Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

En alltmer anonym elits globala erövringskrig, där vi vanliga dödliga blir brickor och nyttiga idioter i ett för eliten allt lönsammare maktspel med allt större insatser och risker.

Foto: RLC

KREAPRENÖR

I pestens tid

Lögnernas tidevarv?

Frågan är om det inte är lögnens tid vi lever i eller åtminstone förnekelsens tid, eftersom vi vanliga dödliga undanhålls viktig information, samtidigt som de styrande planerar att införa undantagslagar, så begränsande att de styrande själva inte anser sig klara av att följa dem. Lars-Olof Landin är redaktör för Kreaprenör.

Lars-Olof Landin: |2021-01-07 Man behöver inte vara särskilt konspiratoriskt lagd för att bli orolig för hoten mot vår frihet, som det har tagit 1000 år att uppnå.

Fullskaletest på hela befolkningen

Redan har de styrande på rekordtid dragit igång ett globalt massvaccineringsprojekt. Vacciner tas fram, vars effekter och bieffekter ingen omöjligen kan känna till. Man fullskaletester direkt på hela befolkningar, när det finns fakta att den pågående s.k. pandemin inte förorsakar annat än helt normal dödlighet i befolkningen.

Beslut som fattas av hysteriska människor har genom historien visat sig vara katastrofala. Den värsta farsot som finns är historielösheten, eftersom den får oss att tro att ingenting av det som händer nu har hänt förut, när sanningen är att allt som händer nu har upprepats genom historien. Historielösheten får oss också att bortse från erfarenheter, som redan har gjorts gång på gång, varför vi om och om igen fattar likadana idiotiska beslut.

Ständiga krig

Själva har vi ägnat året som gått åt att studera den västerländska historien de gångna 1000 åren ur både ett globalt och ett lokalt perspektiv. Vi har valt att studera vad som hänt utifrån statsbildningen Sverige och Finland, som uppstod under den äldre medeltiden och bestod fram till 1809, när statsbildningen delades.

Under tiden fram till 1809 levde ca 1,5 miljon invånare i denna statsbildning. Människor föddes, slogs och dog, så befolkningen växte inte. Hit kom inga större folkvandringar.

Från 1809 och fram till 1844, när länderna hade skilts åt, växte befolkningen i Sverige åter till 1,5 miljon med varmare klimat och större skördar, den påbörjade industrialiseringen samt en bra ledning. Denna utveckling har fortsatt in i vår tid varmare klimat och fortsatt industrialisering har gjort att vi numera har 10,5 miljoner invånare i Sverige. Men den stora skillnaden mot övriga Europa är att i Sverige har vi haft fred i 200 år. Åren 1000 – 1812 var det krig hela tiden.

I den övriga västvärlden har man fortsatt att kriga fram till nu. Och ironiskt nog har de nuvarande krigsherrarna hamnat på exakt samma ställe, där det svenskfinska stormaktsväldet började rasa ihop 1709 – i Ukrai

Få styrande

Under hela denna tid har folket (1,5 miljon) styrts av ca 500 personer!!! Folket arbetar och betalar allt högre skatter och de styrande berikar sig. Från början i mindre valriken med herremän från styrande jordägande släkter, kyrkan och handelsmän. Därefter i arvriken med kungasläkter, adel, präster och bankirer. Och de sista 200 åren i sekulära stater med en styrande politisk adel och allt anonymare och rikare industrialister och bankirer. Eftersom makten hela tiden flyttas högre och högre upp är det i realiteten fortfarande drygt 500 personer som är de verkligt styrande.

Om vi inte lär oss, att det är så det är, kommer vi ständigt att tappa fokus på att försvara våra och andras lokala friheter, som går att försvara, för att istället lockas/tvingas med i en alltmer anonym elits globala erövringskrig, där vi vanliga dödliga blir brickor och nyttiga idioter i ett för eliten allt lönsammare maktspel med allt större insatser och risker.

Lars-Olof (LO) Landin är utgivare för:

Kreaprenör NYTT