IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Bomningen av Gaza: "Några rullades ut på britsar från sjuhuset. Många hade fortfarande intravenöst dropp kvar i armen. En ung pojke med gipsförband släpade sig längs marken för att komma undan."

Foto: Gaza-ANC

AMNESTY INTERNATIONAL/ GAZA

"Black Friday"

Israeliska krigsförbrytelser

I en gemensam rapport från Amnesty International och Forensic Architecture släpps nya bevis som visar att israeliska styrkor har begått krigsförbrytelser som hämnd för att en israelisk soldat tillfångatagits. De nya bevisen ger en detaljerad analys av stora mängder material i olika medieformat från angreppet mot Rafah som dödade minst 135 civila. Attackernas systematiska och till synes avsiktliga natur kan utgöra brott mot mänskligheten.


Joakim Högström: |2015-07-29| Rapporten ”Black Friday: Carnage in Rafah during 2014 Israel/Gaza conflict” innehåller banbrytande utredningsmetoder och analyser som forskargruppen Forensic Architecture från Goldsmiths, University of London, banat väg för.

– Det finns starka bevis för att israeliska styrkor har begått krigsförbrytelser i och med deras grymma och massiva bombningar av bostadsområden i Rafah i syfte att förhindra tillfångatagandet av löjtnant Hadar Goldin. De uppvisar en chockerande brist på respekt för civila människoliv. De har genomfört en serie antingen oproportionerliga eller också urskillningslösa attacker som de helt har underlåtit att utreda på egen hand. Den här rapporten är ett brådskande krav på rättvisa som inte får ignoreras. Den kombinerade analysen av hundratals fotografier och videor tillsammans med satellitbilder och ögonvittnesmål, ger starka bevis för att de israeliska styrkorna har begått allvarliga brott mot internationell humanitär rätt som måste utredas, säger Philip Luther, chef för Amnestys Mellanöstern och Nordafrikaavdelning.

UTREDNING OM KRIGSFÖRBRYTELSER

Banbrytande utredning visar israeliska krigsförbrytelser i Rafah under ”Black Friday”

» Rekonstruktion av israeliska attacker i Rafah mellan första och fjärde augusti 2014.

» Starka bevis för krigsförbrytelser och eventuellt brott mot mänskliga rättigheter som kräver omedelbar utredning.

» Efter att en israelisk soldat tillfångatagits dödade israeliska styrkor minst 135 civila palestinier av vilka 75 var barn.

» Hundratals filmer, fotografier och satellitbilder har analyserats av experter med korshänvisningar till ögonvittnesmål.

» Med avancerad teknik och genom studier av skuggor och rökmoln i flera videoklipp har bevismaterialet analyserats så att tid och plats för attackerna har kunnat bestämmas.

Det omfattande bevismaterialet har med hjälp av experter och militär pusslats ihop i kronologisk ordning för att skapa en detaljerad bild över händelseförloppet från och med den 1 augusti, då israeliska militär implementerade det kontroversiella och hemliga direktivet ”Hannibal” efter att soldaten Hadar Goldin hade tillfångatagits.

Enligt ”Hannibaldirektivet” får israeliska styrkor, om soldater tillfångatas, svara med intensiv eldgivning trots att risken för civila offer i närheten är stor. Rapporten visar att implementeringen av direktivet ledde till utomrättsliga angrepp mot civila.

– Efter att löjtnant Hadar Goldin tillfångatagits, verkar israeliska styrkor ha kastat regelboken och tagit i med hårdhandskarna med förödande konsekvenser för civila. Målet var att förhindra att han tillfångatogs till varje pris. Skyldigheten att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda civila liv ignorerades fullkomligt. Hela stadsdelar i Rafah med tätbefolkade bostadsområden bombades utan urskillning mellan civila och militära mål, säger Philip Luther.

Grymheten i attackerna, som fortsatte efter att löjtnant Goldin hade förklarats död den 2 augusti, pekar på att de delvis var motiverade av en önskan att bestraffa Rafahs befolkning som hämnd för att han hade tagits tillfånga.

Intensivt bombande

Strax innan löjtnant Goldin tillfångatogs den 1 augusti 2014, hade en vapenvila utlysts och många civila hade återvänt till sina hem i tron om att det var säkert. Massiva och långvariga bombningar inleddes helt utan förvarning medan mängder av människor befann sig på gatorna. Många av dem, särskilt dem i bilar, blev måltavlor för attackerna. Dagen är ihågkommen i Rafah som ”Black Friday”.

Ögonvittnesskildringar har beskrivit fruktansvärda scener av kaos och panik i ett inferno av F-16 flygplan, drönare, helikoptrar och artilleri som regnade ner längs gatorna och träffade civila fotgängare och bilar liksom ambulanser och andra fordon som evakuerade sårade.

Ett vittne beskrev attackerna den dagen som ett försök att pulverisera Rafahs civilbefolkning och liknade attackerna med ”en maskin som skoningslöst maler ner människor till köttfärs”.

Banbrytande kriminalteknisk analys

För den här utredningen har ögonvittnesskildringar till blodbadet i Rafah korshänvisats till hundratals fotografier och videor från olika källor och ett flertal olika platser, liksom med nya högupplösta satellitbilder som erhållits genom Amnesty International.

En forskargrupp från Forensic Architecture har använts sig av en rad sofistikerade tekniker för att analysera bevismaterialet. De har undersökt tidsindikatorer i bilder såsom vinkeln på skuggor eller formen och storleken på rökmoln som ”fysiska klockor” – för att slå fast tidpunkt och plats för attackerna (en process som kallas geosynkronisering).

Analysen avslöjar att de israeliska styrkorna den 1 augusti attackerar mål där löjtnant Goldin tros befinna sig utan hänsyn till faran för civilbefolkningen, vilket även tyder på att attackerna kan ha varit avsedda att döda honom.

En av de dödligaste incidenterna som forskarna med hjälp av militära experter har kunnat bekräfta var att två entonsbomber, den största typen av bomb i den israeliska arsenalen, släpptes på en envåningsbyggnad i al-Tannur i östra Rafah. Mängder av civila befann sig i närheten vilket gör detta till ett grovt oproportionerligt angrepp.

– Grymheten i attacken mot Rafah visar vilka extrema åtgärder de israeliska styrkorna är beredda att vidta för att förhindra att en israelisk soldat tillfångatas levande. Livet på mängder av palestinska civila offrades för detta enda syfte.

Analysen var avgörande för att utreda möjliga kränkningar eftersom de israeliska myndigheterna har nekat Amnesty Internationals tillträde till Gazaremsan sedan konflikten inleddes under 2014.

– Forensic Architecture kombinerar ny arkitektonisk teknik med medieteknik för att rekonstruera händelser med hjälp av spår på byggnader som våldet lämnat efter sig under konflikten. Arkitekturmodeller hjälper oss att länka samman många små bitar av bevis som bilder, videor som laddats upp på sociala medier och vittnesmål för att virtuellt rekonstruera händelseförloppet, säger Eyal Weizman, chef för Forensic Architecture.

Angrepp mot sjukhus och sjukvårdare

Satellitbilder och fotografier som har analyserats i rapporten visar kratrar och och skador som tyder på att sjukhus och ambulanser attackerades vid upprepade tillfällen under angreppet mot Rafah, vilket bryter mot internationell rätt.

En läkare beskriver hur desperata patienter flydde från sjukhuset Abu Youssef al-Najjar när attackerna mot området intensifierades. Några rullades ut på britsar. Många hade fortfarande intravenöst dropp kvar i armen. En ung pojke med gipsförband släpade sig längs marken för att komma undan.

En ambulans som körde en sårad äldre man, en kvinna och tre barn träffades av en missil som avfyrats från en drönare. Ambulansen fattade eld och alla som befann sig i bilen brändes till döds. Även sjukvårdarna. Jaber Darabih, en sjukvårdare som kom till platsen, beskrev de förkolnade kvarlevorna som kroppar ”utan armar, utan händer… svårt brända”. Tragiskt nog upptäckte han att en av de dödade i ambulansen var hans egen son som hade ställt upp som frivillig sjukvårdare.

– Genom att attackera ambulanser och släppa bomber nära sjukhus visar israels militär en uppenbar brist på respekt för krigets lagar. Att medvetet attackera vårdinrättningar och sjukvårdspersonal räknas som krigsförbrytelser, säger Philip Luther.

Stoppa straffriheten

Den här utredningen av attackerna mot Rafah erbjuder några av de mest övertygande bevisen hittills under konflikten för krigsförbrytelser och brott mot internationell humanitär rätt.

I tidigare rapporter har Amnesty International dokumenterat kränkningar från båda sidor. Bland annat systematiska israeliska attacker och hänsynslös förstörelse av civila bostäder, liksom urskillningslösa attacker utförda av palestinska väpnade grupper mot civila i Israel och summariska avrättningar av palestinier i Gaza.

Emellertid har de israeliska myndigheterna, ett år efter konflikten, underlåtit att genomföra trovärdiga, oberoende och opartiska utredningar av brott mot internationell humanitär rätt. Efter Israels begränsade militära utredningar av de israeliska styrkornas handlingar i Rafah den 1 augusti har ingen ställts till svars.

– Hittills har de israeliska myndigheterna i bästa fall varit oförmögna att genomföra oberoende utredningar av brott mot internationell rätt i Rafah och andra platser, och i värsta fall har de varit ovilliga till det. Den här rapportens slutsatser bidrar med övertygande bevis till en redan stor samling trovärdig dokumentation av allvarliga kränkningar under Gaza-konfliken som kräver omedelbara, oberoende och opartiska utredningar, säger Philip Luther.

– Offren och deras familjer förtjänar rättvisa och upprättelse. De som misstänks för att ha beordrat eller begått krigsförbrytelser måste ställas till svars.

Länk till rapporten Black Friday

RLC