IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

"A bullet has been chosen for you"

 

AMNESTY/PAKISTAN

Våld och mord

Journalister utsatta för fara

Amnesty har dokumenterat 34 fall av journalister som mördats i Pakistan på grund av sitt arbete sedan återinrättandet av demokratiskt styre 2008. Bara i ett fall har förövaren ställts inför rätta. Utöver morden har många fler blivit hotade, trakasserade, kidnappade, torterade eller överlevt mordförsök.


  Yvette Lindholm : |2014-04-30|  Journalister i Pakistan lever under konstanta mordhot, trakasserier och våld från alla sidor, bland annat säkerhetstjänsten, politiska partier och väpnade grupper, säger Amnesty International i en rapport.  "A bullet has been chosen for you": Attacks on journalists in Pakistan, visar att pakistanska myndigheterna inte klarar av att hantera människorättsövergrepp mot journalister och inte agerar för att ställa de ansvariga inför rätta.

– Pakistans media är under belägring. Journalister, i synnerhet de som rapporterar om nationella säkerhetsfrågor eller mänskliga rättigheter, är utsatta från alla håll, säger David Griffiths, biträdande chef på Amnestys Asienavdelning.

- Det konstanta hotet sätter dem i en väldigt utsatt situation där i princip alla artiklar som rör känsliga ämnen leder till en risk för att utsättas för våld. Rapporten bygger på ett omfattande utredningsarbete av över 70 fall och intervjuer med över 100 mediearbetare i Pakistan. Rapporten tar upp flera aktuella fall där journalister hamnat i skottlinjen på grund av sin rapportering. 

Klicka på bilden och ladda ned broschyren från Amnesty!

den fruktade militära spionmyndigheten, ISI

Många av journalisterna Amnesty talade med berättade att de trakasserats eller hade attackerats av individer de hävdade hade koppling till den fruktade militära spionmyndigheten, ISI. I rapporten vittnar somliga av dem under alias, men en del vågade inte ens delta med ändrade namn.

ISI har pekats ut som ansvariga för flera kidnappningar, mord och fall av tortyr, men ingen från myndigheten har hittills ställts inför rätta och myndigheten fortsätter att arbeta utom räckhåll för lagens arm. ISI:s människorättsövergrepp mot journalister följer ofta ett bekant mönster som börjar med hotfulla telefonsamtal och eskalerar till kidnappningar, tortyr och misshandel samt i vissa fall även mord.

KRITISKA JOURNALISTER TRAKASSERAS OCH MÖRDAS

Journalister är också offer för människorättsövergrepp som begås av andra grupper i landet. Det pågår en ständig maktkamp om medieutrymmet vilket leder till att politiska aktörer sätter press på journalister. I Karachi anklagas supportrar till MQM-partiet och den religiösa gruppen ASWJ för att ha trakasserat och mördat journalister de anser vara kritiska.

I konfliktfyllda regioner i nordvästra Pakistan och i Belutsjistan, mordhotar talibaner och andra väpnade grupper journalister öppet och attackerar dem som belyser människorättskränkningar eller helt enkelt inte talar gynnsamt om deras ideologi.

Trots vågen av attacker har de pakistanska myndigheterna inte ställt förövarna till svars. I ett överväldigande antal fall har myndigheterna inte ens utrett brotten eller ställt de ansvariga inför rätta. Bara i en handfull fall har noggranna utredningar genomförts men först efter protester från allmänheten.

utred den militära säkerhetstjänsten

– Regeringen har lovat att förbättra den bedrövliga situationen för journalisterna, bland annat genom att tillsätta en specialåklagare för att utreda fallen. Men ännu har inga konkreta åtgärder genomförts, säger David Griffiths.

– Ett viktigt steg för Pakistan är att utreda sin egen militär och säkerhetstjänst och se till att de ansvariga för människorättsövergreppen ställs inför rätta. Det kommer skicka en ordentlig signal om att de som angriper journalister inte längre har fritt svängrum.

Det är också nödvändigt att medieföretag i Pakistan förser sina journalister med utbildning, stöd och hjälp.

– Utan dessa viktiga åtgärder kan Pakistans mediekår hotas till tystnad. Det obehagliga klimatet har redan haft en negativ effekt på yttrandefriheten och den bredare kampen att avslöja människorättsövergrepp, säger David Griffiths.

RLC