IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Jorden klarar sig – värre blir det för människan!

Foto: RLC

PÅMINNELSE

I klimatkrisens tecken

Symbios mellan liv och natur

Vi står inför miljökrisens faktum, och gör våra val med konsekvenser för kommande generationer! Det är ett gigantiskt ansvar! Vad är då värst – att förändra livsstilen eller en fortsatt global uppvärmning? Den konkreta  frågan gäller: ska vi behålla nuvarande livsstil, eller bekämpa den globala uppvärmningen och den accelererande miljöbomben? Möjligheten för en kvalitativ samhällsförändring står trots allt öppen på vidgavel för ett hållbart och gott samhälle för alla!


 Paul Lindberg: |2013-08-20I miljökrisens tecken vänder Mammon sitt ansikte mot "ökad tillväxt", och ansett sig hittat lösningen för den nuvarande livsstilens bevarande. Så är det, men i så fall med skrämmande perspektiv och konsekvenser. Med förändrade perspektiv och viljeinriktning skulle en annorlunda livsstil, grundad på symbios mellan liv och natur, kunna ge hela världen bättre levnadsförhållanden – inom livets alla områden.

Mammons ständiga mantra, ”ökad ekonomisk tillväxt”, är dömt att misslyckas! Som om Mammons megafoner hakat upp sig. Det är en majoritet av världens forskare ense om. Och Mammons blindhet leder de ohörsamma raka vägen mot ökad global uppvärmning. Ökningen av torka, värme och nederbörd noterar rekord efter rekord redan idag. Hundratalet värmerekord på olika platser runt världen har rapporterats under detta året.

En småborgerlig nihilism blir mekanismen till valet för en ensidig "ökad tillväxt", som halmstråt för den konsumistiska livsstilens bevarande. Många värjer sig för den frånstötande verkligheten och förses med en psykologisk försvarsmekanism för att slippa ta ställning och ansvar. Som om denna nuvarande livsstil är den enda livsavgörande lyckan på jorden.

Detta mentala fenomen skulle en människovänlig psykolog kalla för infantilism i Mammons efterföljd.

PÅ BEKOSTNAD AV MILJÖN

Råvaruuttagen i världen leder redan i dag till utarmning av miljön inom många sektorer, som även ökar den globala uppvärmningen i allt snabbare takt – dag för dag. Samtidigt ökar den globala industritillväxten i en ofantlig omfattning, som ingen trodde skulle kunna vara möjligt. De industriella framgångarna blir istället ett gissel för överlevnaden för vår planet. 

Människans intelligentia har varit sig själva nog och använt kunskapen både till gott och ont. Det onda är alltså ansvarslösheten inför framtiden, där den balanserande måttfullheten saknas! Det beror även på bristen, eller oförmågan, av en ovilja till konsekvenstagande, planering och ansvar inför alla eventuella negativa industriprocesser grundade på vår världsomspända livsstil.

De flesta unga i den rika världen av i dag, kommer med stor sannolikhet få smaka på konsekvenserna av den konstgjorda och hypnotiserande lyckan som masskonsumismen innebär i dess nuvarande omfattning.

KLIMATFRÅGAN ÄR ÖVERORDNAD

Enligt de flesta människor i den rika världen är trots allt klimatfrågan överordnad. Det är ståndpunkten som visat sig i undersökningar runt hela världen. Men både politiker och makthavare försöker spela ut denna fråga med att ”miljöfrågan måste underordnas sysselsättning” – en form av utpressning! Och denna propaganda vänder sig många inom Europafacken emot.

Flera fackliga ledare i både Sverige och övriga Europa anser att klimatfrågan är överordnad övriga frågor, även sysselsättningen. Men att dessa frågor inte alls behöver stå i motsättning till varandra. Både sysselsättning och miljöansvar måste lösas samtidigt, av nödvändighet.

Det krävs stora och omedelbara ansträngningar för att avstyra utsläppsnivåerna av koldioxid, enligt Europafacket. Men samtidigt har vi en motsägelsefull inställning till den oreglerade industritillväxten, med biltillverkningen som värsta miljöexemplet. Bilismen ökar koldioxidutsläppen på grund av större bilar, med nya komponenter i material och teknikprocesser. Det som skulle dra ned koldioxidutsläppen uppvägs istället av ökade utsläpp på grund av tillväxten med den globala massbilismen, med starkare och större bilar med kvantitativa ökningar inom industriprocesserna. Industrialisterna är naturligtvis glada för dessa prestationer. Men det kommer sannolikt inte nästkommande generationer att bli glada över

Under nuvarande omständigheter bör vi inte alls tro på den propagandistiska slagordet om ”ökad tillväxt mot arbetslösheten”. Det är en falsk och farlig framställning av problemet. 

Det går faktiskt att göra något åt klimatkrisen, under förutsättning att bilismen minskar i storstadsregionerna, med ersättningen av en högkvalitativ kollektivtrafik. Om inte politiken kan – eller vill – övertyga medborgarna kring detta, så fortsätter den globala uppvärmningen tills det inte längre går att påverka klimatet. Det är ett faktum, enligt klimatforskningen.

VÄRLDEN och koldioxidutsläppen

Även om större delen av den övriga världen inte minskar koldioxidutsläppen, så är det av stor betydelse att EU gör det, och med lagstiftning omöjliggör import från länder som inte lever upp till nödvändiga miljöåtgärder. Den "fria världshandeln" kan bara vara fri om den ställs under moraliska och realistiska regelverk, och besinnas inför realiteten av folkflertalens överlevnadsbetingelser. Vissa länder måste bli föredömligare, för att visa den efterföljansvärda vägen. Dessa länder borde kunna få hela världen till efterföljelse. Här duger inga argument som "konkurrenshämmande begränsningar" – eftersom det självklart är ett måste med kraftfulla handelsregler i samklang med korrekta miljötransporter, och ska så vara. Konkurrens med miljöanpassade åtgärder är det som istället måste gälla!

PRÖVANDET KRING DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN

Det sorgliga för världens människor är att makthavarna våndas i en handlingsförlamande fördröjningstaktik. De vill helt enkelt flytta den nödvändiga problemlösningen till drömmarnas värld, eller att problemen blir lösta genom en hokuspokus lösning, eller att det löser sig av sig självt, eller av andra. 

Många tror och önskar sig miljöriktiga drivmedel för en möjlig fortsatt massbilism för hela världen. Men det är helt orealistiskt, på grund av den prekära globala uppvärmningen, som accelererar fortare än vad klimatforskarna kunde förutse. För politikerna kan det vara svårt att bryta vår tids livsstil för att istället introducera en ny livsstil, som blir hållbar för framtidens människor. Men det är nödvändigt!

Situationen kan verka vara något som liknar infantilism och frustration. Små pojkar som är mitt inne i en intensiv sandlådelek och blir avbrutna när det är som mest spännande: "Olle kom genast in och tvätta dig, vi ska äta nu!" När det gäller politiker och andra maktmänniskor med samma beteende, så kan vi kalla detta för infantil frustration. Det är mitt förslag!

Uppdaterad från en tidigare ledarartikel 2008-02-20