Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Nordiska museet från ovan. Symboliserar Stockholm+50 hållbar planet hälsovetenskap, baserad, lösningar, människor, hybrid, evenemang

Foto: SEI / Henrik Trygg

SEI / STOCKHOLM+50

Hållbar planet, hållbar hälsa

Hur vetenskapsbaserade lösningar kan driva transformativ förändring. Evenemanget arrangeras i samarbete med Universitetsalliansen Stockholm Trio Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms universitet.

Brenda Ochola: |2022-05-30| Den 2–3 juni 2022 är Sveriges och Kenyas regeringar värdar för FN:s internationella möte " Stockholm+50: en hälsosam planet för allas välstånd – vårt ansvar , vår möjlighet" för att fira 50 år sedan Stockholmskonferensen om Human Environment hölls 1972.

SEI arrangerar ett endagsevenemang tillsammans med Universitetsalliansen Stockholm Trio – Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms universitet. Konferensen äger rum den 1 juni 2022 på Stockholms universitets och Kungliga Tekniska Högskolan Campus Albano, både på plats och online.

Akademiska institutioner har ett betydande ansvar att utveckla och bidra till lösningar som kan driva transformativ förändring mot hållbar utveckling och det är ett ansvar som måste stärkas. Denna hybridkonferens som anordnas i samband med FN-konferensen Stockholm+50 kommer att visa upp hur vetenskapen kan och måste bidra till lösningar som behövs under de kommande decennierna för att nå globala mål. 

Fokus på nästa generation

Konferensen kommer att bygga på framgångsrika exempel och handlingsinriktade dialoger och engagemang mellan akademin och ett brett spektrum av samhällsaktörer kopplade till policy- och beslutsfattande. Den kommer också att ha ett särskilt fokus på nästa generation och bygga på strategiska roller och ansvar som universitet och andra akademiska institutioner har för att identifiera lösningar och stödja policy- och beslutsfattande.

Evenemanget kommer att fokusera på hur akademiker och forskare kan vidareutveckla kapacitet för att stödja transformationer för hållbar hälsa för människor och planeten. 

Det kommer att gälla:

» Utforska exempel på hur akademin har bidragit till transformativa förändringar relaterade till hållbar utveckling

» Fokus på hur kapacitet inom akademiska institutioner när det gäller forskning och högre utbildning bör vidareutvecklas och stärkas för att stödja innovativa systembaserade lösningar och påskynda nödvändiga förändrings(transformations)processer

» Presentera exempel på hur akademin kan leverera mer proaktivt stöd i allt mer komplexa policy- och beslutslandskap

» Lyfta fram hur akademin kan bidra till en hållbar transformation som driver innovation, entreprenörskap och gröna jobb.

Stockholm Environment

 

www.sei-international.org