IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Karantän efter hemkomsten försvårar för Läkare Utan Gränsers medarbetare i onödan. 

FOTO: Julien Rey

LÄKARE utan gränser

Kampen mot ebola

Karantän försvårar

Att sätta symtomfri sjukvårdspersonal som återvänt från Västafrika i tvångskarantän är inte rätt sätt att bekämpa ebola. Istället riskerar det att undergräva insatserna för att bekämpa epidemin. Ebola smittar först när en person uppvisar symtom. Därför är det viktigare att återkommande kontrollera hälsan hos personal som återvänder efter att ha arbetat i fält med ebola än att tvinga symtomfria personer till isolering.


Malin Lager: |2014-10-28| – Det finns andra konkreta sätt att hantera både allmänhetens rädsla och de generella hälsokraven i ett land. Ebolainsatsen får inte styras av panik i länder som inte är påverkade av epidemin i någon större utsträckning. Varje förordning som inte grundar sig i vetenskapliga data, och som leder till att friska fältarbetare isoleras, kommer sannolikt innebära att färre vill bidra till att bekämpa epidemin där det verkligen behövs, det vill säga i Västafrika, säger Sophie Delaunay, generalsekreterare för Läkare Utan Gränser i USA.

Läkare Utan Gränsers internationellt anställda förbinder sig att arbeta i fyra till sex veckor i de eboladrabbade länderna, en fysiskt och psykiskt tung uppgift. Risken att det ska införas ett karantäntvång i 21 dagar efter avslutat arbete har redan lett till att fältarbetare valt att förkorta sin tid i fält. Andra kommer att vara mindre benägna att över huvud taget åka till de drabbade länderna. Detta kommer att medföra betydande inskränkningar i det operativa arbetet, både för Läkare Utan Gränser och för andra organisationer. Framför allt kommer det att leda till en brist på hälso- och sjukvårdspersonal, och detta i en tid när kampen mot ebolautbrottet är långt ifrån vunnen.

Specialkunskaper krävs

Som det är nu har Läkare Utan Gränser en liten pool av personer med de specifika expertkunskaper som krävs vid ett utbrott av ebola. Att ytterligare begränsa tillgången till denna grupp av fältarbetare kan få förödande konsekvenser. Sedan mars har Läkare Utan Gränser skickat mer än 700 internationella medarbetare till Västafrika för att bekämpa utbrottet.

– Det måste vara vetenskap som är vägledande, inte politiska agendor. Bästa sättet att minska spridningen av ebola utanför Västafrika är att bekämpa sjukdomen på plats, säger Joanne Liu, Läkare Utan Gränsers internationella ordförande.

Det är vetenskapligt bevisat att personer med en ebolainfektion inte smittar så länge de inte har några symtom. Ebola är inte heller ett luftburet virus till skillnad från ett förkylnings- eller influensavirus. Det smittar bara genom direktkontakt med en insjuknad persons kroppsvätskor som blod, kräkningar eller avföring.

Följer rekommendationerna

Läkare Utan Gränsers rutiner för återvändande medicinsk personal baserar sig på internationella organisationers rekommendationer, som Världshälsoorganisationen (WHO) och USA:s smittskyddsinstitut (CDC), och dessa följs till punkt och pricka.

Risken för stigmatisering av återvändande fältarbetare är påtaglig. Det är viktigt att allmänheten känner förtroende för dem liksom för all annan hälso- och sjukvårdspersonal. Läkare och sjuksköterskor som specialiserat sig på infektionssjukdomar som tuberkulos och hiv/aids möts inte av stigma och åtgärder som inskränker deras rörelsefrihet.

För närvarande har Läkare Utan Gränser runt 270 internationella och 3 000 lokalt anställda medarbetare i regionen. Vi driver sex ebolacenter med en kapacitet på sammanlagt 550 patienter. Sedan i mars har Läkare Utan Gränser skrivit in över 4 900 patienter. Av dem är närmare 3 200 bekräftade ebolafall och över 1 100 har tillfrisknat. Vi har skickat mer än 877 ton förnödenheter till de drabbade länderna sedan i mars.

Så länge en person inte har ebolasymtom är personen inte smittsam. Ebolaviruset smittar bara genom direkt kontakt med kroppsvätskor som till exempel blod, saliv och kräkningar. Det är inte en luftburen smitta och det betyder att ebola är mindre smittsamt än till exempel influensa.

RLC