IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

LIPCC poängterar att det fortfarande är möjligt att begränsa uppvärmningen till under två grader, men ger inte världens ledare mycket mer betänketid.

Foto: RLC

Naturskyddsföreningen

IPCC:s rapport

Inspirerande läsning för barnen

FN:s klimatpanel IPCC presenterade sin tredje rapport om vilka åtgärder som krävs för att vi ska kunna förhindra den klimatkris som man varnat för i tidigare rapporter. Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson hoppas att det blir en inspiration för politikerna.  


  Kristoffer Talltorp: |2014-04-13– Jag hoppas att klimatexperternas rapport är det som dagens politiker pekar på som vändpunkten för mänskligheten. Det är nu vi har chansen att vända på det här, men då krävs det mod och handling. När mina barn ska studera historien så borde IPCC:s rapport vara en viktig källa till varför mänskligheten kom på bättre tankar, säger Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen. 

– FN-rapporten visar att samhället står inför ett mycket enkelt klimatval. Tillväxten skulle bara minska med 0.06 % per år om vi räddar klimatet. Nyttan av att undvika klimatkaos handlar om att skapa välfärd för hela mänskligheten. Så vad väntar vi på? säger Svante Axelsson.

de rika ländernas ansvar 

IPCC betonar de rika ländernas ansvar att agera för att minska utsläppen och bidra till en klimatomställning i utvecklingsländer. Rika länder står för den överlägset största delen av de historiska utsläppen. Och utsläppen från de rika ländernas växande konsumtion ökar, vilket innebär att en ökande andel av de utsläpp som bland annat Sverige orsakar sker i andra länder.

åren har gått utan att utsläppen har minskat 

– Det IPCC nu säger har vi egentligen vetat länge, det nya är ju att ytterligare flera år har gått utan att utsläppen har minskat sedan deras senaste rapport. Lösningarna har vi haft framför oss hela tiden; förnybar energi, kollektiva transporter, vegetarisk mat och så vidare. Jag hoppas regeringen läser IPCC:s rapport istället för att försena klimatomställningen med ytterligare en utredning som hamnar i byrålådorna på regeringskansliet, säger David Kihlberg, klimatsakkunnig på Naturskyddsföreningen.

IPCC poängterar att det fortfarande är möjligt att begränsa uppvärmningen till under två grader, men ger inte världens ledare mycket mer betänketid. Om utsläppen ska minskas i tid måste de politiska besluten fattas snarast.

RLC