Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Act Svenska kyrkan arbetar också med att möta pandemin och dess konsekvenser, där vaccinfrågan är central. 

Foto: RLC

SVENSKA KYRKAN

Investeringsupprop

Global tillgång för vaccin 

Investerare från hela världen agerar nu för världens ledare ska både finansiera och arbeta för att vaccin ska nå fram till alla länder. I ett gemensamt upprop pekar de bland annat på att kostnaderna för dessa investeringar är små i jämförelse med vinsterna.

Martin Larsson: |2021-02-25| Den pågående pandemin drabbar de människor som lever i fattigdom och utsatthet mest. Många av dem bor i låginkomstländer, och i länder med dåligt fungerande hälsosystem. Därför har närmare 150 investerare från hela världen gemensamt uppmanat världens ledare att fullt ut finansiera det program (the ACT Accelerator) som tagits fram för att vaccin, men även annan nödvändig medicin och skyddsutrustning, ska nå fram.

Påverkan av politiker och företag 

– Det känns helt rätt att som hållbar investerare försöka påverka politiker och företag att visa ledarskap i pandemin. Vi måste hjälpas åt globalt att bekämpa pandemin, framför allt för att den slår hårdast mot de mest utsatta men även för att det annars slår tillbaka på oss själva, säger Gunnela Hahn, chef för hållbara investeringar på Svenska kyrkans nationella nivå.

Tillgången till covid-19-vaccin

Det är inte bara en fråga om effektiv och rättvis pandemibekämpning. Kostnaderna för att investera i global vaccintillgång är dessutom små i jämförelse med vinsterna. En studie från Internationella handelskammaren beräknar att världsekonomin kan förlora så mycket som 9,2 biljoner dollar om inte också låg- och medelinkomstländer får tillgång till covid-19-vaccin.

Uppropet visar på flera olika vägar att tillsammans med olika aktörer att säkra global vaccinering, som exempelvis riktade obligationer, licenstillverkning och sänkta vaccinpriser för dessa länder. Svenska kyrkans internationella biståndsorganisation Act Svenska kyrkan arbetar också med att möta pandemin och dess konsekvenser, där vaccinfrågan är central.

Läs om Act Svenska kyrkans arbete här:

Act Svenska kyrkan

coronarelaterade arbete