IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Bombardemang och krevader – vilken julklapp! SAAB Neuron gör kriget lite fredligare. Drönaren Neuron behöver nödvändigtvis inte användas för krigsändamål, utan mera tänkt som en bra panggrej – för alla som är i stort behov av allt det som kan vara bra att ha. Bra för jobbens skull, exempelvis!

Foto: SAAB

JULKRÖNIKA – THE SHOW

Julklappen till Europa

Ny europeisk krigsindustri

Folk och Försvar kom lagom inför julefriden med en överraskande julklapp till Europas folk. Glädjebudskapet gäller tillväxten inom krigsindustrin, och detta på grund av Europas eländiga frånvaro av krig. Den låga krigstillväxten har minimalt varit exporten till aktiva krigsländer i tredje världen. Men det räcker inte för superbehovet av maximaliserad sysselsättnings- och industritillväxt, menas det.


   Paul Lindberg: |2013-11-23| Krigsindustrin har plågats av undersysselsättning, vilket istället skulle kunna ha lett till mycket stora vinster – ifall det hade producerats och sålts mycket mera krigsvapen. Det hade säkert sett bättre ut i Europa idag – och runt om i världen. Krigsglädjen ska nu återerövras i Europa med den nya maximaliseringstillväxten, så att Europa får vad som behövs. Folk och försvar ser mycket, mycket, mycket positivt på krigstillväxten.

Vikten av detta krigsbudskap framkom i den nationalekonomiska logikens tecken – och när det handlar om logik så handlar det om nationalekonomi och krig. Det fastslogs att det inte på något sätt är för mycket krig i världen, som en del vill göra gällande. Det är istället bristen på krigsproduktionens avsättning som är för liten. Europas krigsindustrier uppmanas nu att tillsammans dra sina strån till kapacitetsökningen för de reella behoven – krig för jobbens skull. (Yeah!)

HEJ Å HÅ LÅT BOMBERNA GÅ!

Med Folk och Försvar som krigstorped för ett fredsvänligt Europa, går det att tvinga fram en moralisk upprustning, med avsikten att det aldrig mer ska krigas inom Europas gränser. Därför behöver Europa stärka sitt krigsförsvar, enligt EU-kommissionen. Och därför har krigsindustrin en viktig roll att spela, i ett Europa med idag för snåla försvarsbudgetar. 

Flera EU-länder leds numera av högersinnade och nynationalistiska rörelser, och vad skulle inte vara lämpligare än att sätta dessa rörelser i vapen, så vi vet var vi har dem. Krigsindustritillväxten får nu högsta prioritet enligt baronessan och EU:s utrikesminister Chaterine Ashton, som är den drivande kraften bakom organisationen EDTIB, som dirigerar Europas högst prioriterade fråga framöver – krigsupprustningen. Det om något ser väl lovande ut för Europas fred och framtid!?  

Försvarsdepartementets representant på Folk och Försvars seminarium var kanslirådet Christina Wilén. Hon redogjorde kring europasamarbetets krigsansträngningar och om ett "försvarsindustripaket". Och om EU:s "överföringsdirektiv" fick vi veta att höjningen av produktionen av krigsapparater ska göra det lättare och snabbare för att kunna höja avsättningen inom EU-området, och för ökad export. Det finns idag ett stort köpsug på krigsmarknaden – därför är det sälj, sälj, sälj som gäller.

EU-kommissionens direktiv vill ändra på Artikel 346, som idag tillåter EU:s medlemsstater att själva kunna göra undantag för den egna vapenhandeln på köp och säljmarknaden. EU-kommissionen vill istället effektivisera krigsproduktionen till ökade och bättre kvalitets- och vinstresultat. Handelsexport och import av krigsmedel ska öka ansenligt inom EU-området, och på exportmarknaden. Allt på den fria marknadens demokratiska välsignelser.

Europas utrikestjänst leder krigsupprustningen

EU:s försvarsministrar och finansministrar leder tillsammans strategin för krigsupprustningen inom EU:s Utrikestjänst. I en nervig men högeffektiv anda, som mest liknar den gamle rustningsministern Albert Speers optimala fullkomlighet. Det måste väl rustas på så sätt som inför ett närstående tredje världskrig. Ja, man kan ju inte veta. Det händer så mycket ute i världen och runt omkring oss – häromdagen fungerade inte hissdörren i vårt hus som det skulle. Och med vapenskrammel ges en större trygghet – och glöm nu inte att det ger fler jobb. 

Men blir det några pengar och jobb på vapenskramlet? – undrar många. Visst för sjutton blir det pengar! Det ser försvars- och finansministrarna till, för sjutton. Och att det blir klirr i kassan är det enda vi behöver bry oss om.

EU-kommissionens glädjebudskap gäller "strategin för en aktionsplan" som är ett intressant kapitel inom den nya krigsupprustningen. EU:s Utrikestjänst, under ministrarnas ledning, anser dock, med stort självförtroende, att de "kan själva" ta de beslut som är nödvändiga, på grund av den hastiga brådskan. Detta istället för att EU-Rådets statschefer ska behöva ta besluten kring krigsupprustningen – det vill säga istället för att premiärministrar och presidenter ska behöva ta några beslut. Och allt detta liknar förberedelsen till en modern krigsmobilisering – istället för farväl till vapnen.

Alltihopa för ökad motivering av att det som "brådskar", och för att öka hastigheten optimalt. Här har man lyckats sammankoppla krig och profit med dess historiska traditioner. EU:s inre marknad kan på detta sätt stärkas högst avsevärt. Man kommer att övervaka medlemsstaternas köpvilja, så att inga länder försummar nyttan med den fiffiga köp- & säljmarknaden bara för om kriget kommer. Därför behövs En ny agenda för europeisk krigsindustri.