IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Individer kan göra stor skillnad genom att äta mer vegetariskt och genom att bygga mer hållbara städer kan vi göra det lättare för många att både bo, äta och förflytta sig med små fotavtryck.

Foto: ©Brent Stirton/Getty Images/WWF-UK

WWF/Overshoot Day

Jordens tillgångar tog slut

Nu lever vi över våra tillgångar

Den 19 augusti var det Overshoot Day. Dagen infaller tidigare än någonsin förr. På knappt 8 månader har vi förbrukat jordens årsproduktion av ekologiska resurser och därmed överskridit naturens budget för i år. Under resten av året lever vi över jordens tillgångar. Vi skulle behöva drygt 1,5 jordklot för att matcha människans konsumtion – och om alla skulle leva som vi i Sverige skulle vi behöva drygt 3 planeter.


  Marie von Seipel: |2014-08-19– Vår misshushållning med jordens naturresurser är en av våra största utmaningar och det handlar om både miljö och ekonomi. Det kan kännas hopplöst, men med politisk vilja går trenden att vända. Om vi verkligen får fart på omställningen mot ett resurseffektivt och hållbart samhälle går det att minska slöseriet med jordens resurser innan skadorna blir oöverskådliga, och omöjliga eller extremt kostsamma att åtgärda, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Regeringarna i de länder som ignorerar att naturens resurser är begränsade utsätter sig för stora ekonomiska risker. Motsatt kommer de länder som börjar resurshushålla finna att det går hand i hand med en sund ekonomisk utveckling.

vårt globala ansvar 
– De länder som både har bristande naturresurser och låga inkomster är extremt sårbara. Men även höginkomstländer som Sverige måste inse att en långsiktig lösning kräver motåtgärder också från deras sida. Oavsett hur mycket pengar vi har kan vi på sikt inte konsumera mer än vad jorden förmår återskapa. Vi måste ta vårt globala ansvar och sluta tära på naturkapitalet och framför allt sluta lagra mer koldioxid i atmosfären genom ohållbar konsumtion av resurser och fossil energi, säger Carina Borgström-Hansson, expert på ekologiska fotavtryck på WWF.

Genom att byta till och investera i förnybara energikällor som sol och vind slipper vi förorenande utsläpp som tär på hav och skogar och riskerar skenande klimatförändringar – och om vi väljer MSC-märkt fisk (Marine Stewardship Council) och FSC-certifierat trä (Forest Stewardship Council) bidrar vi till att produkterna kommer från väl förvaltade källor.

Individer kan göra stor skillnad genom att äta mer vegetariskt och genom att bygga mer hållbara städer kan vi göra det lättare för många att både bo, äta och förflytta sig med små fotavtryck.

ekologiska skuld till framtidens generationer
Kostnaderna för vår misshushållning med naturresurserna visar sig tydligare för varje dag som går. Vår ekologiska skuld till framtidens generationer – i form av förstörda skogar, brist på färskvatten, markförstörelse, förlust av biologisk mångfald och pålagring av koldioxid i atmosfären som är den största orsaken till växthuseffekten – ökar hela tiden.
Naturen är grunden för välfärd och välstånd. Vi måste bevara och förvalta jordens resurser för våra barn, barnbarn och kommande generationer.

I september publiceras WWFs Living Planet Report 2014, den tionde utgåvan av rapporten som mäter konsekvenserna av mänsklig verksamhet för vår planet.

Global Footprint Network

FAKTA:

Overshoot Day

Bakom Overshoot Day står organisationen Global Footprint Network med säte i Kalifornien och som samarbetar med WWF.

Varje år beräknar forskarna konsumtionens belastning på naturen. Under större delen av historien har naturens resurser använts för att bygga städer och vägar, odla mat och absorbera koldioxid i en takt som rymts inom jordens globala budget. 

I början av 1960-talet användes cirka två tredjedelar av resurserna och länderna hade ekologiska reserver. 

Men i mitten av 1970-talet bröts en kritisk gräns. 1987 inträffade Overshoot Day 19 december och 2013 den 20 augusti.

RLC