Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Den resultatrikaste teknikutveckling sker inom krigarbranschen. Framtida krig blir betydligt effektivare och slagkraftigare. Det gäller att få ut största möjliga nytta för pengarna.

 Foto: Missiltest

SIPRI 

Ny teknologi av kärnvapen

Minskning av äldre modeller

Missiltillverkningen uppgraderas med ny teknologi och effektivare kärnvapen. Det handlar alltså om ersättningen av de gamla. SIPRI har utvärderat beväpningsläget, nedrustning och internationell säkerhet.


Paul Lindberg: |2019-08-12|  I och med ny högteknologisk upprustning av kärnvapenmissiler så minskar de totalt sätt – enligt kärnvapenmakterna. Om man i beräkningarna tar med gamla kärnvapenmissiler tillsammans med nyteknologiska missiler, så finns där en gemensam summa missiler. När krigsmakterna avvecklar sina gammalmodiga missiler så kan det likna något av en avrustning. Hur det är med den saker finns det delade meningar om. När odugliga missiler ersätts av nya funktionsdugligare missiler så är det givetvis upprustning, i och med att de nya vapnen är slagkraftigare. 

Eftersom de nya och mer avancerade missilerna utgör en betydligt högre kapacitet, så kan man knappast tala om någon form av nedrustning eller minskning av kärnvapenmissilerna – antalet möjligtvis, men inte krigskapaciteten. .

Krig är krig och fred är ett hopp

SIPRI-ordföranden ambassadör Jan Eliasson, f.d. FN:s vice generalsekreterare säger: "Ett viktigt fynd är att trots en total minskning av antalet kärnvapenhuvuden 2018, fortsätter alla kärnvapeninnehavande stater att modernisera sina kärnkraft arsenaler."

Enligt SIPRI har de nio kärnvapenländerna 13 865 kärnvapen, vilket tillsammans skulle kunna utplåna planeten flera gånger om. Och en stor del av dessa missiler står redo att kunna avfyras av operativa styrkor runt om i världen. Om dessa styrkor är att lita på vet vi ingenting om. Det tror i alla fall inte jag. Det skulle exempelvis kunna uppstå missförstånd på grund av att en president med psykopatiska drag blir förbannad.

Den minskning av det totala antalet kärnvapen i världen beror främst på Ryssland och USA, enligt SIPRI. Tillsammans innehar dessa supermakter 90 procent av världens alla kärnvapen. Dessa två länder anser att de har levt upp till överenskommelsen om nedrustningskvoten av kärnvapen, men, som istället konstruerar effektivare kärnvapen med högaccelererande precisionskapacitet. Det gäller de båda länderna Ryssland och USA.

De så kallade START-förhandlingarna resulterade till att Ryssland och USA år 2018 ansåg att de uppnått slutgränsen för minskningen av de överenskomna uppgörelsen. Efter detta konstaterande råder ett vakuum utan några överenskommelser alls. Det har lett till intensiva upprustningar av högteknologiska uppdateringar av kärnvapenmissiler. 

Den så kallade START uppgörelsen mellan Ryssland och USA skulle gälla till år 2021. Därefter var det meningen att överenskommelsen kunde förlängas. På grund av att president Donald Trump inte ville förlänga överenskommelsen uteslöts fortsatta förhandlingar.

Utsikterna för avrustning är mörka

"Utsikterna för en fortsatt förhandlad minskning av ryska och amerikanska kärnkrafter verkar allt mer osannolika med tanke på de politiska och militära skillnaderna mellan de båda länderna." Det säger Shannon Kile, chef för SIPRIS:s kärnvapenavrustning, vapenkontroll och icke-spridningsprogram.

Problemet kan vara att både Ryssland och USA har investerat stora kapital i en pågående upprustning och modernisering av ny programteknologi för kärnvapenmissiler. Det handlar om ett stort konglomerat med massiva militära förändringar av nya kärnvapenhuvud, missil- och luftfartygssystem och anläggningar för den nya kärnvapenproduktionen. Dessa åtgärder beslutades först av USA, 2018, av försvarsdepartementet för utökningen av den militära kapacitetsrollen.

Alla kärnvapeninnehavare har meddelat att även de uppgraderar teknologin för respektive kärnvapenmissiler. Kina, Indien och Pakistan ökar även mängden på respektive arsenaler av kärnvapen.  Och det gör även Nordkorea.

Med andra ord: det ser inte alls bra ut.

 

 

 

 

 

SIPRI

Världens 

kärnvapenmissiler

Totalt antal missiler 2018-2019

Land

År 2018 År 2019

USA

6 450 6 185

Ryssland

6 850 6 500

Storbritannien

215 200

Frankrike 

300 300

Kina

280 290

Indien

134-140 134-140

Pakistan

140-150 150-160

Israel

80 80-90

Nordkorea

(10-20) (20-30)

Totalt antal

14 465 13 865

Källa SIPRI Årsbok 2019

Avsaknad av insyn i rapporteringen om kärnvapenfunktioner

Tillgängligheten till tillförlitlig information om statusen för kärnvapenarsenalerna och kapaciteten i de kärnvapenstaterna varierar avsevärt. 

USA och Storbritannien har avslöjat viktig information om deras lager och kärnkraftsförmåga, och Frankrike har också förklarat viss information. Ryssland offentliggör inte en detaljerad uppdelning av sina styrkor som räknas under New START, även om de delar denna information med USA. 

Indiens och Pakistans regeringar uttalar sig om några av sina missiltest men ger lite information om statusen eller storleken på deras arsenaler.

För närvarande har Nordkorea erkänt att de genomför kärnvapen- och missiltest men ger ingen information om dess kärnvapenförmåga.

Israel har en långvarig politik för att inte kommentera sitt kärnvapenarsenal

 

RLC