IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Amnesty uppmanar USA, EU och övriga världen att avbryta all överföring av ammunition och vapen till Israel.

Foto: Amnesty

Amnesty International 

De ockuperade områdena

Hänsynslöst våld på Västbanken

Israeliska styrkor visar ett känslokallt förakt för mänskligt liv. Under de tre senaste åren har dussintals palestinier, varav flera barn, skjutits ihjäl och förövarna åtnjuter i princip total straffrihet, säger Amnesty International i en ny rapport.


  Elisabeth Löfgren: |2014-02-27| Rapporten, Trigger-happy: Israel's use of excessive force in the West Bank, beskriver de israeliska säkerhetsstyrkorna brutala övervåld mot palestinier sedan januari 2011.

I samtliga fall som har granskats av Amnesty har de palestinier som dödats av israeliska soldater inte verkat ha utgjort något direkt eller omedelbart hot. I några av fallen finns det bevis för att det rörde sig om uppsåtligt dödande, vilket skulle kunna utgöra krigsförbrytelser.

Rapporten presenterar en mängd bevis som visar på ett upprörande mönster av utomrättsliga avrättningar och omotiverade skador på civila palestinier, säger Philip Luther, chef för Amnesty Internationals avdelning för Mellanöstern och Nordafrika. Omfattningen av de israeliska säkerhetsstyrkornas godtyckliga och kränkande våld mot fredliga demonstranter och den straffrihet som förövarna åtnjuter tyder på att det är en medveten politik.

Under förra året registrerade Amnesty att 22 civila palestinier dödats på Västbanken. Fjorton av dessa dödades i samband med protester, de allra flesta var under 25 år och minst fyra var barn.

Fler döda år 2013 än under åren 2011 och 2012 sammanlagt

Enligt FN dödades fler palestinier av israeliska styrkor på Västbanken under 2013 än det sammanlagda antalet under 2011 och 2012. Dödstalen för de tre åren 2011-2013 är 45. Under samma period skottskadades 261 palestinier, varav 67 barn, allvarligt, beskjutna med skarp ammunition. Ytterligare 8 500, varav 1 500 barn, skadades av gummikulor och vårdslös användning av tårgas. Många av offren hade skjutits bakifrån vilket tyder på att de försökt fly och inte kan ha utgjort någon dödlig fara för de israeliska styrkorna.

De senaste åren har protesterna vuxit på Västbanken mot den långvariga israeliska ockupationen och det repressiva förtrycket. Detta innefattar de ständigt växande olagliga israeliska bosättningarna, den 800 km långa muren och stängslet, husförstörelse, tvångsvräkningar, israeliska vägspärrar och vägar som är reserverade enbart för israeliska bosättare.

Protesterna genomförs även mot att tusentals palestinier hålls fängslade och mot de israeliska angreppen mot Gaza. 

Ett av fallen i rapporten är Samir Awad, en 16-årig pojke från Bodrus, nära Ramallah. Han dödades när han och några vänner skulle genomföra en protest mot muren som delade deras by. Soldaterna sköt honom i benet när han försökte springa iväg, i stället för att gripa honom sköts han sedan i huvudet.

Palestiniernas rätt till fredliga möten

Amnesty International uppmanar de israeliska myndigheterna att ge klara instruktioner till militär och polis att dödligt våld endast får användas i yttersta nödfall för att skydda liv. Palestiniernas rätt till fredliga möten och demonstrationer måste också respekteras.

Amnesty uppmanar även USA, EU och övriga världen att avbryta all överföring av ammunition och vapen till Israel. 

– Utan påtryckningar från det internationella samfundet är det osannolikt att någon förändring kommer att ske. Allt för många civila offer har krävts. Detta långvariga mönster av övergrepp måste brytas. Om de israeliska myndigheterna vill visa världen att de står bakom demokratiska principer och internationella människorättsfördrag, måste de olagliga dödandet och den onödiga användningen av kraftigt våld upphöra, säger Philip Luther.

Trigger-happy: Israel's use of excessive force in the West Bank

Israel's force in the West Bank

Amnesty har även kritiserat de palestinska myndigheternas våld mot palestinska demonstranter i en

rapport förra året