ont måste ratificeras på grund av livets behov!

Paul Lindberg: |2022-03-06Ett faktum gäller att kunskapen och vetenskapen förädlats med etikens lagar vilket resulterar till människans framgångar, men som hela tiden varit på drift mellan gott och ont. Det är någonting som människan har lagstadgat och försökt upprätthålla – men som andra människor gjort allt för att kringgå. Med etikens svajningar har det många gånger varit lite si och så, med exempelvis diffusa och divergenta orättvisor. Sedernas rättfärdigheter har i alla kulturer funnits, men som också missbrukats – och det har alltid skapat konsekvenser för livet på planeten.

I människans konstitutionella utveckling har moralen inte utvecklats i samma takt som med de nödvändiga behoven. Och med tiden har konstitutionen körts över av den "illegala makten" in i vår tid – närmare bestämt i dag. Moralen svajar fram och tillbaka – exempelvis kring frågan om hur världsekonomin ska kunna räddas i den globala uppvärmningen.

Hur ska världsekonomin räddas? För den frågans glasklara förklaring gäller det att först rädda klimatet! Det är inte enkelt, men det mest nödvändiga! Bara för att livet på planeten ska kunna fortsätta – tillsammans med exempelvis en reviderad världshandel!

Rädda klimatet först!

En rad av den vetenskapliga expertisen, med IPCC i spetsen, klargörs den nödvändiga och akuta situationen. Klart är att världen är hotad, men att vi har en chans att bromsa klimatuppvärmningen och undvika de allra värsta följderna. Tiden krymper på grund av den politiska prioriteringen av den industriella världshandelns överbelastning. Hela världens fossilproducenter måste omedelbart tvingas stoppa detta vansinne!

Mänskligheten står mitt i sitt eget industriella monsterverk som leder till planetens sammanbrott. Larmet ökar dag för dag, och politiken undrar, oförargligt, om industrin vill vara hyggliga och kunna dra ned lite på den industriella uppvärmningen, så att världshandeln möjligtvis ska kunna fortsätta sin verksamhet framöver.

Nu är det så att politiker har hela ansvaret! Det finns en viss chans att kunna stoppa detta allvarliga klimathot mot mänskligheten och en stor del av livet på planeten. Det gäller ansvaret för medmänniskor och livet i stort. Världshandeln är i detta akuta läge inte det mest primära!

Hur ska världsekonomin räddas? För den frågans glasklara förklaring gäller det att först rädda klimatet! Det är inte enkelt, men mest nödvändigt! Bara för att livet på planeten ska kunna fortsätta – tillsammans med exempelvis en reviderad världshandel!