IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Höj kompetensen. Det är Vårdförbundets uppmaning, förutom resurser för att kunna ge den vård och omsorg alla har rätt till. Det krävs mer kunskap.

Foto: PhotoDisc

VÅRDFORUM

Insatser brådskar

För en värdig äldrevård

Höj kompetensen. Äldrevården behöver utvecklas radikalt för att kunna ge den vård och omsorg alla har rätt till. Men det räcker inte med fler händer eller mer pengar. Det krävs mer kunskap. Ett enormt ansvar läggs på personal och enhetschefer, som många gånger saknar förutsättningar att utföra bästa möjliga vård och omsorg. Och en omänsklig börda läggs på de anhöriga.


 Sineva Ribeiro:  |2013–10–02|  Vittnesmålen är många om hur äldrevården misslyckas med sitt uppdrag. Om och om igen får vi ta del av historier om hur äldre människor far illa. Närstående slår larm och de anställda inom äldrevården skickar nödrop efter nödrop, utan att någonting görs.

När ansvariga politiker uttalar sig om äldrevården skulle man kunna tro att ingenting har hänt de senaste 20 åren. Men under denna tid har den kommunalt drivna vården förändrats enormt. Människor som i dag vårdas på äldreboenden och i hemmet fanns för 20 år sedan på akutsjukhusens medicinavdelningar och långvårdsavdelningar. Många är multisjuka, dementa och i livets slutskede.

Kommunerna har alltså ansvar för allt fler och allt sjukare äldre. Men bemanning och kunskap har inte utvecklats i samma takt: de anställda har inte blivit fler och specialistkunskapen har snarare minskat än ökat.

Ett enormt ansvar läggs på personal och enhetschefer, som många gånger saknar förutsättningar att utföra bästa möjliga vård och omsorg. Och en omänsklig börda läggs på de anhöriga.

Den vård som behövs för multisjuka äldre kräver kvalificerad kunskap för att rätt insatser ska göras i rätt tid. Men kunskap är en stor bristvara på alla nivåer inom äldrevården. Inom hemtjänsten saknar en fjärdedel av alla anställda någon som helst vårdutbildning. Andelen sjukskötersk­or inom kommunal äldrevård är mycket låg och inte ens två procent av dem har specialistutbildning med inriktning mot vård av äldre.

Alla människor, oavsett ålder, livssituation eller diagnos, har rätt att få evidensbaserad vård, och den omvårdnad som behövs för ett liv av så god kvalitet som möjligt. Då behövs inte minst särskilda satsningar på specialistutbildning för sjuksköterskor med inriktning mot vård av äldre.

Äldrevården ligger redan efter i utvecklingen, så insatserna brådskar. Vårdförbundet har utformat en konkret modell för akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor.
Varsågoda, Sveriges kommuner och landsting. Och säg inte att Sverige inte har råd med detta. Vi har inte råd att låta bli!

Sineva Ribeiro är Vårdförbundets ordförande. Artikeln är publicerad i Vård Fokus nr 10.

www.vardfokus.se