Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati.

 Foto: MP

MILJÖPARLAMENTET

Inte en euro till flyget när

transportsystemet läggs om

Nu står det klart att Jakop Dalunde kommer att företräda den Gröna gruppen i förhandlingarna om hur det europeiska transportsystemet ska uppdaterats för att klara den gröna omställningen

Beata Thor: |2022-06-30| Lagstiftningen, TEN-T,  bestämmer vilka vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser som är särskilt viktiga ur ett Europeiskt perspektiv och därmed har rätt till EU-medel. I lagstiftningen fastställs också vilken standard som måste råda för transportinfrastrukturen inom de utvalda nätverken.

Jakop Dalunde kommenterar:

» Även i det mest optimistiska scenariot för hållbart flyg är det uppenbart att flygandet måste minska. Därför är det slöseri med skattebetalarnas pengar att utvidga flyget och dess infrastruktur. Varje euro bör istället satsas på järnvägen och den tåginfrastruktur som faktiskt gör skillnad i klimatomställningen,  säger Jakop Dalunde, EU-parlamentariker för Miljöpartiet och medlem i transportutskottet

» Att EU ska vara sammankopplat med ett hållbart transportsystem för både oss resenärer och godstrafiken är helt avgörande i den gröna omställningen. Det ska vara enkelt att ta sig runt i Europa utan att klimatet tar skada, men det ska också vara enkelt för den europeiska industrin att transportera och exportera sina produkter på ett hållbart sätt, säger Jakop Dalunde.

» Nu hoppas jag att resten av de politiska krafterna i EU-parlamentet inser allvaret i klimatnödläget och har modet att följa oss gröna och kommissionen i denna prioritering. Jag ser fram emot att vända på varje sten för att säkerställa att det europeiska transportnätverket blir så hållbart, gränsöverskridande och tillgängligt som möjligt, säger Jakop Dalunde.

Bakgrunden

Den befintliga TEN-T förordningen började gälla 2013, och kommissionen kom med sitt förslag på revidering 14 December 2021. Förslaget kommer att förhandlas på Europaparlamentet i höst, med start i september, och röstas om i februari 2023. Jakop Dalunde kommer förhandla om lagstiftningen för den Gröna gruppens räkning i EU-parlamentets transportutskott. 

Infrastrukturen i Sverige berörs av TEN-T lagstiftningen. Sverige är skyldiga att anpassa sin nationella plan efter TEN-T, som kommer att innehålla högre krav på hållbarhet i infrastrukturplaneringen, och i stadsplaneringen genom de nya urbana knutpunkterna. Även kraven på ökad multimodalitet, det vill säga att olika transportmedel kombineras för en och samma transport eller resa,  kommer förbättra möjligheterna för svenskar att resa, särskilt med tåg, både inom Sverige och ut i Europa.

Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.