IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Under samarbetsexercisen bubblar sakfrågorna. Det blir inte samma energipolitik med Socialdemokrater och Moderater, som med Socialdemokrater och Miljöpartister.

Foto: RLC

COGITO

Gröna i regering?

S+M+MP+FP+V+C+KD?

I sina nyligen utkomna memoarer hävdar före detta statsministern och Folkpartiledaren Ola Ullsten att i partiledningars verksamhet ägnas mer tid, tänkande och samråd åt hur man ska förhålla sig till andra partier än nästan alla andra frågor tillsammans. Ingen annan fråga dominerar heller den politiska debatten i medierna som just denna. Knappt hade boken utkommit förrän författaren kunde konstatera att det 2013 är likadant som när han själv befann sig på den politiska toppen på 1970-talet.


  Per Gahrton: |2013-11-19| Efter Socialdemokraternas DN-debattartikel med rubriken ”Vinner vi är vi beredda att regera över blockgränsen” (8/11) har spekulationer kring olika regeringskombinationer efter en rödgrön valseger 2014 dominerat den politiska debatten. Tolkningarna är ungefär lika många som debattörerna.

Den vanligaste tolkningen har varit att Löfven och Jämtin nu har öppnat för S-samarbete med FP och C, trots dessa partiers frenetiska förnekanden. I en skickligt hopkommen konspirationsteori försökte Aftonbladet (9/11) komma runt Jan Björklunds och Annie Lööfs blånekanden genom att hävda att socialdemokraternas strategi riktar sig till deras efterträdare, eftersom båda partierna givetvis kommer att byta partiledare efter en borgerlig valförlust.

En brutalare tolkning gjordes i samma tidning, samma dag, av Lena Mellin som i en besk kommentar hävdade att Löfven ”vill ha makten framför allt annat”. Vilket kan uppfattas som en ren socialdemokratisk regering i gammal stil.

Statsminister Reinfeldt valde att hårddra Socialdemokraternas besked och ta för givet att det handlar om en rödgrönröd koalition S+MP+V (SvD 13/11), för det är bara en sådan bred regering han anser sig ha lovat att släppa fram om den blir större än borgaralliansen. Däremot inte enbart Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

En helt annan tolkning kom från historikern Gunnar Wetterberg, som drog slutsatsen att det som Löfven/Jämtin siktar till i själva verket är en kopiering av vad som sker i Tyskland, nämligen ”en (S)tor koalition för (M)odernisering” (Expr 13/11), d v s en massiv majoritetsregering av socialdemokrater och moderater. Hur skall man med gröna ögon orientera sig i denna röra?

Miljöpartiets språkrör tolkade Löfven/Jämtin-utspelet som ett klartecken för miljöpartiministrar i en S-MP-koalition: ”Vi välkomnar Socialdemokraternas besked på DN debatt idag. Socialdemokraterna är en naturlig samarbetspartner för Miljöpartiet. Vi ser goda möjligheter att samarbeta med Socialdemokraterna i regering. Sverige behöver en ny regering som tar tag i klimathotet, satsar på skolan och har en politik för nya jobb.” (Facebook 8/11)

Före detta språkröret och nuvarande Cogito-styrelseledamoten Maria Wetterstrand var i princip inne på samma linje när hon slog fast att den ”stora nyheten” i Socialdemokraternas utspel var att ”S efter 56 år öppet och tydligt släpper sitt benhårda motstånd mot att ha regeringspartners” (SDS 11/11). Löfven/Jämtin talade ju om en ”S-ledd” regering, inte om ”S-regering”. Samtidigt påminde hon om den vulgära kampanjen mot Miljöpartiets krav på regeringsmedverkan 2002.

Vi som var med när Miljöpartiet bildades i början av 80-talet minns för evigt att den mest hätska reaktionen mot det nya partiet inte kom från borgarna utan från socialdemokrater, särskilt den sorts 50-tals nostalgiska gråsossar som Stefan Löfven personifierar. Det vill säga just den sorts ”förnuftiga” socialdemokrater som den före detta ungkommunisten Gunnar Wetterberg nu hoppas ska bilda massiv majoritetsregering tillsammans med Moderaterna för att sänka skatterna, urholka socialförsäkringarna och (det skriver han dock inte öppet) bygga ut kärnkraften, öka vapenexporten, försvaga miljöskyddet, allt för att få igång en materiell tillväxt av femtiotalsmodell.

I det perspektivet kan man se en MP-S regering (med eller utan V) inte som en spjutspets mot en grön och ekologisk framtid, utan som ett försvar mot en regrediering av hela staten till 50-talets materialistiska nyfrälsning.

Den stora skillnaden är att på 50-talet var materialismen en berättigad modell för att lyfta resterna av fattig-Sverige till en rimlig levnadsstandard. Dessutom var de negativa miljökonsekvenserna bara delvis kända.

Idag vet vi att 50-talsmodellen dels är ekologiskt katastrofal, dels att den är socialt onödig eftersom den för större delen av Sveriges befolkning inte leder till ökat välbefinnande.

Flera gröna partier i Europa har under 2000-talet praktiskt taget utraderats på grund av misslyckade regeringssamarbeten, bl a i Irland och Tjeckien. Andra har lyckats utnyttja regeringsposter både för viktiga gröna framgångar och behållit eller ökat sitt väljarstöd, t ex i Tyskland och Finland.

Miljöpartiet i Sverige är ett av få stora gröna partier i Europa (tillsammans med Die Grüne Alternative i Österrike och Groen Links i Nederländerna) som aldrig medverkat i en regering. Därför är det både legitimt och berättigat att Miljöpartiet har siktet inställt på regering 2014. Men man får hoppas att partiledningen inser att det är ett riskprojekt. Inför valet 2010 fanns ett framförhandlat rödgrönt regeringsprogram som var rimligt grönt. Då leddes Socialdemokraterna av en person, Mona Sahlin, som hade känsla och förståelse för gröna värderingar. Inför 2014 finns inget överenskommet.

Ändå är det förstås ur grön synvinkel bättre om det 2014 går att få fram ett regeringsprogram som är lika bra som 2010 års program, än att Socialdemokraterna går ihop med Moderaterna för att skapa en materialistisk skräckångvält mot allt som är grönt, freds- och människovänligt.

Spekulationer kring koalitionsmodeller kan lukta maktspel och ytlig valtaktik. Det är delvis sant och en orsak till att sådant har dominerat partipolitisk debatt ända sedan Ullsten maktdagar. Men det finns också en annan legitim orsak: Under samarbetsexercisen bubblar sakfrågorna. Det blir inte samma energipolitik med Socialdemokrater och Moderater, som med Socialdemokrater och Miljöpartister – för att bara ta ett exempel.

Per Gahrton är ledamot i tankesmedjan Cogito, där denna ledarartikel är hämtad.