Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

En majoritet för fossilförbud – enligt en Sifo-undersökning!

Foto: RLC

NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Hälften av svenskarna positiva

till fossilförbud

Hälften av svenska folket är positiva till ett förbud av fossila bränslen till 2030, enligt en ny Sifo-undersökning. Men politikerna har en annan inställning. Bara ett riksdagsparti av åtta ställer sig bakom Naturskyddsföreningens förslag om förbud.

Petra Holgersson: |2021-11-10| Det blev tydligt på Naturskyddsföreningens pressträff för klimatet, där samtliga riksdagspartier även svarat på frågan om vilka konkreta förslag partierna har för hur Sverige ska kunna nå Parisavtalets 1,5 gradersmål.

– Vi befinner oss mitt i en klimatkris. Den svenska klimatpolitiken är trots stora satsningar inte i närheten av vad som krävs för att Sverige ska leva upp till vårt åtagande i Parisavtalet så att temperaturökningen kan hållas under 1,5 grad. Därför är ett fossilförbud nödvändigt, säger Johanna Sandahl ordförande i Naturskyddsföreningen.

Förslag om förbud om fossila bränslen

På Naturskyddsföreningens senaste pressträff om klimatet fick samtliga riksdagspartier svara på om de ställer sig bakom Naturskyddsföreningens förslag om ett förbud om fossila bränslen från 2030. Bara ett parti, Miljöpartiet, vill att det ska vara förbjudet att använda fossila bränslen från 2030. Vänsterpartiet öppnar för ett förbud, men inget av de andra partierna ställer sig positiv.

Samtidigt ställer sig hälften av det svenska folket bakom ett fossilförbud till 2030, enligt en färsk Sifo-undersökning som Naturskyddsföreningen beställt. Bara femton procent av de tillfrågade ställer sig mycket negativa till ett förbud.

På pressträffen visade Naturskyddsföreningen att Sveriges rättvisa koldioxidbudget är slut redan om 4 år, om inte utsläppen minskar snabbare än idag.

Politiken skärpas ordentligt

– Om vi ska klara 1,5 gradersmålet och inte överskrida vår koldioxidbudget måste politiken skärpas ordentligt. Jag är övertygad om att förbud mot försäljning av fossila bränslen till 2030 är nödvändigt, inte minst för att få full fart på andra åtgärder, säger Johanna Sandahl.

På pressträffen fick samtliga riksdagspartier även berätta om vilka konkreta förslag partierna har för att hur Sverige ska kunna nå Parisavtalets 1,5 gradersmål.

Mikael Karlsson, universitetslektor vid Uppsala universitet konstaterade att enbart MP sa ja till Naturskyddsföreningens krav och hade åtgärdsförslag i samma riktning, men V och därefter C kom inte långt efter. S beskrev främst befintliga budgetsatsningar medan L, M, KD och SD sammantaget fick rött kort. Deniz Butros kommunikations- och policyansvarig på Hagainitiativet, gav både ris och ros till samtliga partier.

Fakta Sifo-undersökningen:

Sifo-undersökningen genomfördes med en webbaserad panel med 1167 personer. Hur ställer du dig till att införa ett förbud mot försäljning och användning av fossila bränslen i Sverige från år 2030?

» Mycket negativ: 15 procent

» Ganska negativ: 20 procent

» Ganska positiv: 26 procent

» Mycket positiv: 24 procent

» Vet inte: 14 procent

Naturskyddsföreningen:

www.snf.se