Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

.

Regeringsbeslutet om KBS-3 Kärnbränsleförvar är omöjligt

Foto: FinePix1

Folkkampanjen mot Kärnkraft & Kärnvapen

Kärnbränsleförvar är omöjligt!

Det vi med säkerhet vet är att det inte går att konstruera ett helt säkert slutförvar för använt kärnbränsle. Kärnkraftindustrins avfallsbolag SKB:s påstående att de vet att deras modell är säker i miljoner år visar att det är svårt att ta deras arbete på allvar.

Jan Strömdahl: |2022-01-27|  Regeringen har trots det i dag chansat och fattat ett beslut som säkert kommer att väcka diskussion. Utan att på allvar pröva alternativa lokaliseringar och alternativa metoder har man fastnat för att godkänna byggandet av en gigantisk gravkammare för kopparkapslar långt under Östersjön vid kärnkraftverket Forsmark. Tanken är att graven för evigt ska fyllas igen med lera, sten och betong trots att ingen med säkerhet vet om radioaktiva läckor kan undvikas – redan under de första tusen åren.

Säkerheten kan inte garanteras

Beslutet innebär att närmare villkor enligt Miljöbalken ska bestämmas efter förhandlingar i Mark- och Miljödomstolen och stegvis fastställda villkor enligt Kärntekniklagen ska fastställas av Strålskyddsmyndigheten, SSM. Det betyder att ingen med säkerhet kan garantera att förvaret kommer att kunna användas för avsett ändamål – även om det byggs enligt det beslutade förslaget.

Agerandet är tyvärr inte trovärdigt

Vi beklagar att regeringen inte villkorat beslutet med ytterligare forskning när det gäller koppar- och gjutjärnskorrosion. Vi är också oroade av att den fortsatta hanteringen ska styras av paret SKB och SSM. Deras agerande inför regeringsbeslutet är tyvärr inte trovärdigt. SKB är industrins eget organ och SSM har hittills inte visat sig tillräckligt självständigt och kritiskt som det allmännas representant.

Framtiden är lika osäker som den varit under det halvsekel som kärnkraften varit aktuell i Sverige. Och det är fortfarande lika angeläget att hitta de säkrast möjliga lösningarna. Det mest anmärkningsvärda är nog att det i så många länder lanserats en elproduktionsteknik som inte först löst den avgörande avfallshanteringen.

Jan Strömdahl, ordförande för Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen.