IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

" Världen ser ut att få nya mer ambitiösa mål för klimatet. Det som saknas är vägen dit. Avtalet i Paris räcker inte för att begränsa uppvärmningen, men det visar tydligt att fossilindustrin från och med nu tillhör historien och att förnybar energi tillhör framtiden" det, säger Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige.

Foto: UN Agreement

GREENPEACE

Klimatavtalets ord

Måste leda till handling

Klimattoppmötet i Paris tog det rätta beslutet – men det är bara början. Runt om i världen agerar människor för att stoppa den globala uppvärmningen och istället låta den förnybara energin ta över. Vi är ett steg närmare att klara av de klimatutmaningar världen står inför.


  Rolf Lindahl: |2015-12-13Har klimatkonferensen kommit med hållbara lösningar? Det officiella svaret från staterna är ja, men det ärliga är "men inte i den utsträckning som vi önskade oss". Det bästa var faktiskt det som skedde utanför konferensen. Kravet på handling kom från människor som du, men också från oväntat håll: industriledare, kända städer och länder som tidigare setts som skurkar i klimatsamanhang har klivit fram och börjat agera. 

Världen över är politiker, organisationer och människor som du och jag fast beslutna att rädda klimatet och ställa om till en hållbar och förnbar framtid. Tillsammans kommer vi att lyckas!

Klimatavtalets ord måste leda till handling

Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige, kommenterar klimatavtalet som presenterades vid FN:s klimatförhandlingar i Paris.

– Världen ser ut att få nya mer ambitiösa mål för klimatet. Det som saknas är vägen dit. Avtalet i Paris räcker inte för att begränsa uppvärmningen, men det visar tydligt att fossilindustrin från och med nu tillhör historien och att förnybar energi tillhör framtiden, säger Annika Jacobson.

– Strävan att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader innebär i praktiken att världen helt måste fasa ut fossila bränslen till 2050. Men klimatet bryr sig inte om vad det står på ett papper. Klimatet bryr sig om ifall människan slutar elda kol och olja. Nu måste politiker över hela världen gå från ord till handling, så att vi stänger gapet mellan det som sägs och det som görs.

Avtalet är fortfarande inte tillräckligt rättvist. Det sviker de länder som redan i dag är mest utsatta för klimatförändringens effekter. Det saknas tillräckliga löften från de länder som har orsakat störst utsläpp.

RLC