Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Vindkraftpark på berg omgivna av moln, Taizhou, Zhejiang, Kina.

Foto: SEI / Yuhan Liao / Moment / Getty Images

SEI

Klimatrapporten brådskar

Den nya IPCC-rapporten ger en brådskande känsla när det gäller klimatförändringar. Förändringarna hotar både människors välbefinnande och planeten, enligt rapporten från IPCC som släpptes den 28 februari 2022. Med omedelbara åtgärder kan drastiska konsekvenser fortfarande förhindras, säger SEI Senior Research Fellow Richard JT Klein.

Annika Flensburg: |2022-03-02Arbetsgrupp II-rapporten undersöker klimatförändringarnas effekter på naturen och människorna runt om i världen. Den utforskar framtida effekter på olika nivåer av uppvärmning och de risker som uppstår och erbjuder alternativ för att stärka motståndskraften hos både naturen och människor. Den drar slutsatsen att klimatförändringar orsakade av människor orsakar omfattande störningar och påverkar miljarder liv runt om i världen.

”Rapporten går in mycket mer i detalj på anpassning än tidigare rapporter. Det visar att medan många länder och samhällen vidtar anpassningsåtgärder, finns det ett stort gap mellan vad som behövs och vad som görs. Och detta anpassningsgap ökar, vi anpassar oss inte tillräckligt snabbt. Det är inte bara en finansieringsklyfta: det är också en lucka i kunskap, i styrning, i kapacitet, i politisk vilja,” tillade Klein.

Klimatpåverkan och risker blir allt mer svårare att hantera

"För första gången betonar IPCC-rapporten om anpassning tydligt hur klimatriskerna faller över gränserna. Handel är en väg som en sådan övergripande klimatrisk kan ta, vilket nyligen SEI-forskning har visat. Klimatpåverkan och risker blir allt mer komplexa och svårare att hantera. Klimatrisker samverkar med andra hot för att förvärra den övergripande risken, som sedan kommer att kaskaderas över sektorer och regioner. Klimatrisker respekterar inte nationella gränser och väderrelaterade extremer skapar chocker för den globala handeln”, fortsatte han.

”Om uppvärmningen inte är begränsad till 1,5°C eller 2°C blir anpassningen allt dyrare och mindre effektiv. Vissa förluster som tillskrivs klimatförändringarna är redan oåterkalleliga, andra effekter närmar sig oåterkallelighet. Med den ökande globala uppvärmningen blir förluster och skador allt svårare att undvika, samtidigt som de är starkt koncentrerade till de fattigaste utsatta befolkningarna, säger Klein.

Chockvarningar för den globala handeln

IPCC-rapporten varnar för hur klimatrisker som faller över gränserna kan skapa chocker för den globala handeln. SEI-forskning har visat att varken länder eller företag är tillräckligt medvetna om sin exponering för sådana övergripande klimatrisker. Länder måste vidga sina åsikter för att förbereda sig för risker som har sitt ursprung utanför deras gränser, samtidigt som företag måste ta hänsyn till de mer avlägsna nivåerna i sina leveranskedjo

IPCC ARBETSGRUPP II