Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Meningsfränder är då inte de som har samma åsikter, utan som funnit samma mening, dvs livets källa.  

Foto: RLC

TOLKNING AV TOMASEVANGELIET

En separation 

Jesus om nödvändigheten

Jag har läst tolkningen av Tomasevangeliet, bara för att se vad den säger mig direkt. När jag sedan läser kommentarerna, ser jag att jag tolkar innehållet på ett annat sätt. Till exempel Logion 21 och 28.

Peter Axelsson: |2021-01-06 Där, i logion 21, uppfattar jag det som att Jesus talar om nödvändigheten att klara en separation, och hur man bör förhålla sig efter separationen från honom.

Han talar ju hela tiden om att himmelriket är inom oss. Vi kan alltså inte vända oss utåt till Jesus eller någon annan för att bli fria människor, vi måste vända oss till oss själva. Han svarar ju på frågan vad lärjungarna liknar, och han svarar på var de är, och vart de ska. Jag uppfattar det också som att han klargör att han själv har säkrat sitt hus för att hans innehåll inte ska kunna stjälas. Jesus är ju inte dummare än den hypotetiska husägare han skildrar :-)

"Power Distance"

Det är som om han säger "Jag är jag, och hos mig har ni ingenting att hämta när ni väl är avklädda och avvisade från min domän. Det är upp till er att finna vägen med den kunskap ni fått".

När jag skrev min uppsats i musikvetenskap för några år sedan, hade jag kontakt med sociologen Gert Hofstede i Holland. Han gjorde mätningar i arbetsklimat för företaget IBM i 70 länder från mitten av sextiotalet till slutet av sjuttiotalet. Han mätte bland annat parametern "Power Distance", det vill säga det sociala avståndet mellan mig och min/mina överordnade.

När har lade ut mätvärdena på världskartan framträdde en gräns mellan länder med hög PD och länder med låg, och denna gräns överensstämde med gränserna för det gamla Romarriket. Han leddes till en tanke om att kulturen vi föds och växer upp i bildar ett slags program, operativsystem om man så vill, som har mycket lång livslängd.

Den druckna världen

I Logion 28 talar Jesus om världen, som om den vore drucken, och i mina ögon kan det tolkas som att vi är insnärjda i vårt kulturella program, och därför inte kan se. När vi nyktrar till, kommer vi att söka en ny mening.

I vårt kulturella program ingår hierarkier, maktutövning, lydnad och en massa hederskrafs. När vi nyktrar till från den världen, så skulle det alltså inte finnas något utrymme för en församling, eller ett kyrkligt överhuvud. Den sociala dominans som utövas i våra församlingar skulle inte ha någon plats.

Lärjungarnas vidare arbete med att grunda församlingar ser jag som tecken på att man inte klarat separationen från Jesus. Församlingen skulle kunna vara möjlig som en löst sammanhållen mellan människor som bryr sig om varandra, som värnar om sina meningsfränder. Meningsfränder är då inte de som har samma åsikter, utan som funnit samma mening, dvs livets källa.

Ja, det var några tankar som jag ville dela med dig. Bästa hälsningar, Peter Axelsson.

 

Tolkningar

Tomasevangeliet

Peter Axelssons tolkning som han har gjort av Tomasevangeliet visar det stora intresset för denna skrift. Tolkningar görs över hela världen.

Paul Lindberg: Tack Peter för ditt intressanta bidrag till evangeliets tolkande. Skriften är ju faktiskt framställd för närmare två tusen år sedan, och är därför orsaken till vår tids mängd tolkningar av dessa unika betydelser.

Det finns hur många tolkningar som helst, vilket visar att intresset är mycket stort. Nedan är mina tolkningar av två logion i det Tomasevangelium som jag bearbetat. Och som Peter tolkar på sitt sätt.

Logion 21. Maria sade till Jesus: ”Vad liknar dina lärjungar?” Jesus sade: ”De liknar små barn, boende på en plats som inte är deras egen. När platsens ägare kommer, säger de: Låt oss själva få ta över denna plats. Men, de blir skamset avklädda inför ägaren, med befallning att ge tillbaka platsen, och de återlämnar den”. Därför säger jag: ”Om en husägare vet att en tjuv skall komma, vaktar man huset innan tjuven kommer, för att inte låta tjuven bryta sig in och stjäla ägodelarna. Var därför på vakt över vad som sker i världen. Och var noga med att skydda er själva i ert hus, så att inte rövarna finner en orsak att hitta er. Låt det därför bli någon bland er som kan förstå detta. När skörden mognat, kommer han fort med skäran och skördar. Alla med två bra öron hör bättre.”

Kommentar: ”Avklädda” av okunnigheten. Utan Jesus intentioner är människorna bara barn utan redligt ledarskap, och mognar därför aldrig till vuxenhet. Vi kan därför aldrig utesluta Livsanden i våra liv. Solen lyser över alla, vare sig vi vill det eller inte. Livsanden är rättsinnehavaren av världen, för alla människors skull. Det blir bäst så! Många tjuvar, eller falska profeter, har försökt stjäla det allra värdefullaste. Ibland tycks de ha lyckats. Ett sätt att kontrollera om allt står rätt till i världen är att väga evangelie- 8 9 texterna mot andra profeters texter, eller med andra makthavares teser. Om det väger ojämnt, ja, då vet ni att tjuven varit framme. Om ni inte vill eller kan göra denna urskiljning, så kvarstår världsordningen, med alla världsordningens anhängare. Allt måste komma på plats för tillblivelsens skull. Sköt därför om ditt hus, och låt därefter skördechefen göra sitt!

Logion 28. Jesus sade: ”Jag reste mig upp mitt i världen, och uppenbarades i kött för dem. Jag fann dem alla druckna, och ingen av dem var törstig. Min själ värkte av sorg över människobarnen, de var blinda i sina hjärtan och kunde inte förstå att de kommit till världen tomma, och de försökte också gå ut i världen tomma. Men nu är de druckna. När de vaknat från vinruset, då skall de välja en ny väg.”

Kommentar: Druckna av okunskap, eller törstig efter rätt andlighet och rättstanke. Blinda i hjärtan, eller saknad medmänsklig kärlek. Toma i själen – tomheten är som ett vinrus men kan släckas med Livsandens kärlek. Jesus reste sig upp mitt i världen, som en efterföljansvärd människa. Så som Jesus reste sig upp i världen, så gör också hans efterföljare! Han ville förändra världen för kärlekens och rättvisans skull!