Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Krig, makt, vapen och handel – det ger pengar i kassan.

Foto: PhotoDisc

SIPRI

Global vapentillväxt

Största ökning på länge

De globala militära utgifterna ökade till 1 917 miljarder dollar 2019, enligt SIPRI. Summan för 2019 motsvarar den största årliga utgifterna sedan 2010. De fem största vapenkostnaderna stod för USA, Kina, Indien, Ryssland och Saudiarabien. 


Alexandra Manolache: |2020-04-27Det är första gången som två asiatiska stater har bland de tre främsta militära spenderingarna. Den omfattande årliga uppdateringen av SIPRI: s militära utgiftsdatabas är tillgänglig idag.

De globala militära utgifterna 2019 representerade 2,2 procent av den globala bruttonationalprodukten (BNP), vilket motsvarar cirka 249 dollar per person. "De globala militära utgifterna var 7,2 procent högre under 2019 än de var 2010, vilket visar en trend att tillväxten av militära utgifter har accelererat de senaste åren," säger Dr Nan Tian, ​​SIPRI-forskare. "Detta är den högsta utgiften sedan den globala finansiella krisen 2008 och representerar förmodligen en topp i utgifterna."

USA driver global tillväxt i militära utgifter

USA: s militära utgifter ökade med 5,3 procent till totalt 732 miljarder dollar 2019 och stod för 38 procent av de globala militära utgifterna. Ökningen av de amerikanska utgifterna endast 2019 motsvarade hela Tysklands militära utgifter för det året. "Den senaste tidens tillväxt i USA: s militära utgifter baseras till stor del på en upplevd återgång till konkurrens mellan stormakterna," säger Pieter D. Wezeman, seniorforskare vid SIPRI.

Kina och Indien toppar asiatiska militära utgifter

År 2019 var Kina respektive Indien de näst största och tredje största militära tillbringarna i världen. Kinas militära utgifter nådde 261 miljarder dollar 2019, en ökning med 5,1 procent jämfört med 2018, medan Indiens växte med 6,8 ​​procent till 71,1 miljarder dollar. "Indiens spänningar och rivalisering med både Pakistan och Kina är bland de viktigaste drivkrafterna för dess ökade militära utgifter", säger Siemon T. Wezeman, SIPRI Senior Researcher.

Förutom Kina och Indien var Japan (47,6 miljarder dollar) och Sydkorea (43,9 miljarder dollar) de största militärbrukarna i Asien och Oceanien. Militära utgifter i regionen har ökat varje år sedan minst 1989.

Tyskland leder militära utgifter ökar i Europa

Tysklands militära utgifter ökade med 10 procent 2019 till 49,3 miljarder dollar. Detta var den största ökningen av utgifterna bland de 15 bästa militära utgifterna under 2019. "Tillväxten i tyska militära utgifter kan delvis förklaras av uppfattningen om ett ökat hot från Ryssland, delat av många medlemsländer i Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato) säger Diego Lopes da Silva, forskare på SIPRI. 'Samtidigt, dock militära utgifter från Frankrike och Förenade kungariket förblev relativt stabil.' 

Militära utgifter ökade kraftigt bland Natos medlemsländer i Centraleuropa: till exempel ökade Bulgariens med 127 procent - främst på grund av betalningar för nya stridsflygplan - och Rumäniens steg med 17 procent. De totala militära utgifterna för alla 29 Natos medlemsländer uppgick till 1035 miljarder dollar 2019.

År 2019 var Ryssland världens fjärde största spender och ökade sina militära utgifter med 4,5 procent till 65,1 miljarder dollar. "Med 3,9 procent av BNP var Rysslands militära utgiftsbörda bland de högsta i Europa 2019", säger Alexandra Kuimova, forskare vid SIPRI.

Flyktiga militära utgifter i afrikanska stater i konflikt

Väpnad konflikt är en av de viktigaste drivkrafterna för den flyktiga karaktären av militära utgifter i Afrika söder om Sahara. Till exempel i Sahel- och sjadsjad-regionen, där det finns flera pågående väpnade konflikter, ökade militära utgifter under 2019 i Burkina Faso (22 procent), Kamerun (1,4 procent) och Mali (3,6 procent) men minskade i Tchad (–5,1 procent), Niger (–20 procent) och Nigeria (–8,2 procent). Bland de centralafrikanska länder som var inblandade i väpnad konflikt ökade militära utgifter under 2019 totalt. Den Centralafrikanska republiken (8,7 procent), i Kongo-Kinshasa (16 procent) ochUganda (52 procent) ökade alla militära utgifter under 2019.

Andra viktiga regionala utvecklingar

» Sydamerika: Militära utgifter i Sydamerika var relativt oförändrade 2019, till 52,8 miljarder dollar. Brasilien stod för 51 procent av de totala militära utgifterna i underregionen.

» Afrika: De kombinerade militära utgifterna för stater i Afrika ökade med 1,5 procent till uppskattningsvis 41,2 miljarder dollar 2019 - regionens första utgifter ökade på fem år.

» Sydostasien: Militära utgifter i Sydostasien ökade med 4,2 procent 2019 och uppgick till 40,5 miljarder dollar.

» Den genomsnittliga militära utgiftsbördan var 1,4 procent av BNP för länder i Amerika, 1,6 procent för Afrika, 1,7 procent för Asien och Oceanien och för Europa och 4,5 procent för Mellanöstern (i länder för vilka data finns tillgängliga).

Globala vapenhandeln

SIPRI övervakar utvecklingen i militära utgifter över hela världen och upprätthåller den mest konsekventa, omfattande och offentliga tillgängliga datakällan om militära utgifter. Uppgifterna är tillgängliga på sidan för militära utgifter för databas på SIPRI.

Data från tidigare globala konjunkturnedgångar tyder på att den ekonomiska krisen till följd av koronavirussjukdomen 2019 (COVID-19) -pandemin troligen kommer att störa framtida militära utgifter. SIPRI övervakar den aktuella utvecklingen för att utvärdera omfattningen av denna kris på militära utgifter.

Alla procentuella förändringar uttrycks i reala termer (konstanta 2018-priser). Med militära utgifter avses alla statliga utgifter för nuvarande militära styrkor och aktiviteter, inklusive löner och förmåner, operationskostnader, köp av vapen och utrustning, militär konstruktion, forskning och utveckling och central administration, kommando och stöd. SIPRI avskräcker därför användningen av termer som ”vapenutgifter” när man hänvisar till militära utgifter, eftersom utgifterna för beväpningar vanligtvis bara är en minoritet av det totala.

www.sipri.org