IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Den svenska marknadsföringskampanjen till Schweiz är en i en lång rad uppmärksammade marknadsföringsinsatser för Jas Gripen, bland annat till Indien, Thailand, Sydafrika, Brasilien och Ungern.

 

Svenska Freds

Inblandningen i Schweiz 

Ja-kampanjen för Jas Gripen

Sveriges radios Ekotredaktion avslöjade uppgiften om att den svenska regeringen, tillsammans med delar av den schweiziska regeringen, i hemlighet drev en aktiv kampanj för att påverka den schweiziska folkomröstningen om Jas Gripen 18 maj. Sveriges försvarsminister Karin Enström hade tidigare sagt att Sverige har respekt för den demokratiska processen i Schweiz.


  Anna Ek: |2014-02-17| Ekots avslöjande visar att så inte är fallet utan att det pågår omfattande aktiviteter för att i hemlighet påverka beslutet. Jasaffären med Schweiz är ännu en i raden av vapenexportaffärer som kantas av stort hemlighetsmakeri. 

Detta är första gången som det finns bevis för att Sverige aktivt arbetar för att påverka en folkomröstning i ett annat land. Enligt hemligstämplade uppgifter som Ekot tagit del av och som presenteras på redaktionens hemsida är flera svenska och schweiziska ministrar inblandade i kampanjen, inklusive statsminister Fredrik Reinfeldt, finansminister Anders Borg och utrikesminister Carl Bildt.

försvarsminister Ueli Maurer ber om det svenska stödet

Även Försvarsexportmyndigheten spelar en stor roll. Den svenska delen av kampanjen leds av den svenske ambassadören i Bern, Per Thöresson, och i listan på de aktiviteter för att öka den svenska närvaron och påverka schweiziska väljare att rösta ja till Jas Gripen finns bl.a. en luciamottagning och julbord, designsamarbeten, konserter, bilaterala möten och riktade intervjuer i massmedia. Schweiz försvarsminister Ueli Maurer är den som enligt uppgifterna ber om det svenska stödet.

Försök att påverka utfallet i schweiziska folkomröstningar är ytterst känsligt i Schweiz. Tidigare i år har Saabs reklamkampanjer ifrågasatts och efter kritik från båda sidor har Saabs finansiella bidrag till ja-sidans kampanj betalats tillbaka. Ekot har tidigare avslöjat att Saab haft långtgående planer på att utbilda schweiziska valarbetare i Linköping. 

försvarsminister Ueli Maurer den drivande kraften

Schweiz försvarsminister Ueli Maurer är enligt uppgifterna den drivande kraften från den schweiziska sidan och det har tidigare rapporterats om Maurers starka stöd för Jas. Enligt Ekots uppgifter ber Maurer om "så mycket stöd som möjligt från Sverige under perioden fram till folkomröstningen”. Maurer vill att kampanjen "ska vara lustfylld" och att han helst vill se Jas Gripen i luften var 6-8 vecka.

Sveriges ambassadör Thöresson säger att "den här ambassaden kommer att styra om sin verksamhetsplan helt med sikte på största möjliga genomslag fram till mitten av maj” och att Sveriges bidrag kan bli ”tungan på vågen”. Uppgifterna redovisar också för hur Maurer på andra sätt strategiskt planerar för att öka chanserna för ett ja till Jas Gripen, till exempel datum för folkomröstningen och de andra frågor som tas upp samma dag.

bakom kulisserna i Jasförsäljningen

Ekots uppgifter visar tydligare än vad som är vanligt vad som sker bakom kulisserna i Jasförsäljningen, ett område som i hög grad omfattas av sekretess. Det är vanligt att vapenaffärer omgärdas av massiva marknadsföringsinsatser som ofta handlar om att skapa en positiv bild av Sverige. Den svenska marknadsföringskampanjen till Schweiz är en i en lång rad uppmärksammade marknadsföringsinsatser för Jas Gripen, bland annat till Indien, Thailand, Sydafrika, Brasilien och Ungern.

De omfattande satsningarna har innefattat såväl filmfestivaler med svenska filmer samt kungabesök, middagar, konserter, poesiuppläsningar och barnkulturfestivaler. Gripen Internationals informationschef Owe Wagermark sa, angående en kultursatsning i samband med att Ungern skulle besluta om leasing av Jas Gripen 2004, till Sveriges Radio Kulturnytt att "Kulturen är en bra inkörsport till att diskutera vad vi har för gemensamma värdegrunder, och som sedan på olika sätt kan leda in på det vi till slut då vill göra – sälja Gripen".

kulturpersoner som reagerat starkt

Regissörerna Lukas Moodysson och Lisa Ohlin samt poeten Bob Hansson är några av de kulturpersoner som genom åren reagerat starkt på att de ofrivilligt blivit en del i olika Jaskampanjer. Denna gång nämns bandet Mando Diao och artisterna Sofia Jannok och Anni-Frid Lyngstad i listan på aktiviteter som syftar till att främja Jasaffären. Även kultursatsningar som ”Volvo Art Session” och ”Swedish Light & Design” nämns.

View this comment in English

Försvars- och säkerhetspolitik

Vapenexport