Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Vatikanen, maktens paradis på jorden. De vackraste feodalpalatsen i Italien ägdes till största delen av kyrkans kardinaler, vilka också utgjorde kyrkans främsta aristokrati. Denna maktkultur regerar Katolska Kyrkan än idag.

Foto: Up&Down

 MORDET PÅ PÅVEN JOHANNES PAULUS I 

Katolicism i vår tid

Ett dystert historiskt kapitel

Katolska kyrkan har aldrig varit särskilt human under sin långa existens. Hierarkisk hegemoni garanterade feodalväldets innehav av kyrkan långt fram in i 1900-talet. Kyrkans ledning ägdes av furstehusen.


Paul Lindberg: |2019-02-26| Kännetecknet för katolska kyrkan har gällt den fullkomliga avsaknaden av demokrati. Så har det varit närmare två tusen år. Okritiskt bifall och undergivenhet har varit dogmen mer än läran om Jesus. Förföljelserna mot oliktänkande har influerats av högerextrema krafter ända in i vår tid. Konservativ katolicism i USA är kanske den mest påtryckande, odemokratiska och intoleranta världsuppfattningen. De hatar sig fram i sitt religiösa utövande. De har inte lärt sig någonting annat.

Katolicism är den största världsreligionen någonsin med 1,3 miljarder medlemmar, de föds traditionsenligt som namnkristna, med infogade traditioner som övertygelser. Traditioner har många gånger ersatt Guds ord som Jesus berättade om. Katolicism tolkar kyrkans ståndpunkter åt medlemmarna – men som inte alltid går i Jesus fotspår.

Förutom teologin så andas den katolska kyrkan en politisk högervridning, framförallt i USA – men även på många andra håll i världen. Efter kyrkans förening med det romerska kejsarväldet – några hundra år efter Jesus bortgång – har den totalitära makten härskat ända fram till i vår tid. Jesus varnade för att han skulle förrådas efter det att han gått bort.

Närmare tvåtusenårig påvemakt. Den gigantiska påvekyrkan skapade makten och tron på sig själv och ville kalla sig Guds kyrka. Under kyrkans långa makthistoria fanns det många som motsade sig maktfullkomligheten. Det var de med en seriösare tro och innerlighet som lät sin röst göra sig hörd, och som gått till historien. Några exempel är den helige Franciscus, eller sådana som Savonarola, Joachim av Floris och många fler. Den mest kända av dem alla är kanske Martin Luther. Och med dessa banbrytare fanns det en mängd andra med samma kaliber som fick sätta livet till.

I modern tid tillsattes den friske och alerte Johannes Paulus I till påve, 1978, som efter 33 dagar plötsligt dog. Hans värdering var närmast socialhumanistisk och gällde utvecklingen av en demokratisk socialliberalism med fullkomligt medinflytande för kyrkans och samhällets medlemmar. Hans naturliga död ifrågasattes av forskare och medicinska experter. De menade att påven mördades. 

Efter påvens död tillsattes den polske kardinalen till påve med namnet Johannes Paulus II. Han var till skillnad från Johannes Paulus I en mycket konservativ och reaktionär människa. Kanske beroende på hans hat av den kommunistiska diktaturen i Polen under hans verksamma tid innan han blev ny påve. Att han blev ny påve var en stark reaktion mot påven Paulus I, som bara försvann, och hatades av den högerreaktionära amerikanska katolska kyrkan. Så kan det gå i kyrkan som alltid använt sig av våld för sin grandiosa myndighet. (Se artikellänken nedtill – mordet på påven)

Katolska kyrkans despotism. Nuvarande påven Franciscus tog sig namnet efter den helige Franciscus, vilket var ett bra val och som visade vägen för hans föresatser. I världspressen undrade en del journalister hur länge den nye påven skulle få leva – en makaber undran. Syftningen gällde den tidigare påven Johannes Paulus I bortgång – han som inte fick leva. Dessa påvar har samma humanistiska läggning med ambitionen att öppna kyrkan för både en kvalitativare demokrati och humanisering.

Kopplingen med allt det som inte gillas av framförallt den amerikanska Katolska kyrkan och den humanitära demokratin är krigisk och till och med kopplad till den amerikanska maffian, som idag agerar globalt på uppdrag av dem som har förbindelser och dunkla behov. När påven Franciscus tog sig an Vatikanbankens ohederliga samförstånd med maffian, tillsatte påven en kommission, för att få bukt med Vatikanbankens kriminella penningtvätt.

Kort tid därefter brännmärktes kardinal George Pell som pedofil, som utsetts till ordförande för kommissionen vilket fick stor uppmärksamhet i hela världspressen. Sensationen har uppmärksammats på världens alla löpsedlar. Flera anmälde sig för att få skadestånd, vilket maffian hjälpt till att skaffa fram bevisning för. Men, George Pell, ställdes inför en kraftig juridisk bearbetning av olika seriösa och öppna undersökningar. Det visades att Pell inte var skyldig till något av de beskyllningar som avsiktligt skulle tillkrångla möjligheten att få stopp på maffians bästa mygelbank. Nu i dagarna ställs Pell åter igen inför domstol med anklagelser som tidigare. Det är mycket mörka krafter som agerar för att rädda sina tillgångar i Vatikanbanken. 

Homosexuella är kriminella endast om kriminell brottslig handling gjorts, precis som för heterosexuella. Det kan gälla våldtäkter med mera, annars anses inte homosexualitet som kriminellt längre i den europeiska unionen. Lagar i demokratiska samhällen måste efterlevas, och om hur människor vill leva i sina förhållanden. En sådan humanism måste väga mer än kyrkans egen rätt att sätta sig över individens vilja. De kan inte ha egna lagar om de är rättsvidriga. Exempelvis rätten att vara gift och inneha prästtjänst i kyrkan, eller rätten att inneha kvinnlig prästtjänst.

Våldtäkter på alla sätt och vis, på barn eller vuxna är alltså avskyvärt och kriminellt. När sådana beskyllningar anklagar präster i den katolska kyrkan så prövar domstol om det är sant och bevisbart. Präster som är homosexuella utnyttjas i en bedrövlig propaganda för att stoppa allt inom Katolska kyrkan som inte har en ultrakonservativ värdering. 

Enligt Katolska kyrkan i USA informerades det om att de excesser som framkommit i USA har sådana handlingar omfattats i samma proportionerliga omfattning som homo- och heteropersoner av landets befolkning. Om detta kan du läsa nedan: Otidsenlig påvemakt!

Läs om mordet på påven Johannes Paulus I, 

och om motsättningar i dagens Katolska världskyrka.

den-stora-konspirationen

i guds namn

Otidsenlig pÅvemakt

 

 

RLC