Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

FN:s kraftfulla räddningsplan för våra världshav väntar på att förverkligas.

 Foto: Corel

GREENPEACE

Hoten mot våra världshav

Varför behöver haven skyddas?

Det är nu ett år sedan vi inledde vår hittills största skeppsexpedition, från Arktis i norr till Antarktis i söder, för att sätta fokus på hoten mot våra världshav och varför de behöver skyddas. Med oss ombord hade vi forskare som undersökte och dokumenterade sju havsområden världen över, dess unika marina djurliv och känsliga ekosystem.


Isadora Wronski: |2020-03-18| Om två veckor skulle den fjärde och sista förhandlingsrundan i FN om ett globalt havsavtal börja i New York. Ett avtal som skulle säkra att en tredjedel av världshaven skyddas – ett Parisavtal för vår blå planet. Men förhandlingarna har nu skjutits upp på obestämd tid för att förhindra spridningen av coronaviruset. Det ändrar dock inte det akuta behovet för en ambitiös, kraftfull räddningsplan för våra världshav. Vi kommer att använda den här förseningen för att säkerställa att världens regeringar, inklusive vår svenska, uppmanas till enighet för att klubba igenom det globala havsavtalet när förhandlingarna återupptas. 

Håll stödet vid liv och fortsätt kämpa
Stödet från människor som du är ovärderligt för att vi ska kunna hålla momentumet vid liv och fortsätta kämpa för att skydda världens hav och sköldpaddorna, sälarna, pingvinerna och alla andra som lever där. Det är våra givare som möjliggjort expeditionen där vi kunnat samla in och dokumentera viktiga bevis som understödjer vårt krav på världshaven behöver akut skydd nu. Var med oss du också - bli givare idag!

Under expeditionen har vi bevittnat hur havsisarna smälter allt tidigare under året, hur världens fiskebestånd utarmas och hur olja och plast hotar det marina djurlivet. Våra hav har aldrig behövt vår hjälp så mycket som nu - och vi behöver dig. Med dig ombord kan vi fortsätta dokumentera hoten mot haven, sprida information och sätta press på makthavare så att de klubbar igenom “ett Parisavtal för haven” som ger vår blå planet en chans att återhämta sig och bli friskare.

Planeten väntar på hjälp 

I corona-pandemins dramatiska svallvågor har vi sett en minskning i antalet donationer och givare, vilket är helt förståeligt med tanke på det osäkra, ekonomiska läget. Planeten, haven, djuren och naturen har dock inte råd att vänta, utan behöver vår hjälp. Nu är våra månadsgivare viktigare än någonsin för oss och vi hoppas du vill vara med och göra skillnad.

Med ditt stöd blir vi en starkare organisation som kan uträtta ännu mer för vår planet, vårt enda hem. Du är varmt välkommen ombord! ❤️

Bli månadsgivare