IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Mer än en tredjedel av de plantager som anlagts mellan 1990 – 2010 har skett på bekostnad av tropikskog

Foto: RLC

WWF

Svenska företag rankas

Globalt ansvar för palmolja

WWF har granskat 130 företag i Europa, Australien, Asien – och för första gången i USA – om användningen av ansvarsfullt producerad palmolja, certifierad enligt Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO. Från Sverige ingår Ikea, Axfood, Coop, ICA, Lantmännen och Oriflame Cosmetics i undersökningen.


  Marie von Zeipel: |2013-11-15| – De svenska företag som granskats får grönt ljus. Men idag är tillgången på RSPO-certifierad palmolja dubbelt så stor som efterfrågan. Fler måste köpa certifierad palmolja om vi ska få en mer ansvarsfull produktion som inte skövlar utan bidrar till att rädda regnskogarna, säger Peter Westman, naturvårdschef på Världsnaturfonden WWF.

Granskningen visar hur långt 78 tillverkare av produkter som innehåller palmolja samt 52 detaljhandelsföretag har kommit när det gäller att ställa om till 100 procent certifierat enligt RSPO. De svenska företagen ligger i topp tillsammans med företag som Arla, Unilever, Body Shop, Sainsbury’s, Marks & Spencer och Lidl. 

tydligare signaler behövs
– Företagen gör mer än tidigare, men inte tillräckligt för att ge plantageföretagen den tydliga signal som behövs. I Europa bör alla som använder palmolja senast 2015 ha nått målet 100 procent RSPO-certifierad palmolja i sina produkter – och fram tills dess köpa certifikat, säger Lena Tham, ansvarig för palmoljefrågor på Världsnaturfonden WWF.

Produktionen av palmolja, som förser 65 procent av världsmarknaden med vegetabilisk olja, beräknas fördubblas till 2020. Det ökar trycket på de tropiska skogarna, den biologiska mångfalden och lokalbefolkningarna i Sydostasien, Afrika och Latinamerika. Idag kommer huvuddelen av palmoljan från Malaysia och Indonesien. 

Palmolja är en viktig ingrediens i många livsmedel, kosmetika, tvål, ljus och rengöringsmedel och ökar i betydelse för biobränsle och biodiesel. Certifiering genom RSPO är ett viktigt verktyg för att stödja en mer hållbar global utveckling inom handeln med palmolja, menar WWF.

Den snabba expansionen av oljepalmsplantager är en av de viktigaste orsakerna till omvandlingen av värdefulla tropikskogar till storskalig monokultur. Mer än en tredjedel av de plantager som anlagts mellan 1990 – 2010 i Malaysia, Indonesien och Papua Nya Guinea har skett på bekostnad av tropikskog. 66 procent av växthusgasutsläppen från oljepalmsplantagerna i Malaysia och Indonesien kommer från de 17 procent som anlagts på torvmarker.

flera länder driver på miljöansvaret

WWF uppmanar även både köpare av palmolja och plantageföretag att använda de möjligheter som finns inom RSPO – att utöver grundläggande åtaganden höja ambitionerna när det gäller spårbarhet för palmoljefrukter, minska kemikalieanvändning och utsläpp av växthusgaser.

Samarbete gör det möjligt att snabbare åstadkomma resultat. I flera länder runt om i Europa till exempel i Storbritannien, Belgien, Frankrike och Tyskland går nu företag och till och med regeringar ihop för att driva på.

– Men det behövs fler insatser än certifiering av palmoljeproduktionen. Producerande länder måste införa mer transparenta planer för markanvändning, den finansiella sektorn måste ställa krav vid investeringar och finansiering och alla länder som köper och säljer palmolja bör se på möjligheterna att stödja en mer hållbar produktion, avslutar Lena Tham.

Lena Tham är ansvarig för palmoljefrågor på WWF.