Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

.

Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan Campus Albano. Hur vetenskapsbaserade lösningar kan driva transformativ förändring

Foto: Ingmarie Andersson / SEI / KTH

SEI / KTH

Hållbar planet, hållbar hälsa

Följ med oss ​​på ett hybrid endagsevenemang som anordnas i samband med FN-konferensen Stockholm+50. Detta evenemang kommer att fokusera på hur akademiker och forskare kan vidareutveckla kapacitet för att stödja transformationer för hållbar hälsa för människor och planeten.

Annika Flensburg: |2022-01-03| Evenemanget arrangeras i samarbete med Universitetsalliansen Stockholm Trio – Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms universitet.

I juni 2022 arrangeras Stockholm+50-konferensen av den svenska regeringen för att fira att det är 50 år sedan FN:s konferens om den mänskliga miljön i Stockholm 1972. SEI arrangerar ett endagsevenemang tillsammans med Universitetsalliansen Stockholm Trio – Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms universitet. Konferensen ”Sustainable planet, sustainable health – how science-based solutions can drive transformative change” kommer att äga rum den 1 juni 2022 på det gemensamma Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan Albano Campus, både på plats och online.

Ansvar att utveckla lösningar

Akademiska institutioner har ett betydande ansvar att utveckla och bidra till lösningar som kan driva transformativ förändring mot hållbar utveckling och det är ett ansvar som måste stärkas. Denna hybridkonferens som anordnas i samband med Stockholm+50 FN-konferensen kommer att visa upp hur vetenskapen kan och måste bidra till lösningar som behövs under de kommande decennierna för att nå globala mål. Konferensen kommer att bygga på framgångsrika exempel och handlingsinriktade dialoger och engagemang mellan akademin och ett brett spektrum av samhällsaktörer kopplade till policy- och beslutsfattande. Den kommer också att ha ett särskilt fokus på nästa generation och bygga på strategiska roller och ansvar som universitet och andra akademiska institutioner har för att identifiera lösningar och stödja policy- och beslutsfattande.

Evenemanget kommer att fokusera på hur akademiker och forskare kan vidareutveckla kapacitet för att stödja transformationer för hållbar hälsa för människor och planeten.

» Det kommer att utforska exempel på hur akademin har bidragit till transformativa förändringar relaterade till hållbar utveckling

» fokus på hur kapacitet inom akademiska institutioner när det gäller forskning och högre utbildning bör vidareutvecklas och stärkas för att stödja innovativa systembaserade lösningar och påskynda nödvändiga förändrings (transformations) processer; presentera exempel på hur akademin kan leverera mer proaktivt stöd i allt mer komplexa policy- och beslutslandskap;

» lyfta fram hur akademin kan bidra till en hållbar transformation som driver innovation, entreprenörskap och gröna jobb.

Bakgrund

1972 samlades 114 länder i Stockholm för FN:s konferens om den mänskliga miljön. Detta var den första globala konferensen som uttryckligen fokuserade på miljöfrågor och deras kopplingar till mänsklig utveckling. Konferensen kom också vid en tidpunkt då den vetenskapliga förståelsen för regionala och globala miljöutmaningar som kärnvapenprov, surt regn och övergödning tog fart i samhället.

Det var en vattendelare och etablerade en process av globalt samarbete för mänsklig och miljömässig hållbarhet som resulterade i landmärken överenskommelser som Agenda 21 och Rio-principerna, Agenda 2030 och hållbara utvecklingsmål och Riokonventionerna om klimat, biologisk mångfald och ökenspridning. Huvudresultatet av konferensen i Stockholm var deklarationen från FN:s konferens om den mänskliga miljön, som representerade ett viktigt steg mot utvecklingen av internationell miljölagstiftning: ett erkännande av vikten av en hälsosam miljö för mänsklig utveckling. Konferensen ledde också till upprättandet av FN:s miljöprogram.

Åtgärder för att halvera de globala utsläppen

Den senaste rapporten från International Panel on Climate Change och den nyligen genomförda FN:s klimatkonferens COP26 har klargjort allvaret i utmaningarna och vikten av politiskt stöd för tvärsektoriella åtgärder för att halvera de globala utsläppen till 2030 med nettonoll i mitten av seklet. Detta kräver engagemang och mod från ledare och beslutsfattare för att skapa en värld där ekonomisk utveckling inte är ett självändamål, utan ett sätt att säkerställa människors och planetens hälsa och välbefinnande.

I juni 2022 kommer Sveriges regering, i samarbete med Kenyas regering, att stå värd för ”Stockholm+50: en hälsosam planet för allas välstånd – vårt ansvar, vår möjlighet” för att fira 50 år sedan Stockholmskonferensen. Mötet äger rum i Stockholm 2–3 juni 2022 efter en resolution från FN:s generalförsamling.

Fokus kommer att ligga på det akuta behovet av åtgärder för ett hållbart samhälle, inklusive att uppnå en hållbar och inkluderande återhämtning från covid-19-pandemin. Konferensen kommer att förstärka budskapen och resultaten av UNEP:s 50-årsjubileum som hålls i mars 2022 i Nairobi.