Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Vi vill skydda världens hav för att vi älskar den här planeten. Och visst måste man skydda det man älskar?

Foto: RLC

GREENPEACE

Hotet mot Jorden

Så här kan den räddas

Hoten mot vår blå planet blir allt mer akuta. Klimatkris som höjer havstemperaturerna, ett industriellt fiske som utarmar det marina livet, plastföroreningar och giftiga oljeläckor. Detta måste få ett stopp!

Isadora Wronski: |2021-02-18| Det är storföretagen som driver på förödelsen. Och alltför ofta låter politikerna dem komma undan med det. Men politikerna ska tjäna folket, och vi kan inte låta dem slippa undan ansvaret!

Just nu förhandlar FN om ett globalt avtal som skulle kunna skala upp skyddet av världens hav till en nivå vi aldrig sett tidigare. Greenpeace driver en stor kampanj som uppmanar världsledarna att klubba igenom detta avtal. Vi har mobiliserat miljoner av människor som skrivit under vårt upprop. Men vi behöver ditt stöd för att kunna fortsätta.

Stötta arbetet för vår blåa planet – bli månadsgivare idag!

Förra veckan satte Greenpeace fartyg Arctic Sunrise kurs mot Indiska oceanen för att dokumentera, avslöja och sprida kunskap om de hot våra hav står inför. Med oss ombord har vi forskare som genom avancerad teknik kommer samla in bevis på hur illa ställt läget är. Ett så viktigt jobb kräver omfattande resurser vilket gör att det regelbundna stödet från engagerade människor som du är avgörande. Genom att bli månadsgivare är du med och gör så att vi kan vara flexibla och starka när det gäller att snabbt agera på de mest akuta miljöproblemen över hela världen.

För ett år sedan kom nyheten om att Sverige står bakom målet om ett 30-procentigt skydd av världens hav och att man därmed sällade sig till fler än 50 länder som gjort samma sak. Vi välkomnade beskedet men det är ändå inte tillräckligt.

Skydd av 30 procent av världshaven

“Greenpeace saknar en tydlig förklaring till hur regeringen konkret ska arbeta för att målet om ett skydd av 30 procent av världshaven ska uppnås”. Det är fortfarande länder som inte ens stödjer avtalet för att skydda 30 procent av världens hav – bland annat Norge och Ryssland. Det återstår med andra ord mycket arbete i kampen för att skydda världens hav.

För att kunna finansiera kampanjer som denna för världens hav behöver vi bli fler. Genom att ta steget och bli månadsgivare blir du en del av en global rörelse av “change-makers” som står upp och skyddar vår planet. Det tar bara ett par minuter att registrera dig och ditt regelbundna stöd gör sedan ovärderlig skillnad för vårt arbete.

Bli månadsgivare idag

När man befinner sig mitt uppe i en stor kris – vare sig det gäller klimatkrisen eller en global pandemi – är det lätt att känna sig liten och betydelselös. Men sanningen är att vi inte alls är så små och vi är definitivt inte betydelselösa. Och det är när vi förenar oss som vi blir mäktiga.

Det är faktiskt på grund av att Greenpeace består av förenade privatpersoner som vi kan göra så stor skillnad och få igenom omfattande förändringar. För att kunna hålla oss oberoende och alltid tala för planetens bästa tar vi inte emot pengar från företag eller regeringar. Istället förlitar vi oss på stödet från engagerade människor som du som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss.

Skydda världens hav

När detta skrivs är vår besättning på väg till Indiska oceanen där vi bland annat kommer bedriva forskning på utbredda sjögräsängar som lagrar mer koldioxid än våra skogar, och där fantastiska varelser som pygmé-blåvalen lever. Vi vill skydda världens hav för att vi älskar den här planeten. Och visst måste man skydda det man älskar?

Ta steget och börja prenumerera på en bättre framtid för vår blå planet genom att bli månadsgivare idag.

Kontakta vår givarservice: 

info.se@greenpeace.org