Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

– Det här är särskilt allvarligt i en tid när omfattande politiska åtgärder måste genomföras på mycket kort tid för att begränsa den globala uppvärmningen och realisera Sveriges klimat- och miljömål, säger Johanna Sandahl. 

Foto: PhotoDisc

NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Kontroversiellt avtal

Hot mot klimatpolitiken

När stater vill lagstifta för att skydda klimatet och miljön dras de allt oftare inför rätta av utländska företag och krävs på miljardbelopp. Företagens krav baseras på investeringsavtal inom energisektorn. Stämningarna kan få förödande konsekvenser för klimatarbetet.


Petra Holgersson:  |2020-10-13– De här avtalen utgör ett stort hot mot många länders vilja att lagstifta för att rädda vårt klimat. Det handlar om vansinnigt stora skadeståndssummor och allt sker utanför nationella rättssystem och demokratisk kontroll, helt utan insyn, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.  

I rapporten redovisas en rad fall där bolag runt i världen stämt länder på miljardbelopp när de haft för avsikt att införa ny lagstiftning. Sverige mottog också i november 2019 ett skadeståndsanspråk från ett australiensiskt bolag på ett belopp som är betydligt större än hela Sveriges statsbudget för klimat och miljö.

Avtalet försenar klimatlagstiftningen

Avtalet som företagen använt sig av är Energistadgefördraget (ECT), ett investeringsavtal inom energisektorn. Avtalet, som kom till på 90-talet för att stimulera utländska direktinvesteringar på energiområdet i främst Östeuropa, har idag fått en helt annan funktion. 

Enligt rapporten används avtalet idag som ett verktyg för att avskräcka, försena eller på andra sätt försvåra klimat- och miljölagstiftning. Kraven med stöd av ECT görs med anledning av att företagen anser att föreslagna lagkrav leder till att deras investeringar skadas. 

– Vi ser hur avtalet i andra länder har använts av utländska företag för att försöka stoppa genomförandet av åtgärder i klimatpolitiken, och vi ser en risk att det även kan komma att ske i Sverige. Det skulle vara förödande med dagens klimatkris, säger Johanna Sandahl.

Ny klimatlagstiftning hotas av företag

I rapporten går Naturskyddsföreningen genom ett antal stämningar runt om i världen, där företag ställer mångmiljardkrav på stater utifrån avtalet när ny lagstiftning inom klimat och miljö ska tas fram. Bland annat har det svenska statliga bolaget Vattenfall stämt tyska staten vid två tillfällen.  

Naturskyddsföreningen anser att Sverige omedelbart måste påbörja processen att lämna ECT-avtalet, och samtidigt delta i arbetet som pågår inom EU för att stoppa EU-interna rättsprocesser via avtalet. I rapporten föreslås också att Sverige bör arbeta för ett klimatundantag i investeringsavtalen inom ramen för FN:s klimatförhandlingar. 

– Det här är särskilt allvarligt i en tid när omfattande politiska åtgärder måste genomföras på mycket kort tid för att begränsa den globala uppvärmningen och realisera Sveriges klimat- och miljömål, säger Johanna Sandahl. 

 

DET OKÄNDA AVTALET