Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Industrin går på högvarv tillsammans med en planet som kan komma att rämna! Men trots det är det ännu inte försent att rädda klimatet!

Foto: RLC

RIKARE LIV CIVILISATION

Det är inte försent att

rädda klimatet!

Jordens klimatförändringar skrämmer naturligtvis en stor del av mänskligheten – framförallt ungdomen. Men klimataktivisterna runt om i hela världen har visat på en föredömlig kunskap och ansvarsfullhet i sina nödtvungna aktiviteter.

Paul Lindberg: |2021-10-19| "Sprid inte bilden av att det är för sent att rädda klimatet". Det menar en grupp av forskare i en insändare i DN Debatt 2021-10-19. Att det finns en spridning av att det skulle vara "försent att rädda klimatet" har jag faktiskt aldrig hört eller sett – men visst kan det vara möjligt om den globala uppvärmningen fortsätter. Men – att sprida bilden av att det finns "de som sprider osanningar om att det skulle vara försent att rädda klimatet" är kanske betydligt mer problemskapande och diffust.

Inom hela den globala och organiserade klimatrörelsen sprider man budskapet att vi måste rädda klimatet för livets och framtidens skull. Och samtidigt informera om vad som är nödvändigt och möjligt. Den informationen innehåller kunskapen som framkommit från den forskande vetenskapen och som relateras av vad som framkommit från bland andra FN-organet IPCC. Det handlar mer om realistisk uppriktighet!

Forskargruppen missar det angelägnaste

De åtta forskarna tycks mena att det som skrämmer människor utförs av någon form av extremister som exempelfieras med en enda sekundär och vansklig aktionsgrupp från Tyskland och gör dem som sprider rädslan bland allmänheten.

Jag tror inte att det exemplet är relevant för de faktiska realiteterna. Det ser mer ut som att försöka avväpna orsaken till klimaträdslan som griper tag i människor som oroas inför framtiden. De har med öppna sinnen sett att skogar brinner upp runt om i hela världen och de har sett översvämningar som tar med hela hus och bilar ned i fördärvet. Den rädslan har inte uppfunnits av destruktiva tokstollar – rädslan har uppkommit av den reella klimatsituationen med den globala uppvärmningen. Detta faktum är resultatet av mänsklighetens oerhörda industriella konsumtionsprocesser som förvandlar mänskligheten, livet, naturen och klimatuppvärmningen till ett monster. Det är ingenting annat än verkligen som skrämmer ungdomen som utgör nästkommande generationer.

Många skräms naturligtvis, men det beror säkert på att det saknas en otillräcklig vilja för att lösa den globala uppvärmningen. Industrin går på högvarv tillsammans med en planet som kan komma att rämna! Men trots det är det ännu inte försent att rädda klimatet!