IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Ledarskapet förutsätter mod. Modet att stå för det man säger – men också att ta ansvar för egna och även andras misstag. Biskopen utövar också sitt ledarskap genom bön, förkunnelse och enskilda samtal.

Foto: Martin Lindeborg/Lunds stift

SVENSKA KYRKAN

Johan Tyrberg

Ny biskop i Lunds stift

Johan Tyrberg blir Lunds stifts 69:e biskop. Biskopsvigningen i Uppsala domkyrka sker den 24 augusti och han mottages i Lunds domkyrka den 30 augusti. Han efterträder biskop Antje Jackelén som blir ärkebiskop i juni. Johan Tyrberg är kyrkoherde och kontraktsprost i Karlshamn. Innan dess var Johan kyrkoherde i Frankfurt/Main, Svenska kyrkan i utlandet.


  Lunds stift: |2014-04-01 – Fantastiskt att ha fått ett sådant förtroende. Det ska bli en spännande utmaning att efterträda biskop Antje Jackélen i vårt härliga och välskötta stift, säger Johan Tyrberg i en första kommentar.

Johan Tyrberg, född 1963, prästvigdes 1990 för Lunds stift. Sedan 2007 är han kyrkoherde i Karlshamns församling som från och med i år har lagts samman och numera består av tre församlingar med namnet Karlshamn-Trensum pastorat. Teol.kand. Har även läst psykologi, krishantering och ledarskap, men det har jag inga examina i.

Vilka områden är mest angelägna i Lunds stift idag och framåt?

Att rusta församlingarna och deras medarbetare att leva ut sin tro på den Helige så att människor ser det och hittar ett svar på sin längtan. Vi behöver visa att vi verkligen tror. Vi behöver möta människor där de är och finnas med i olika sammanhang i samhället. Vi ska vara salt – men inte stanna i saltkaret…

Vad brinner du för? Vilken är din passion?

Jag brinner för att visa att teologi och kyrka berör på djupet och befriar. Kyrkan är relevant, har alltid varit det och kommer alltid att vara det. När människor inte upplever det har vi misslyckats och behöver försöka på nytt.

Vilka är dina förebilder i livet (teologiskt, ideologiskt och livssyn)?

Nelson Mandela för hans förmåga att förlåta och arbeta för försoning. Khofi Annan – för hans ödmjuka ledarstil. En gammal ”kyrktant” jag väljer att inte nämna vid namn – för hennes förmåga att inte svara förrän det behövs, men då alltid ha ett svar som leder vidare. Jag läser gärna, bl.a. Owe Wikström – han har nog påverkat mig mycket. Katarina och Martin Luther går inte att komma förbi…

Vilka avgudar ser du i vårt samhälle idag?

Jag tror att pengar/ägodelar och dyrkan av självet konkurrerar med Gud. Därav okontrollerad konsumtion, utseendefixering, längtan att synas och mycket annat.

Hur kan kyrkan vara en profetisk röst?

Vi kristna ska vara ett ”salt” enligt Jesus. Jag tror att det betyder att vi ska finnas med där människor finns, i näringsliv, föreningsliv, samhällsdebatt, sociala medier, och andra mötesplatser. Vårt centrum är altaret där vi möts för att fira att Jesus uppstått och Livet besegrat döden. Vi hämtar gemensamt kraft i mässan och bönen, och är aktiva, var och en efter sina gåvor, i olika sammanhang där människor möts.

Vem är Jesus för dig?

Jesus är orsaken till att Kyrkan finns. Svaret skulle kunna fylla en bok. Jesus är Guds son, den ”andra” personen i Treenigheten. Han presenterar sig som Vägen, Sanningen och Livet. Det är stora anspråk och innebär stora löften. Den kärlek han visat och visar är inspirationen till allt jag gör och mötet med varje människa! Relationen med honom byggs genom bön och bibelstudium.

Vad innebär biskopligt ledarskap?

Biskopens ledarskap är likartat kontraktsprostens ledarskap – men så mycket större. Det innebär att biskopen ska kunna leda utan att vara ”chef”. Ledarskapet bygger på det förtroende biskopen kan bygga upp hos andra. Det handlar om att med sin tro våga gå först så att andra vill följa efter. Man inspirerar genom sitt liv och sitt sätt att leva sin tro. Det innebär också att man använder den kunskap man har och hela tiden bygger på för att kyrkan ska kunna byggas upp.

Ledarskapet förutsätter mod. Modet att stå för det man säger – men också att ta ansvar för egna och även andras misstag. Biskopen utövar också sitt ledarskap genom bön, förkunnelse och enskilda samtal.

RLC