Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

.

Sol-  och vindkraft är relativt billigt – men framförallt effektivare och mer humanistiskt.

Foto: RLC

RIKARE LIV CIVILISATION

Kärnkraft och

klimatuppvärmning

Kärnkraft för energi- och industriökning? Eller – rädda livet mot klimat- uppvärmningen, med sans och reson! Öka istället ansvaret mot den omfattande konsumtionshysterin som i grunden orsakar den ökade globala uppvärmningen.

Paul Lindberg: |2022-02-04|  Kärnkraft har under sin tid som energigivare utgjort ett hot på grund av den farliga användningen. När haveriet har förverkligats blir konsekvenserna oerhörda har det visat sig. Explosion, radioaktivitet och massdöd, och giftiga nedfall runt om i landsområden, och det är orsaken till att vissa länder avskaffar användningen av kärnkraft som energianvändning – som exempelvis Tyskland. Och idag gäller det frågan om hur kärnkraftavfallet ska kunna reduceras. Och dessa frågor har faktiskt inte kunnat lösas, vilket resulterar till att politiken kringgår ansvaret och istället påtvingar kärnkraftverken köra igång framöver.

Sverige och andra länder tog beslutet för avveckling av kärnkraft, och några nya kärnkraftsverk är heller inte planerade för de svenska behoven. Kärnkraft har inte kunnat bevisa att den har säkrats på något avgörande sätt. Det som nu händer är en vilja från olika intressen att köra igång kärnkraftsverken igen för ökad energiframställning. Tyskland har alltså tagit beslutet att helt stoppa samtliga kärnkraftverk och den nedläggningen har redan kommit igång.

Faran med den ökade kärnkraften i världen

Många länder runt om i världen planerar och bygger numera en mängd kärnkraftverk. Orsaken till detta är att man idag kan konsten att tillverka atomreaktorer – med viss stolthet – och som även kopplas med försvarsmöjligheterna – och med förhoppningen att alltid ha tillgång av energi.

De flesta länder är numera medvetna om faran med både fossila bränslen och kärnkraft, men vill ändå chansa med atomenergi – som alltså kan utnyttjas till mycket mer än bara energianvändning. Runt om i världen uttrycker sig politiska krafter att kärnkraften ska vara en del av lösningen för energianvändningen och som menar att det är bra för klimatet. Dessa värderingar har hamnat hos en stor del av dem som till varje pris försvarar den nuvarande slit och slängkulturen – och de är för närvarande vår tids försvarare av den globala rättigheten att äga den här planeten.

Större delen av forskarvärlden är kritisk till kärnkraft

Det är främst bland forskning och teknik runt om i världen som menar att fossila bränslen måste bort snarast möjligt. Och i det sammanhanget tränger sig politiken och industrin in och håller med om detta, men som istället försöker trolla med ordet "kärnkraft" från att ha varit en fara för explosiv och radioaktiv strålning. De försöker förvandla begreppet kärnkraft med en miljövänlig och naturvänlig acceptans. Det är rena lögnen!

Det är ingenting annat en ett falsarium – se bara Tjernobyl och Fukushima, det var knappast någonting naturvänligt. Utan kärnkraft hade dessa anläggningar inte utvecklats till katastrofer med 100 000 tals människor som fick sätta liven till.

Tomas Kåberger, professor (Chalmers) och generaldirektör för Energimyndigheten, menar att sol och vind kan ersätta betydligt mer energi än fossil energi och kärnkraft framöver. Kärnkraftens el-framställning och fossila bränslen är betydligt dyrare än med sol- och vindkraft – och det gäller runt om i hela världen.

Sol och vindkraft – eller kärnkraft?

Politiken är den drivande makten bakom kärnkraften – trots att energi från kärnkraftverk är betydligt dyrare än sol- vind- och vattenkraft. Vad kan det bero på? Politiska motsättningar kan många gånger bero på politiska flockrevir som utvecklats från urmänniskans utvecklingsarv och som fortfarande gör sig gällande. Exemplen finns bland annat inom idrotten och dess hejarklack för respektive lag, och det gäller samma primitiva anda bland exempelvis de olika politiska lägren och intressesfärerna.

Kärnkraftskaparna utvecklar sig i kampen mot Sol och vindskaparna, och skapar en ny "förbättring" som motivation för sin sak – med resultatet av en så kallad "bridreaktor", men som de tekniska hindren visar att det inte leder till godtagbara resultat för realistisk användning. Det ledde bara till en mängd uppsamling av kärnavfall som inte alls kunnat användas positivt.

När inte det heller fungerade utvecklades drömmen om en ny konstruktion av ett fjärde försök för ett kärnkraftsverk som skulle kunna gå att användas någon gång framåt 2040-2050,. Men redan innan det påbörjats har en majoritet av forskningen att det är orealistiskt och inte trovärdigt. Dessa nycker visar mer på oansvarligt ansvar än verklig humanism.

Kärnkraftverk är oerhört kostsamt med en högteknologisk konstruktion. Med den anledningen oerhört kostsamt, och en av orsakerna till den glänsande profiten. Sol-  och vindkraft är däremot relativt billigt – men framförallt effektivare och mer humanistiskt..