Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Makten beter sig som en bepansrad näve för att först säkerställa industrin före klimatåtgärderna.

Foto: RLC

KLIMAT OCH MOBILISERING

Industriellt svek

Mot kommande generationer

"Välstånd" används som argument för ekonomisk marknadsprofit. Klimatansvaret har istället kommit i andra hand. Och så förhåller sig storfinansens gradering för närvarande. Det tillståndet måste nödvändigtvis förändras – för livets skull!

Paul Lindberg: |2021-02-19| Klimathotet för kommande generationer är självklart en realitet i det nuvarande tillståndet. Och detta har bevisats av den vetenskapliga forskningen i hela världen. Det är därför som FN-organet IPCC finns och agerar, och med dem en mängd forsknings- och klimatambitioner.

Det industriella upphovet av klimatuppvärmningen påverkar bevisligen det levande livet och måste därför ta ett fullkomligt åtgärdsansvar och ett generellt stopp för fortsatt skadegörelse. Allt för bekämpningen av den globala uppvärmningen. Det måste värdesättas som en grundläggande nödvändighet – som heller inte får kringgås.

Vad är då välstånd?

Välstånd är förverkligandet av ett samhällsideal som garanterar livet, behoven och naturen. Välstånd har en djup etisk samhällsinnebörd – men som av andra intressenter spenderar för profit och ägaröverflöd. Och på så sätt har ordet välstånd kunnat kringgå de etiska och socialhumana samhällsbehoven.

Välstånd och välstånd värderas alltså olika beroende på olika samhällssamband eller olika strävanden. De sociala samhällsbehoven som upprätthålls av samhället genom skatter möjliggörs av profiten av marknads- och löneprocessen. Men när en global uppvärmning uppstår är marknadens tillkortakommande ett allvarligt samhällsproblem. Marknaden har då blivit ett själviskt monster!

Faktiska förhållanden

Världens nationer gav FN uppdraget att med bindande fördrag få stopp på den globala uppvärmningen. Men de flesta nationerna leddes tyvärr till svekfullhet och med skenbart uttalade åtgärder för klimatets skull. Andra makthavare i världen var öppet fientliga till åtgärder mot den globala uppvärmningen, som dessa plutokrater negligerade och ansåg vara "fake news", och kom istället med "alternativa sanningar".

Det svekfulla och skenbara utgörs i så hög grad att det inte alls sker någon större klimatskydd på vår planet. Den enda minskning av den globala uppvärmningen sker med hjälp på grund av Covid 19 – makabert med andra ord.

Vad måste göras?

Exempelvis måste nödvändigheten verkställas omedelbart för avgörande åtgärder. När den globala uppvärmningen, exempelvis, till stor del beror på bilkonglomeratet så är det en avgörande nödvändighet som måste halveras. Försöken att kringgå nödvändiga åtgärder är ett omfattande problem, men som måste fullbordas för klimatets räddning.

Bilhandeln är en av industrivärldens gynnsammaste guldkalv, men också en av klimatets värsta fiender. Det är bilkonglomeratet i hela sin omfattning som utgör ett av de avgörande problemen. El-bilen kan tyckas vara en förbättring på något litet sätt, men som i hela omfattningen trots allt inte alls är någon större hjälp mot den globala uppvärmningen. Bilismen är till stor del det som fördärvar planeten.

Bilen och infantilism

Bilen utgör en oerhörd påverkan i vår tids levnadskultur. Hela världens användning av bilar – minut efter minut och dag efter dag – tar bokstavligen kol på planeten. Och det är precis vad vi upplever just idag – och som ökar och ökar.

Många älskar bilen och lever med bilen dagligen, för olika behov, fritid och för bilsport. Att ändra på denna modernitet som skapats av människan under en ganska kort period är inte så lätt. Framförallt beror det på indoktrineringen av behoven och tjusningen av bilen i vår tids kvasikulturer. Och här är den omfattande reklammarknaden en av de största orsakerna till att bilismen utgör en så avgörande del av nationalekonomin.

Exempelvis visar Sveriges främsta dagstidning, Dagens Nyheter, hur betydelsefull bilreklamen påverkar profitsuget. Om DN skulle ta bort bilannonserna skulle tidningen visserligen förlora en massa inkomster, men som istället skulle kunna minska bilanvändningen. Tillsammans med andra bilannonsvägrare i andra medier skulle det kunna göra stora insatser för att rädda klimatet.

Men, troligtvis vill de mediala intressenterna kringgå denna moraliska problematik och slippa ta sitt ansvar. Här får man hoppas att massiva påtryckningar kan komma till stånd.

Halvera bilismen i storstäder!

Om storstäderna skulle minska bilismen med 50 procent skulle med stor sannolikhet den globala uppvärmningen kunna hejdas. Det skulle betyda en stor minskning av bilism och produktion av bilar, men ändå ingen nedläggning av bilindustrin. Självklart skulle en större nedläggning av bilindustrin vara en betydligt säkrare garanti för bekämpningen av den globala uppvärmningen.

Att älska billen mer än ansvaret för vår planet handlar mycket om psykologi. Indoktrineringen för bilen har varit en oerhörd utveckling i modern tid.

Mycket tyder på att bilens popularitet går segrande fram ända tills det brakar samman. Med bilen till slutet? Eller så segrar det humana förnuftet för planetens framtid!