Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Med sin starka röst visar hon hur denna kris riskerar barns liv och framtid och uppmanar oss att agera här och nu

Foto: UNICEF

GRETA THUNBERG

Stöd till UNICEF

Mot Corona-pandemin

Greta Thunberg lanserar sin kampanj tillsammans med den danska organisationen Human Act som nyligen gav Greta Thunbergs stiftelse ett pris för Gretas insatser för klimatet. Priset på 100 000 USD utgör, tillsammans med den matchning på 100 000 USD som gjordes av Human Act, grundplåten i kampanjen som sker till förmån för UNICEF.


Pernilla Baralt: |2020-05-03| Nu uppmanas ungdomar, experter, företagsledare och andra att vara med och bidra till att skydda barnen i den pågående pandemin.

Intäkterna från kampanjen går till UNICEF:s insatser för att skydda barnen från såväl omedelbara som långsiktiga konsekvenser av pandemin, till exempel brist på mat, hårt belastad sjukvård, våld och förlorad skolgång. Mer konkret kommer stödet bland annat att gå till distribution av tvål, skyddsutrustning, sjukvårdsartiklar samt till olika informationskampanjer och utbildningsinsatser.

– Precis som klimatkrisen är coronapandemin en barnrättskris. Den kommer att påverka alla barn, nu och på sikt, men sårbara grupper kommer att drabbas allra värst. Jag uppmanar alla att, tillsammans med mig, stödja UNICEFs avgörande arbete att rädda barns liv, skydda deras hälsa och bidra till fortsatt utbildning.

För miljoner barn är skolmaten den enda maten

Barn riskerar bli den grupp som drabbas hårdast av coronakrisen. 1, 5 miljarder barn kan inte gå till skolan på grund av skolstängningar världen över. För miljoner barn är skolmaten deras enda mål mat och lärandet upphör för de barn där distansundervisning inte är möjlig. Livsviktiga vaccinationsprogram har avstannat, vilket är ett hot mot barns hälsa och överlevnad. Miljontals barn riskerar att hamna i extrem fattigdom som en följd av pandemin.

Greta gör sin röst hörd

– Genom engagemanget för klimatet har Greta redan visat på vikten av att barn och unga får göra sina röster hörda i frågor som påverkar dem. Vi på UNICEF är mycket glada över att Greta valt att engagera sig även i denna fråga. Med sin starka röst visar hon hur denna kris riskerar barns liv och framtid och uppmanar oss att agera här och nu, säger Pernilla Baralt UNICEF Sveriges generalsekreterare.

Kampanjen är digital och här nedan finns länken till kampanjsidan:

unicef.se/katastrof/barns-framtid-hotas-av-coronapandemin

UNICEF, världens ledande barnrättsorganisation, arbetar i 190 länder för alla barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande – både på lång sikt och i katastrofer. Uppgiften är att skapa varaktiga förändringar, inte bara för några barn i en by eller i ett land, utan för alla barn i hela världen. Det handlar om att förverkliga barnkonventionen och se till att alla barn får rent vatten, hälsovård, vaccin, skola, hjälp i katastrofer och skydd mot våld, övergrepp och diskriminering. De barn som har störst behov får hjälp först, oavsett nationalitet, religion eller landets politiska ledning. Arbetet för barnen finansieras helt av frivilliga bidrag.