Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Fel att sänka priset på fossila utsläpp, medan klimatkrisen eskalerar och Rysslands krig fortgår med stöd av fossilekonomin, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

Foto: RLC

Naturskyddsföreningen

Hårt slag mot klimat- och

miljöarbetet

Naturskyddsföreningen har varit kritisk till de sänkta miljö- och klimat- ambitionerna i regeringens förslag på vårbudget. Men de ändringsförslag som M, KD, SD och L presenterar riskerar att ytterligare försvåra möjligheten att nå våra klimat- och miljömål.

Christopher Engberg Dahl: |2022-05-05| Bland förslagen finns bland annat skattesänkningar på fossila drivmedel, utredning av reduktionsplikten och regeländringar som gör det lättare att bygga ut kärnkraft. Riksdagens oppositionspartier har presenterat sina förslag på vårbudgetar, där de två huvudalternativen är regeringens budgetförslag och det gemensamma budgetförslaget från M, KD, SD och L.

I höstbudgeten för 2022 slopades bland annat ersättningen för skydd av fjällnära skog i det budgetförslag som togs fram av M, KD och SD, och som accepterades i riksdagen. Naturskyddsföreningen oroas över att klimat och miljösatsningar får stå åt sidan ännu en gång om M, KD, SD och L:s gemensamma förslag till ändringar i vårbudgeten går igenom också denna gång.

Snabba på klimatomställningen

– Vi saknar de politiska satsningar som behövs för att snabba på klimatomställningen och för att Sverige ska leva upp till Parisavtalet. Det är helt fel väg att låsa in oss i fossilberoende, genom att sänka priset på fossila utsläpp, medan klimatkrisen eskalerar och Rysslands krig fortgår med stöd av fossilekonomin, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare. Precis som i höstas ser den avgörande rösten ut att falla på Centerpartiet. Röstar de gult, likt i höstas, väntas regeringens budget falla återigen.

– Inget av de två budgetalternativen har de klimatsatsningar som krävs, men M, KD, SD och L:s budgetförslag kommer ytterligare försvåra möjligheten att nå våra klimat- och miljömål. Klimatet är fortfarande en prioriterad valfråga för många väljare, men det reflekteras inte i dessa budgetalternativ, säger Karin Lexén.

Det saknas konstruktiv klimatpolitik

Det saknas konstruktiv klimatpolitik, med effekt i närtid, i det gemensamma budgetförslaget från M, KD, SD och L. Det dominerande förslaget för att minska koldioxidutsläppen är att satsa på utbyggnad av kärnkraften, trots att detta inte är en lösning för behovet att drastiskt sänka utsläppen innan år 2030. Partierna vill dessutom se skattesänkningar på fossila drivmedel och att reduktionsplikten utreds.

Utöver de två huvudalternativen, har samtliga riksdagspartier presenterat egna förslag till ändringar i regeringens vårbudget. L har ett märkbart större fokus på klimatet än M, KD och SD och föreslår bland annat satsningar på minskade utsläpp från sjöfart och flyg. C lyfter också klimatomställningen som en prioriterad fråga och föreslår satsningar på bland annat havsbaserad vindkraft. C föreslår även att närboende ska ges ersättning när de påverkas av exempelvis vindkraftverk, medan SD vill ta bort klimatbonusen på 3,9 miljarder för inköp av bilar med låg klimatpåverkan.

690-1000 miljarder i klimatinvesteringar

– De förslag som sticker ut ur klimatsynpunkt är de stora investeringar som V och MP föreslår. V vill se 690 miljarder kronor i klimatinvesteringar och MP totalt 1 000 miljarder. Att riksdagspartierna fokuserar olika mycket på klimat- och miljöfrågor är inget nytt, men skillnaderna blir mer och mer tydliga. Nu läggs till och med förslag som förvärrar den pågående klimatkrisen. Det är en väldigt bekymrande utveckling, särskilt inför valet, säger Karin Lexén.

Regeringens förslag om att dra av 9,2 miljarder kronor från det internationella biståndet för att finansiera mottagandet av flyktingar från Ukraina är det enbart MP och KD som vänder sig emot. Båda partierna försvarar biståndet, medan MP vill att det utökas från en procent av BNP till 1,25 procent.

– Regeringen vill göra större nedskärningar i biståndet än något annat EU-land är i närheten av. Det är ett svek mot världens fattiga och förtryckta och gör det svårare att förebygga konflikter och katastrofer i världen, nu och i framtiden. Det är bekymrande att inte fler partier än MP och KD vänder sig emot detta, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

www.snf.se