Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

För närvarande är politiken underordnad den globala världsekonomin som helt bemästras av Mammon.

KLIMATÅTGÄRDER

Vetenskap eller agitation?

Kunskapen om bilismen!

Den industriella klimatkrisen är ett faktum. Bilismen är en av de stora orsakerna. Halvering av den globala bilismen skulle kunna motverka planetens uppvärmning. Bilismens konglomerat är nu det reella hotet mot livet på Jorden!


Paul Lindberg: |2020-09-28| Det är sant att det råder delade meningar om definitionen av elbilens skadlighet eller mindre skadlighet. Oskadlig är elbilen definitivt inte. Bilbranschen framhåller ståndpunkten om miljövärdet med elbilen i sig, och som gäller frågan om att vara eller inte vara enbart elbil i sig. Istället gäller det hela konglomeratet kring elbilen som måste medräknas. Det vill säga allt det som elbilen är uppbyggd av i hela sin processframställning från framställningen av råvaror, industriproduktionen och användningen av elbilen.

I de tre momenten framkommer det att det skiljer sig i kapacitet och med olika negativa värden. Elbilen i trafikanvändning utgör minsta faran för koloxidutsläpp. Men den poängen förloras omedelbart på grund av användningen av bilbatteriet. Bilbatteriets framställning är en destruktiv miljöåtgärd.

Elbilsbatterier

I en DN-artikel skriver journalisten Jan-Erik Berggren något arrogant att "det finns en väldig massa fördomar om elbilar, till exempel att det är dåligt för klimatet att köra elbil eftersom det går åt så mycket energi vid framställningen." Han kallar det för fördomar – men hans fördom i sin tur liknar mest agitation.

Framställning av elkraft för elbilar produceras till största delen med petroleum, kol och kärnkraft runt om i världen. Elkraften kommer alltså mestadels från dessa tre källor och utgör de största tillgångarna för elbilsenergi.

Det finns en frenesi av att försvara "bilen" som ett nödvändigt måste – trots hotet mot klimatet. Frenesin spinner bilindustrins ekonomiintressen, och alla dem som investerat i hela branschens omvärld. Det är många som är ekonomiskt beroende av den globala bilindustrin. Och det är ett stort problemkomplex för hela planeten.

Bilism och den globala uppvärmningen är starkt förbundna. Sverige måste bli helt klimatneutralt senast 2030. Orsaken är att klimatet är under ett allvarligt tillstånd som redan drabbar stora delar av livet på Jorden. Sverige har kapaciteten att föregå med de goda exemplen. Det är alltså inte bilismens som ska räddas – det är livet på Jorden som i första hand som måste räddas.

Bilindustrins ekonomi är mycket viktig, men inte viktigare än klimathotet! Det handlar om att realisera reduktionsplikten med en trovärdigare reducering av tiden som går ifrån oss allt snabbare.

Bilannonser saboterar klimatet!

Klimatkrisen är ett faktum! Kunskapen och informationen har hämtats från den vetenskapliga forskningen med decennier av utvecklad information. Varningarna kring denna vetenskapliga kunskap har spridits runt hela planetens alla länder.

Industrialismen i världen har delade värderingar i hur man ska handskas med den globala uppvärmningen. Totalitära länder av olika slag sätter stopp för miljötänkandet om det skulle enervera de ekonomiska intressena. Påverkan av  marknadskrafternas har möjliggjort bilismens framgångar med resultatet av den globala uppvärmningen. Med det totalitära måste man inkludera de ekonomiska maktintressenterna. Det vill säga det Jesus kallade Mammon.

När det gäller makten över det ekonomiska ägandet har inte det socialhumanistiska värdet mycket att sätta emot. Det är ett stort problem för att kunna rädda planeten mot den globala uppvärmningen.

Minska bilismen på många olika sätt! Minska den stora mängden bilannonser i tidningspressen! Minska profiten från bilbranschen. Öka miljökraven och öka skattepolitiken för bilismen – allt för att bekämpa den globala uppvärmningen.

Här finns vi idag, med en omfattande global uppvärmning, och som faktiskt går att stoppa – men, som tyvärr inte görs. För närvarande är politiken underordnad den globala världsekonomin som helt bemästras av Mammon.