Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Krig är den sämsta lösningen!

Foto: RLC

HELGON ELLER HUMANIST

Humanitet ger seger

Joe Biden är humanist

Rädda Israel för övermod på grund av Donald Trump. Dagens Nyheter är Sveriges största dagstidning med ett ansvarstagande för Israel. Och det tycks Erik Helmerson omgestalta.

Paul Lindberg: |2021-01-25| Erik Helmersson, journalist på DN, uttrycker nedsättanden mot USA:s nya president Joe Biden. Det som irriterar Helmerson är Bidens fredsprogram för komplikationen mellan Israel och Palestina. Israel är Levantens starkaste krigsmakt och skulle kunna erövra hela regionen – om inte FN tagit sitt ansvar. Men den drömmen finns för närvarande hos den politiska makten i Israel.

Palestina har på grund av Israels ambitioner omöjliggjort verkställandet av en  legal Palestina statsbildning. Stödet från FN skulle kunna skapa fred i hela Levanten. Och det vill president Biden ge stöd för genom FN:s genomförande. Men det vill inte den nuvarande högerextrema militärmakten i Israel. Israels befolkning har tidigare varit angeläget för att få eld upphör och därmed ett accepterande för staten Palestina.

Donald Trump och Israels upprustning

Helmerson försöker att måla Trump och Biden som samma kålsupare. Det om någonting är bara svammelsoppa. Helmersson vill troligtvis att Israel ska ta till vara sin militära kapacitet och en gång för alla göra den geografiska arenan rentvättad – från Egypten till Turkiets gränser.

Helmerson tycks vara besviken på Bidens stöd för fullföljandet av FN:s fredsuppgörelse mellan Israel och Palestina. Och det i en militär situation när Israel skulle kunna mangla all opposition som står i vägen för Israel planer på trygghet och ett lovande Storisrael. Men det skulle i så fall landa på en seger över andra människors liv och förhoppningar.

Besvikelsen över Demokraterna

Helmersons förmenande vad det gäller Demokraterna i USA grundar sig på betydelsen för Israels möjliga framtid. Så ser jag själv på denna historiska bakgrund. Israel måste garanteras rättssäkerhet, men det måste även gälla Palestinas rättigheter. Och i den frågan har inte Helmerson någon trovärdighet.

Humanitet ger seger

Vi kan inte frångå de historiska orsakerna till Israels uppkomst. Israels tillkomst erkändes av i stort sätt hela världens nationer efter Andra världskriget. Men den ickejudiska befolkningen i Palestina negligerades, de stod plötsligt utan egen nation i det land de var uppväxta i sedan åtskilliga generationer tillbaka.

En stor del av världens nationer kräver att FN:s plan för en tvåstatslösning är bäst för de berörda människorna och för freden dem emellan.

Orsakerna till motsättningarna i det dåtida Palestina, som annekterades till den nya staten Israel utgjordes som ett gottgörande av den nazistiska utrotningen av judar i Europa. Palestinierna uppfattar det som att de fick ta över skammen och bördan för det som åstadkommits i Europa.