IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Tidigare ärkebiskopen, Anders Wejryd, under Interfaith Climate Summit i Uppsala 2008 - ett klimatmöte över religions- och nationsgränser. 

Foto: Magnus Aronson/IKON

SVENSKA KYRKAN 

FN:s klimatmöte

Religionsledare i FN-möte

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon bjöd in världens ledare till ett toppmöte den 23 september i år för att öka engagemanget i klimatförhandlingarna. Dagen innan möttes religiösa ledare från de stora världsreligionerna för att överlämna ett gemensamt uttalande till FN. Svenska kyrkan hade en delegation på plats.


Stefan Håkansson: |2014-09-18| Uttalandet görs för att understryka att jordens framtida öde inte enbart handlar om politik och tekniska lösningar. Det handlar också om vårt sätt att se på jorden och har med vår livsstil att göra.

En av de religiösa ledarna som kommer närvara är förre ärkebiskopen Anders Wejryd, nu Europapresident i Kyrkornas Världsråd. På Anders Wejryds initiativ hölls i Uppsala 2008 ett liknande möte med företrädare för många av världens religioner och mötet i New York kan ses som ett led i att fortsätta det arbete som grundlades i Uppsala.

VÅR RÖST OCH VÅRT ANSVAR

– Religioner bär, många gånger, på ett längre perspektiv än vad politiken gör idag. Därför är vår röst viktig för att visa på vårt ansvar och behovet av en rättvis fördelning som sträcker sig över generationsgränserna, säger Anders Wejryd.

Henrik Grape, Svenska kyrkans klimatexpert, finns också med i New York och har varit med i förberedelserna av mötet i den grupp som skrivit uttalandet som kommer att lämnas över.

– Klimatfrågans hela dimension har inte blivit tydlig än då vi alltför ofta bara tänker på den som en miljöfråga. Vi behöver förändra vårt sätt att tänka och leva och då spelar den tro vi lever i en större roll än vi kanske tror. 

Det säger Henrik och tillägger:

– Det är nu vi har chansen att skapa en bättre och rättvisare värld där vi lever mer hållbart. Nästa viktiga tillfälle att komma överens om ett nytt klimatavtal är i Paris december 2015. Från Sverige deltar Fredrik Reinfeldt och Lena Ek.

I delegationen för Svenska kyrkan ingår förutom Anders Wejryd och Henrik Grape, Martin Vogel, klimatpolitisk handläggare.

RLC