IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Vapenindustrins lobbyister har haft ett oproportionerligt inflytande över beslutsprocessen som lämnar mycket att önska vad det gäller öppenhet och demokratisk förankring. 

Foto: RLC

Svenska Freds

Nej till krigsvapen

Stoppa EU-pengar till vapenforskning

EU-parlamentariker uppmanas säga nej till förslaget att ge pengar till vapenforskning. Svenska Freds uppmanar, som del av det europeiska nätverket mot vapenhandel ENAAT (European Network Against Arms Trade), EU-parlamentariker att säga nej till förslaget att EU för första gången ska finansiera vapenforskning.


Eva Kellström Froste: |2016-09-13| – Att EU nu går mot gemensamma militära satsningar på vapenforskning är helt fel väg. Det är inte det EU vi behöver och allra minst nu. Det saknas inte uppgifter för EU som fredsprojekt. Inga EU-pengar ska gå till vapenindustrin, säger Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor på Svenska Freds.

En rådgivande så kallad ”Group of personalities”, där fler än hälften är representanter från vapenindustrin, har skrivit ett förberedande dokument (PA, Preparatory Action) om försvarsforskning vilket är en del av EU:s budgetförslag för 2017. Med i den rådgivande gruppen finns Sveriges före detta utrikesminister Carl Bildt och Saabs VD Håkan Buskhe.

– Vapenindustrins lobbyister har haft ett oproportionerligt inflytande över beslutsprocessen som lämnar mycket att önska vad det gäller öppenhet och demokratisk förankring. En del av budgetförslaget handlar om att vapenindustrin föreslår att EU ska stödja vapenindustrin med forskningsmedel, säger Linda Åkerström.

europeiskt försvarsforskningsprogram

EU-kommissionen har redan accepterat förslaget och det inväntar nu beslut från EU-parlamentet och medlemsländerna. Hittills har militär materiel inte funnits med i EU:s budgetposter. Det håller på att ändras. Det långsiktiga målet bakom förslaget är att sätta upp ett fullt utvecklat europeiskt försvarsforskningsprogram.

Eftersom ramarna för EU:s budget ligger fast kommer detta att innebära nedskärningar i andra, civila, områden. Dessutom är det uttalade primära målet med dessa subventioner att bevara vapenindustrins konkurrenskraft och kapacitet att exportera vapen. Det innebär bland annat export till länder som Saudiarabien med omfattande brister i mänskliga rättigheter och som deltar i väpnade konflikter.

STOppa EU:s budget för vapenhandel

Svenska Freds uppmanar tillsammans med ENAAT:s andra medlemsorganisationer europeiska och nationella parlamentariker och de nationella regeringarna att förhindra att vapenforskning blir en del av EU:s budget. Forskningspengar bör gå till projekt som utvecklar fredliga metoder att lösa och förebygga konflikter, och särskilt till forskning som tacklar grundorsakerna till instabilitet, som klimatförändringar, menar ENAAT.

Linda Åkerström är ansvarig för nedrustningsfrågor på Svenska Freds.