Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Miljöpartiets Per Bolund och Märta Stenevi

 Foto: MP

RIKARE LIV CIVILISATION

Klimatet och framtiden

Framtiden avgörs i höstens val 2022, för Sveriges del. Miljö- och klimathoten är klarlagda och världen drabbas nu enormt av den accelererande uppvärmningen med konsekvenser som bara ökar.

 

Paul Lindberg: |2022-08-12| Riksdagsvalet borde först och främst gälla den globala uppvärmningen – men så är det inte. Medan en ledande forskarvärld kräver ett fullkomligt ansvar för den fasansfulla klimatuppvärmningen. Men med den politiska klimaträddningen gäller vikten först och främst bilismens och industrins fortsättning, med ytterst pyttesmå miljöingripanden. De nödvändiga åtgärderna omvandlades istället till bilismens fortsättning och användningen med fossila bränslen, precis som förr. Och planetens uppvärmning ökar i hela världen framför ögonen på hela mänskligheten.

Klimatfrågan tycks mest gälla bilismens energilösningar – där bilismen har prioritet före lösningarna och som drar tiden mot sitt slut. Den globala industrialismen av idag, som inte haft dugligheten att ställa om, är nu orsaken till att industrier utgör en fara för hela mänskligheten och livet på planeten. Dessa industrier måste kunna stoppas, precis som brandkåren gör när hus brinner.

Idag har politiken mest fastnat vid frågan om miljöriktig energiframställning – istället för att hindra den nu akuta klimatförstörelsen. Lösningen ligger nödvändigtvis till hands att stanna det som orsakar uppvärmningen, tills en rätt korrigering kan godkännas.

Den globala uppvärmningens problem måste prioriteras i första hand, och låta industrin ta ansvaret för deras miljömöjligheter för framtiden.

Att göra det som krävs

Miljöpartiet de gröna går till val för att kunna svara att de gjorde det som krävdes och tillsammans förändrade historien. Att möta hoten och bygga en bättre värld för både människor och miljö. Miljöpartiet är en del av en global grön rörelse, som vill åstadkomma förändring och använder de politiska rum som finns för att arbeta för miljö och solidaritet.

Det behövs mer samarbete mellan länder för att lösa gränsöverskridande problem. EU ska ta ansvar globalt för en klimat- och miljöpolitik som i tid vänder utvecklingen och säkrar att mänskligheten kan verka inom de ramar naturen sätter. Inom unionen måste EU kunna garantera varje medborgares rätt att växa och leva. MP vill slår vakt om jämställdhet, mänskliga rättigheter och ett EU som är öppet mot omvärlden, och värnar demokratiska grundfundament, och rätten att vara och älska vem du vill.

Vi står inför allvarliga hot

Klimatförändringar, döende hav och djurarter som hotas av utrotning. Vi ser hur auktoritära och främlingsfientliga krafter växer. I flera medlemsländer är demokratins grundfundament under attack. Allt fler människor drivs på flykt av krig och naturkatastrofer.

För att möta dessa hot krävs inte bara ansvar och engagemang i och från varje land utan också att länder arbetar tillsammans. EU har ett ansvar att skydda demokratin och befolkningen i vår världsdel. EU har en möjlighet att leda utvecklingen för att nå FN:s hållbarhetsmål och stoppa klimatförändringarna. Människor ska kunna engagera sig i EU, beslut ska fattas av medborgare och nära medborgare.

EU behöver reformeras för att kunna fokusera på att möta de stora hot vi står inför. Därför behövs också Miljöpartiet de gröna i EU. För demokratin och medmänskligheten och för rätten att älska vem man vill och tro på vad man vill – för hopp istället för hat, för miljön och djuren. Klimatet kan inte vänta!